Terapiområder med analog konkurrence


Når flere lægemidler med ensartet klinisk virkning bliver tilgængelige på markedet, er der mulighed for analog konkurrenceudsættelse. Det sker ved, at Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger samt omkostningsanalyser og Amgros gennemfører udbud.

Læs mere om Amgros' udbudsforretning her

Når flere lægemidler med ensartet klinisk virkning bliver tilgængelige på markedet, er der mulighed for analog konkurrenceudsættelse. Det sker på baggrund af behandlingsvejledninger fra RADS (Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin) og Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 overtog RADS' opgaver.

På baggrund af Medicinrådets behandlingsvejledning og udvidede sammenligningsgrundlag (omkostningsanalyse) udarbejder og gennemfører Amgros udbud. I RADS behandlingsvejledninger er der ikke udarbejdet et udvidet sammenligningsgrundlag (omkostningsanalyse).

Læs mere om udbudsprocessen i Amgros her.

Resultatet af udbuddene bruger Medicinrådet til at lave en lægemiddelrekommandation.

Lægemiddelrekommandationen offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside.

 


Sådan forløber processen

Vi har udarbejdet en figur, der viser processen for terapiområder. 

 

Se procesfigur her

Fotograf: Anne-Li Engström

LÆS MERE

Terapiområder med analog konkurrence

Prisforhandling og udbud

Amgros varetager indkøbet af stort set alle de lægemidler, de offentlige danske sygehuse bruger. Det er vores opgave at tilrettelægge udbud på lægemidler, så vi dækker sygehusenes behov samtidig med, at vi skærper konkurrencen mest muligt.

LÆS MERE
Terapiområder med analog konkurrence

Generiske lægemidler

Når patentet på et lægemiddel ophører, og generiske eller biosimilære alternativer kommer på markedet, er det Amgros’ opgave at sikre den størst mulige konkurrence via udbud.

LÆS MERE
Terapiområder med analog konkurrence

Effektive skift af lægemidler

Amgros er i tæt samarbejde med regionerne – sygehusapoteker, lægemiddelkomiteer og kliniske farmakologer - med til at sikre, at nye lægemidler kommer hurtigt i brug som standardbehandling på hospitalerne. Og dermed hurtigt ud til patienterne. Sammen sikrer vi også, at regionerne så hurtigt som muligt kan høste besparelserne ved, at lægemidler har været igennem vores nationale udbud.

LÆS MERE

Trine Maria Roed

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og sikre prioritering, så vi får afstemt udbuddene i samarbejde med Medicinrådets sekretariat. Sammen med teamet er vi driverne på udbud på lægemidler, der indgår i Medicinrådets processer.