Ulrik Wøldike ny chef for Udbud lægemidler


Amgros har den 15. maj budt Ulrik Wøldike velkommen som ny chef for Udbud lægemidler.

LÆS FLERE ARTIKLER HER
29. maj 2019

Ulrik Wøldike er den 15. maj 2019 tiltrådt som ny chef for Udbud lægemidler i Amgros. Ulrik Wøldike har mere end 20 års erfaring fra medicinalindustrien, og han kommer senest fra en stilling som Country Portfolio Lead i Pfizer.

- Det har altid været en drivkraft for mig at kunne være med til at gøre en forskel for patienter. Jeg glæder mig derfor til at arbejde for Amgros og være med til at skabe forudsætninger for mere sundhed og derigennnem medvirke til, at flere patienter kan behandles, fortæller UIrik Wøldike.

Som chef for Udbud lægemidler bliver det Ulriks opgave at være med til at præge den strategiske retning for nationale – og på sigt internationale - udbud af lægemidler.

- Jeg glæder mig til at være en del af mit team og indgå i et tæt samarbejde med andre afdelinger i Amgros, sygehusapoteker og leverandører og sikre fokus og agilitet i udbudsafdelingen i et konstant foranderligt miljø, slutter han.

Ulrik Wøldikes ansættelse kommer i forlængelse af, at Amgros den 1. maj 2019 har gennemført en organisationsændring, som betyder, at udbudsafdelingen er blevet splittet op i to: Udbud lægemidler og Udbud medicinsk udstyr. Jon Bjergfelt fortsætter som chef for Udbud medicinsk udstyr.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.