Terapiområder med analog konkurrence


Når flere lægemidler med ensartet klinisk virkning bliver tilgængelige på markedet, er der mulighed for analog konkurrenceudsættelse. Det sker ved, at Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger samt omkostningsanalyser og Amgros gennemfører udbud.

Læs mere om Amgros' udbudsforretning her

Når flere lægemidler med ensartet klinisk virkning bliver tilgængelige på markedet, er der mulighed for analog konkurrenceudsættelse. Det sker på baggrund af behandlingsvejledninger fra RADS (Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin) og Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 overtog RADS' opgaver.

På baggrund af Medicinrådets behandlingsvejledning og udvidede sammenligningsgrundlag (omkostningsanalyse) udarbejder og gennemfører Amgros udbud. I RADS behandlingsvejledninger er der ikke udarbejdet et udvidet sammenligningsgrundlag (omkostningsanalyse).

Læs mere om udbudsprocessen i Amgros her.

Resultatet af udbuddene bruger Medicinrådet til at lave en lægemiddelrekommandation.

Lægemiddelrekommandationen offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside.

Amgros følger op på regionernes efterlevelse af lægemiddelrekommandationerne ved at udarbejde kvartalsvise monitoreringsrapporter, som du kan se her.


Sådan forløber processen

Vi har udarbejdet en figur, der viser processen for terapiområder.

SE FIGUR HER

Fotograf: Anne-Li Engström

LÆS MERE

Terapiområder med analog konkurrence

Prisforhandling og udbud

Amgros varetager indkøbet af stort set alle de lægemidler, de offentlige danske sygehuse bruger. Det er vores opgave at tilrettelægge udbud på lægemidler, så vi dækker sygehusenes behov samtidig med, at vi skærper konkurrencen mest muligt.

LÆS MERE
Terapiområder med analog konkurrence

Generiske lægemidler

Når patentet på et lægemiddel ophører, og generiske eller biosimilære alternativer kommer på markedet, er det Amgros’ opgave at sikre den størst mulige konkurrence via udbud.

LÆS MERE

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.