Seneste pressemeddelelser
Regioner indskærper dataregler over for sundhedspersonale
Regionerne har netop indskærpet reglerne for at benytte Regionernes Høreapparatsudleveringsdatabase. Det sker efter, at en sundhedsperson har anvendt sin adgang til databasen til uberettigede opslag.
Download
Nu kan dyr medicin erstattes
Medicinrådet har givet grønt lys for, at det bekostelige lægemiddel Humira kan erstattes med langt billigere, ny medicin. Det forventes, at udskiftningen af alene Humira kan spare regionerne for omkring 335 mio. kroner om året.
Download
Hent billedmateriale

FOTOGRAF

Anne-Li Engström

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.

Flemming Sonne

Administrerende Direktør

Min opgave er at sikre, at Amgros skaber værdi for vores ejere i regionerne. Og at Amgros er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.