Ledelse


Amgros er ejet af de fem regioner og ledet af en politisk bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er interessentskabets øverste ledelsesorgan og har det overordnede ledelsesansvar, mens direktionen varetager den daglige ledelse. Her på siden kan du lære både vores syv bestyrelsesmedlemmer og direktører bedre at kende.

Læs mere

Ledelse

Bestyrelse

Amgros ledes af en bestyrelse på i alt syv medlemmer.

LÆS MERE
Ledelse

Direktion

Direktionen i Amgros består af Flemming Sonne, administrerende direktør samt Nina Uldal, direktør for Forhandling, Udbud og Forsyning. Stillingen som direktør for Automatisering og Kvalitet er pt. vakant.

LÆS MERE