Indkøb og forsyning af lægemidler


Sammen med leverandører og sygehusapoteker sørger Amgros for, at de rette lægemidler er tilgængelige, når de skal bruges til at behandle patienterne med.

Amgros informerer sygehusapotekerne, når vi har indgået aftale om køb af et lægemiddel. Sygehusapotekerne sender herefter deres indkøbsordrer til leverandøren, som efterfølgende sender lægemidlerne til sygehusapotekerne. Det bliver samlet set til omkring 300.000 ordrelinjer om året.

Vi benytter et veludviklet og automatiseret system, så vare- og betalingsstrømme sker effektivt og sikkert. I langt de fleste tilfælde leverer leverandørerne lægemidlerne helt efter planen. Undertiden opstår der restordre på et lægemiddel, der er indkøbt baseret på en aftale. I disse situationer er det Amgros’ opgave at finde alternative løsninger.

Læs mere om vores arbejde med restordrer her.

 

BINDELEDDET I FORSYNINGSKÆDEN

Det er vigtigt for Amgros at skabe de bedst mulige vilkår for vores leverandører. Som bindeleddet mellem de to parter – sygehusapoteker og leverandører, skal vi sikre, at der er balance mellem efterspørgsel og leverancer hele vejen igennem forsyningskæden. Alle parter skal have den fornødne information i tide, hvis de skulle blive nødt til at reagere.

FORVENTNINGER TIL LEVERANDØRER

Amgros stiller krav til vores leverandører. Kravene er specificeret i vores udbud og aftaler. De understøttes af vores Leverandør- og Udbudsportal, som detaljeret beskriver vores forventninger til samarbejdet. Kravene omfatter blandt andet leveringstid, kvalitet og holdbarhed. Vi forventer, at alle leverandører lever op til kravene, og vi måler løbende på vores leverandørers præstationer.

Amgros prioriterer at være i tæt dialog med alle vores leverandører. Det er vigtigt for os at være imødekommende og lyttende, så vi kender leverandørernes problemstillinger. På den måde kan vi hjælpe dem med at levere til tiden.

Udover den daglige dialog om driften, informerer vi jævnligt alle leverandører om, hvordan vi vurderer deres præstationer. Det sker enten via brev eller via dialogmøder, hvor vi samtidig lytter til leverandørernes syn på samarbejdet.

Læs mere

Indkøb og forsyning af lægemidler

Restordrer

Det er helt afgørende for Amgros at fastholde en høj sikkerhed af forsyningen. Vi arbejder konstant på at begrænse antallet af restordrer, så patienterne altid kan få den rette behandling.

LÆS MERE
Indkøb og forsyning af lægemidler

STRATEGISK LAGER

Sygehusapotekerne og Amgros er fælles om at have et strategisk lager. Det er sammen med lagrene hos sygehusapotekere og leverandører vigtige brikker i arbejdet med at sikre forsyningen af hospitalslægemidler. Ikke mindst i forhold til de behandlings- og forsyningskritiske lægemidler

LÆS MERE
Indkøb og forsyning af lægemidler

Akutkontakter - tilbagekaldelser

Hvis du har et akut behov for at kontakte Amgros eller sygehusapotekerne, eksempelvis i forbindelse med tilbagekaldelser af lægemidler, kan du finde relevante kontaktoplysninger her på siden.

LÆS MERE

Charlotte Meinicke

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for indkøb og forsyning af lægemidler og høreapparater i et tæt samarbejde med sygehusapoteker, høreklinikker og leverandører. Så vi sikrer, at vi får mest mulig sundhed for pengene.