Første varer på egne hylder


Som et led i at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse, etablerede Amgros i efteråret 2018 sin egen lagermulighed. Nu har vi for første gang taget lageret i brug.

Se alle artikler her
13. juni 2019

Restordrer på lægemidler er en voksende udfordring globalt. Derfor etablerede Amgros for et halvt års tid siden sit eget lager, som skal være med til at sikre forsyningen af lægemidler til de danske sygehusapoteker. Det giver os en større fleksibilitet, fordi vi både kan supplere sygehusapotekernes egne lagre, og fordi vi nu kan købe større ind af de forsyningskritiske lægemidler.  

Den 23. maj modtog vi de første varer til vores egne hylder. 

- I Amgros arbejder vi hele tiden på at begrænse antallet af restordrer, så patienterne altid kan få den rette behandling. Med vores eget lager har vi fået endnu et middel til at sikre forsyningen af lægemidler. Nu står vi i en situation, hvor vi forhåbentlig kan reducere virkningen af nogle restordrer fra vores leverandører, fordi vi har haft mulighed for at købe lægemidler ind til vores eget lager, fortæller Nils Linde-Laursen, chef for Logistik. 

Hvis Amgros i det konkrete tilfælde ikke havde haft mulighed for at købe lægemidler til eget lager, ville vi have været nødsaget til at købe og levere Ikke Registrerede Specialiteter (IRS) til sygehusapotekerne. Det ville betyde, at det enkelte sygehusapotek og klinik skulle sørge for at få en udleveringstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen. Det arbejde slipper de nu for.

FAKTA OM RESTORDRER

Problemer med restordrer opstår, når leverandører ikke kan honorere efterspørgslen fra sygehusapotekerne. Det kan for eksempel skyldes, at produktionen ikke kan følge med, at der mangler råvarer, eller at der er kvalitetsproblemer med et lægemiddel. 

Læs mere om vores arbejde med restordrer her.

Billedet er fra Region Sjællands Sygehusapotek.
Fotograf Anne-Li Engström.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.