Høreapparater


Alle danskere med nedsat hørelse har efter lægelig vurdering ret til gratis at få udleveret et høreapparat igennem det offentlige system hvert fjerde år. Amgros står for udbud og stiller her høje krav til teknologi og kvalitet. Vi følger op på indkøb og sikrer også, at patienterne får udleveret deres høreapparat fra det offentlige. Enten fra høreklinikker på de offentlige sygehusene eller en række private puljeklinikker, som udleverer høreapparaterne.

Fotograf: Anne-Li Engström


Prisen på høreapparater er faldet markant

Siden 2007 er gennemsnitsprisen på et høreapparat faldet fra 3541 kroner til 1400 kroner i 2018. Et fald på mere end 60 procent.

Det markante prisfald skyldes blandt andet en ny måde at lave udbud på, fortæller seniorspecialist Lisbeth Kjems Christensen fra Amgros, der står for udbud og indkøb af høreapparater på vegne af de fem regioner til de offentlige høreklinikker.

- I 2012 ændrede vi vores udbud, så leverandørerne kunne byde ind på delelementer i rammeaftalen på høreapparater. Det styrkede konkurrencen og resulterede hurtigt i et markant fald i gennemsnitsprisen, siger Lisbeth.

LÆS MERE

Høreapparater

Høreapparater

Udbud på høreapparater

På vegne af de fem regioner udbyder og indkøber Amgros høreapparater og supplerende udstyr til de offentlige høreklinikker.

LÆS MERE
Høreapparater

Forsyning af høreapparater

Amgros følger op på indkøb, lagerstyring og udlevering af høreapparater til borgerne. På den måde sikrer vi sammen med høreklinikkerne, at borgerne altid får det rette udstyr på rette tidspunkt.

LÆS MERE