Nye lægemidler


Medicinrådet vurderer, om det kan anbefale nye lægemidler og nye indikationer på et eksisterende lægemiddel som standardbehandling på de danske sygehuse. Amgros forhandler priser på nye lægemidler.

Hvis et nyt lægemiddel skal komme i betragtning som standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere det. I ansøgningsprocessen skal leverandøren dokumentere, at lægemidlet bidrager med merværdi i forhold til den eksisterende behandling. Medicinrådet anbefaler lægemidlet, hvis der er et rimeligt forhold mellem denne merværdi og de omkostninger, lægemidlet medfører.

Fra 1. januar 2020 har Medicinrådet overtaget opgaven fra Amgros om at vurdere, om ansøgerens omkostningsanalyser er valide og relevante. Det er stadig Medicinrådet, der vurderer den kliniske merværdi ved lægemidlet. Resultaterne giver grundlag for at forhandle med leverandørerne om prisen.

Læs mere om ansøgningsprocessen hos Medicinrådet her.


Sundhedsøkonomiske analyser overtages af Medicinrådet

Fra den 1. januar 2020 har Medicinrådets sekretariat overtaget opgaven med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser i forbindelse med Medicinrådets anbefalinger af nye lægemidler og indikationer.

Det betyder, at fremover skal spørgsmål til den økonomiske del af ansøgninger om nye lægemidler og indikationer stilles til Medicinrådets sekretariat.

Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros fortsat prisen på lægemidlet.

Læs nyheden her

LÆS MERE

Nye lægemidler

Sundhedsøkonomi

Fra den 1. januar 2020 har Medicinrådet overtaget opgaven fra Amgros med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser.

LÆS MERE
Nye lægemidler

Forhandling af prisen

Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros prisen på lægemidlet. Det gør vi for at opnå et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og meromkostninger sammenlignet med eksisterende standardbehandling.

LÆS MERE

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Lasse Lund Gundtoft

Forhandler

Jeg arbejder som forhandler af nye lægemidler, og jeg koordinerer Amgros´ aktiviteter i forhold til Medicinrådet.