Øvrige publikationer


Amgros udarbejder hele tiden nye publikationer, som tjener specifikke formål for vores interessenter. Et udvalg af disse rapporter og specialanalyser vil vi løbende samle her på siden, hvor du blandt andet kan læse om klinisk farmaci på de danske sygehusapoteker.


KLINISK FARMACI ANNO 2013

Vi har i 2013 udarbejdet en rapport, der viser omfanget, udbredelsen og indholdet i den kliniske farmaci på de danske sygehusapoteker.

LÆS RAPPORTEN HER


KLINISK FARMACI ANNO 2008

Vi har i 2008 udarbejdet en rapport, der viser omfanget, udbredelsen og indholdet i den kliniske farmaci på de danske sygehusapoteker.

LÆS RAPPORTEN HER

Få mere viden her

Øvrige publikationer

Monitoreringsrapporter

Vi følger op på, hvordan regionerne efterlever de lægemiddelrekommandationer, som Medicinrådet (og tidligere RADS) har udarbejdet. Vi udarbejder monitoreringsrapporter hvert kvartal. Rapporterne kan findes her.

LÆS MERE
Øvrige publikationer

Lægemidler på vej i EMA

Amgros arbejder systematisk med at skabe overblik over fremtidens muligheder for at behandle med lægemidler.

LÆS MERE

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.