Organisering


Amgros er organiseret i to hovedfunktioner: Forhandling, Udbud og Forsyning samt Automatisering og Kvalitet. Lær vores interne organisering bedre at kende her på siden.

AMGROS' ORGANISERING

Amgros’ vigtigste opgave er at sikre forsyningen af lægemidler til patienterne på de offentlige danske hospitaler. Til rette tid, på rette sted, til rette pris. Med miljøet for øje.

Samtidig skal vi sikre en stabil forsyning, uanset om der er tale om indkøbte lægemidler eller lægemidler produceret på sygehusapotekerne. Og uanset hvor i et lægemiddels livscyklus det konkrete lægemiddel befinder sig.

Amgros er organiseret i to funktioner:

  • Forhandling, Udbud og Forsyning

  • Automatisering og Kvalitet

Dertil kommer stabsfunktionerne Økonomi og Administration samt Ledelsessekretariatet. 

Se organisationsdiagram her.

 

FORHANDLING, UDBUD OG FORSYNING

I Forhandling, Udbud og Forsyning skaber vi grundlag for indkøb af lægemidler til bedste pris. Det gør vi ved at tilrettelægge udbud og indkøb og ved forhandling, så vi hurtigt kan implementere aftaler med leverandørerne. Og få gavn af  de opnåede rabatter.

Vi arbejder også med at skabe sammenhæng og transparens i forsyningskæden. Det er med at sikre, at hospitalspatienter kan blive behandlet med de lægemidler, de har brug for.  

Forhandling, Udbud og Forsyning ledes af direktør Nina Uldal og består af: Indkøb og Forsyning, Udbud samt Horizon Scanning og Nye Lægemidler.

AUTOMATISERING OG KVALITET

I Automatisering og Kvalitet udnytter vi viden og kompetencer til at udvikle nye løsninger. Det gør vi ved at automatisere processer og øge kvaliteten af systemer, dokumentation og data, så vi sikrer compliance, effektivitet og stabilitet.

Automatisering og Kvalitet består af: IT, Forretningsudvikling, Registrering samt Kvalitet og Sygehusapotekssekretariatet.

Læs mere

Organisering

Vores DNA

Med afsæt i patienternes behandlingsbehov køber Amgros medicin til sygehusene til rette pris, til rette tid og på rette sted. Og med miljøet for øje.

LÆS MERE
Organisering

Samarbejde

Vi lever i en tid med væsentlige udfordringer - ikke mindst i forhold til vores klima og miljø. Derfor er vi i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

LÆS MERE
Organisering

Ledelse

Amgros er ejet af de fem regioner og ledet af en politisk bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er interessentskabets øverste ledelsesorgan og har det overordnede ledelsesansvar, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

LÆS MERE