Øvrige publikationer


Amgros udarbejder publikationer, som tjener specifikke formål for vores interessenter. Et udvalg af disse rapporter og specialanalyser vil vi løbende samle her på siden, hvor du blandt andet kan læse om klinisk farmaci på de danske sygehusapoteker.


Profilbrochure

I Amgros' profilbrochure kan du læse mere om de mange forskellige opgaver, vi løser i tæt dialog med vores samarbejdspartnere. Og om den rolle, Amgros spiller i det danske sundhedsvæsen.

Profilbrochure_WEB_DK.pdf

Fotograf: Anne-Li Engström


KLINISK FARMACI ANNO 2019

Klinisk farmaci er et fag i rivende udvikling. Fra 2013-2019 er antallet af farmaceuter og farmakonomer, som arbejder med klinisk farmaci på hospitalerne steget med i gennemsnit 30 procent. Det viser en ny rapport, Klinisk farmaci anno 2019, som Amgros har lavet i samarbejde med sygehusapotekerne.

Læs rapporten her

Fotograf: Anne-Li Engström


KLINISK FARMACI ANNO 2013

Vi har i 2013 udarbejdet en rapport, der viser omfanget, udbredelsen og indholdet i den kliniske farmaci på de danske sygehusapoteker.

LÆS RAPPORTEN HER

Fotograf: Anne-Li Engström


KLINISK FARMACI ANNO 2008

Vi har i 2008 udarbejdet en rapport, der viser omfanget, udbredelsen og indholdet i den kliniske farmaci på de danske sygehusapoteker.

LÆS RAPPORTEN HER

Få mere viden her

Øvrige publikationer

Monitoreringsrapporter

Vi følger op på, hvordan regionerne efterlever de lægemiddelrekommandationer, som Medicinrådet (og tidligere RADS) har udarbejdet. Vi udarbejder monitoreringsrapporter hvert kvartal. Rapporterne kan findes her.

LÆS MERE
Øvrige publikationer

Lægemidler på vej i EMA

Amgros arbejder systematisk med at skabe overblik over fremtidens muligheder for at behandle med lægemidler.

LÆS MERE

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.