Forsyning af høreapparater


Amgros følger op på indkøb, lagerstyring og udlevering af høreapparater til borgerne. På den måde sikrer vi sammen med høreklinikkerne, at borgerne altid får det rette udstyr på rette tidspunkt. Vores rolle som bindeled mellem høreklinikker, regioner og leverandører kræver tæt dialog med alle parter.

Fotograf: Anne-Li Engström

I Amgros servicerer vi de offentlige høreklinikker i hele aftalens løbetid. Vi sikrer, at høreklinikkerne altid ved, om borgerne har ret til at få udleveret et nyt høreapparat. På den måde sørger vi for, at borgerne har adgang til det nyeste udstyr – og omvendt at høreklinikkerne ikke udleverer nye høreapparater for tidligt, da borgeren har ret til et nyt høreapparat hvert fjerde år.

LAGERSTYRING

Amgros står for lagerstyringen af høreapparaterne i de offentlige klinikker og private puljeklinikker. Det betyder, at vi blandt andet følger op på, at klinikkerne returnerer høreapparater, som ikke er udleveret til borgerne, inden for den aftalte tidsfrist. Eller at høreklinikkerne alternativt indhenter tilladelse fra leverandøren til at returnere høreapparaterne efter, at fristen er udløbet.

Læs mere

Forsyning af høreapparater

Udbud på høreapparater

På vegne af de fem regioner udbyder og indkøber Amgros høreapparater og supplerende udstyr til de offentlige høreklinikker.

LÆS MERE

Alice Strandgaard

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af høreapparats-området.

Dorthe Rasmussen

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af høreapparats-området.