Organisering


Amgros er organiseret i fem områder: Indkøb og forsyning, Udbud og Forhandling, Forretningsudvikling og Rådgivning, Automatisering og Kvalitet samt Økonomi og Administration. Lær vores interne organisering bedre at kende her på siden.

AMGROS' ORGANISERING

Amgros’ vigtigste opgave er at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitaler købt til de bedst mulige priser. Samtidig skal vi sikre en stabil forsyning, uanset om der er tale om indkøbte lægemidler eller lægemidler produceret på sygehusapotekerne. Og uanset hvor i et lægemiddels livscyklus det konkrete lægemiddel befinder sig.

Pr. 1. januar 2021 gennemfører vi nogle ændringer i Amgros organisation. Det gør vi i naturlig forlængelse af vedtagelsen af den nye strategi.

Organisationsændringerne vil bringe os tættere på vores vision om at være internationalt anerkendt, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. Samtidig har vi skabt de bedste rammer for at imødekomme vores vigtigste interessenters behov i den kommende tid.

Amgros er organiseret i fem områder

  • Indkøb og Forsyning
  • Udbud og Forhandling
  • Forretningsudvikling og Rådgivning
  • Automatisering og Kvalitet
  • Økonomi og Administration

De aktiviteter og opgaver, vi løser i Amgros, spænder vidt og involverer samarbejde med en lang række eksterne interessenter. Vores organisering gør det klart, hvad vi beskæftiger os med, og hvem vores samarbejdspartnere skal kontakte.

INDKØB OG FORSYNING

I Indkøb og Forsyning arbejder vi med at skabe sammenhæng og transparens i forsyningskæden. Ved at udnytte forskellige veje til at sikre lægemiddelbehandlingen og ved at være på forkant med lægemiddelbehovet, så vi kan reagere tidligt på potentielle mangelsituationer.

Indkøb og Forsyning ledes af direktør Flemming Sonne

UDBUD OG FORHANDLING

I Udbud og Forhandling skaber vi grundlag for indkøb af lægemidler til bedste pris. Det gør vi ved at tilrettelægge udbud og forhandling, så vi opnår en hurtig implementering og gode priser.

Udbud og Forhandling ledes af Nina Uldal.

FORRETNINGSUDVIKLING OG RÅDGIVNING

Forretningsudvikling og Rådgivning understøtter Amgros som strategisk samarbejdspartner. Det sker ved at udarbejde og tilbyde data, analyser og rådgivning for at skabe fornyelse, fremdrift og gensidig værdiskabelse sammen med vores interessenter nationalt og internationalt.

Forretningsudvikling og Rådgivning ledes af viceadministrerende direktør Trine Kart og består af afdelingerne Ledelsessekretariatet, Business Intelligence og Sundhedsøkonomi samt Horizon Scanning.

AUTOMATISERING OG KVALITET

I Automatisering og Kvalitet udnytter vi viden og kompetencer til at udvikle nye løsninger. Det gør vi ved at automatisere processer og øge kvaliteten af systemer, dokumentation og data, så vi sikrer compliance, effektivitet og stabilitet.

Området ledes af direktør Dorthe Lindegaard og består af IT og Projekt, Registrering samt Kvalitet.

ØKONOMI OG ADMINISTRATION

Økonomi og Administration er en stabsfunktion, der er med til at understøtte og sikre, at Amgros er en effektiv virksomhed og en attraktiv arbejdsplads. Det sker ved at fokusere på en god økonomi, en stabil drift og et godt arbejdsmiljø.

Økonomi og Administration ledes af Økonomi- og administrationschef Ina Barrett og består af enhederne HR, Reception samt Økonomi.

Læs mere

Organisering

Vores DNA

Med afsæt i patienternes behandlingsbehov køber Amgros medicin, høreapparater og andet medicinsk udstyr til sygehusene til rette pris, til rette tid og på rette sted.

LÆS MERE
Organisering

Samarbejdspartnere

Vi går langt for at få tingene til at lykkes, men vi gør det ikke alene. Vi er i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

LÆS MERE
Organisering

Ledelse

Amgros er ejet af de fem regioner og ledet af en politisk bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er interessentskabets øverste ledelsesorgan og har det overordnede ledelsesansvar, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

LÆS MERE