Fleksible udbud skal lette ibrugtagning af lægemidler


Lægemidler inden for immunterapi, som hver især kan anvendes til mange forskellige indikationer inden for mange forskellige terapiområder, giver udfordringer for vores normale udbudsformer. Derfor har vi udviklet mere fleksible udbud, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt at tage lægemidler til immunterapi i brug.

Oversigt over alle artikler på amgros.dk
22. OKTOBER 2020

Immunterapi er et stort gennembrud i behandlingen af kræft, og forskning og udvikling af lægemidler på dette område er i rivende udvikling i disse år.

Det er karakteristisk for lægemidler inden for immunterapi, at de kan anvendes til mange forskellige indikationer og inden for mange forskellige terapiområder.

- Der kommer hele tiden nye måder at kombinere de forskellige immunterapilægemidler på. Og fordi udviklingen er så dynamisk, udfordrer det den måde, vi i Amgros traditionelt udformer udbud af lægemidler på. Derfor har vi udviklet mere fleksible udbud, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt at tage lægemidler til immunterapi i brug, siger administrerende direktør Flemming Sonne.

For at komme dertil, har vi været i dialog med de mange forskellige interessenter. Vi har talt med regionerne, med leverandørerne, med Medicinrådet og har skelet til, hvad man gør i de øvrige nordiske lande - for at kunne tage hensyn til alle aspekter af problemstillingen.

Resultatet af de mange forskellige input er blevet, at vi nu har gennemført en ny type samlet udbud for lægemidler inden for immunterapi. Udbuddet løber i en længere periode end normalt og dækker flere forskellige terapiområder samtidig.

- Forhåbentlig vil den nye type udbud og deraf følgende mere fleksible lægemiddelrekommandationer fremover føre til hurtig og smidigere ibrugtagning af immunterapilægemidlerne til gavn for patienterne, siger Flemming Sonne.

Læs mere om, hvordan immunterapiens multiindikationer åbner nye muligheder i Markedsovervågningen for 2. kvartal 2020.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.