Nye lægemidler og forhandling


Medicinrådet vurderer, om det kan anbefale nye lægemidler og nye indikationer på et eksisterende lægemiddel som standardbehandling på de danske sygehuse. Amgros forhandler priser på nye lægemidler.

Medicinrådet anvender den internationalt anerkendte måleenhed QALY (kvalitetsjusterede leveår) til at vurdere effekten af nye lægemidler.

QALY er et standardiseret mål, der kombinerer livskvalitet og overlevelse i ét. QALY kan således anvendes til at sammenligne sundhedsforbedringer på tværs af forskellige sygdomme, behandlingsformer og indsatsområder.

Læs mere om ansøgningsprocessen på Medicinrådets hjemmeside.

Når Medicinrådet har foretaget en klinisk og sundhedsøkonomisk evaluering af et nyt lægemiddel, forhandler Amgros prisen med leverandøren. 

På baggrund af Medicinrådets evaluering af det nye lægemiddel og den forhandlede pris, beslutter Medicinrådet, om lægemidlets pris står i rimeligt forhold til effekten, og om  Medicinrådet dermed skal anbefale lægemidlet som mulig standardbehandling.

FORHANDLING AF PRISEN

Formålet med forhandlingerne er at nå til enighed om et prisniveau, der giver et rimeligt forhold mellem lægemidlets effekt og omkostninger i forhold til nuværende standardbehandling.

Amgros baserer forhandlingen på Medicinrådets vurderingsrapport og de eksisterende og fremtidige markedsforhold.

FORHANDLINGSPROCESSEN

Forhandlingen mellem Amgros og leverandøren kan begynde, når Medicinrådets vurderingsrapport bliver sendt i høring hos leverandøren. Typisk varer selve forhandlingsforløbet maksimalt 14 dage. Det betyder, at tidsplanen for at afholde forhandlingsmøde mellem Amgros og leverandør er kort.

Til forhandlingsmødet mellem Amgros og leverandøren har leverandøren mulighed for kort at præsentere lægemidlet og leverandørens syn på Medicinrådets vurderingsrapport som oplæg til forhandling af prisen. På forhandlingsmødet er der også mulighed for at afklare indhold i selve aftalen mellem Amgros og leverandør. Det gælder dog ikke, hvis denne proces er startet før forhandlingen.

På forhandlingsmødet deltager en forhandler og en sundhedsøkonom fra Amgros. Den ansvarlige forhandler vil være leverandørens kontaktperson i hele forhandlingsprocessen.

Efter forhandlingen med leverandøren udarbejder Amgros et forhandlingsnotat til Medicinrådet. Notatet indeholder forhandlingens resultat samt Amgros’ vurdering af prisniveauet i forhold til eksisterende og fremtidige markedsforhold.
Medicinrådet beslutter derefter endeligt, om det vil anbefale, at de offentlige sygehuse kan tage lægemidlet i brug som mulig standardbehandling.

ALTERNATIVE AFTALER          

 Alternative aftaler kan bruges som et værktøj til at reducere usikkerheden, når Medicinrådet skal vurdere, om et nyt lægemiddel skal tages i brug som mulig standardbehandling på de offentlige danske hospitaler.

Amgros definerer alternative aftaler som alle andre aftaler end dem, der er baseret på en ”flad rabat”.

Amgros har fastlagt en række principper for brug af alternative aftalemodeller, som skal være med til at sikre en ensartet behandling af alle leverandørerne.

Læs mere om principper, forhandlingsproces og alternative aftalemodeller her.

NYE LEVERANDØRER

Hvis en ny leverandør har behov for dialog med Amgros omkring selve forhandlingsprocessen og aftaleforhold, kan vi arrangere et dialogmøde, inden forhandlingen starter.

Få mere information på siden:  Sådan bliver du leverandør til Amgros.

LÆS MERE

Nye lægemidler og forhandling

Indkøb og forsyning

Sammen med leverandører og sygehusapoteker sørger Amgros for, at de rette lægemidler er tilgængelige, når de skal bruges til at behandle patienterne med.

LÆS MERE
Nye lægemidler og forhandling

Horizon Scanning

Med Horizon Scanning danner Amgros et overblik over lægemidler og indikationsudvidelser, der inden for de kommende to til tre år forventes at blive markedsført i Danmark.

LÆS MERE
Nye lægemidler og forhandling

Effektive skift af lægemidler

Amgros er i tæt samarbejde med regionerne – sygehusapoteker, lægemiddelkomiteer og kliniske farmakologer - med til at sikre, at nye lægemidler kommer hurtigt i brug som standardbehandling på hospitalerne. Og dermed hurtigt ud til patienterne. Sammen sikrer vi også, at regionerne så hurtigt som muligt kan høste besparelserne ved, at lægemidler har været igennem vores nationale udbud.

LÆS MERE
Nye lægemidler og forhandling

Alternative aftaler

I Amgros har vi i flere år gjort brug af alternative aftalemodeller. For at sikre patienter adgang til ny, dyr og innovativ medicin. Vi har fastlagt en række principper for brug af alternative aftalemodeller. De skal blandt andet være med til at sikre, at alle leverandører bliver behandlet lige.

LÆS MERE

Marie Gerstrøm Kristiansen

Chef

I Horizon Scanning og Nye Lægemidler skaber vi overblik over nye lægemidler på vej til det danske marked. Vi forhandler pris og aftalevilkår på de nye lægemidler, som Medicinrådet vurderer. Og understøtter den efterfølgende implementering i regionerne.