Lægemidler


Vi danskere lever længere. Samtidig er vi i stand til at behandle flere sygdomme, fordi der hele tiden kommer ny og bedre medicin på markedet. Det er godt. Men det er dyrt. Derfor er det vigtigt at vi er på forkant med udviklingen i markedet, dels for at nye lægemidler kan tages i brug hurtigt, men også for at realisere besparelser i forbindelse med analoge eller generiske alternativer.

Læs mere om Amgros' udbudsforretning her

Visse patientgrupper har særlige behov. Det kan for eksempel være børn eller kræftpatienter. Derfor er det vigtigt, at sygehuspotekerne selv kan fremstille og færdigtilberede særlige lægemidler, der retter sig mod disse patienter. Den opgave hjælper vi sygehusapotekerne med at løfte.

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder også, at flere og mere komplicerede behandlinger sker hjemme hos patienterne. Det kræver, at sygehusapotekerne færdigbehandler lægemidlerne på sygehusapotekerne, så det er lettere at anvende lægemidlerne hjemme.

Fotograf: Anne-Li Engström


Amgros sikrer million-besparelse

Amgros har netop afsluttet sit hidtil største udbud på biologiske lægemidler. Nu gælder det om at realisere besparelsen så hurtigt som muligt.

Med de nye aftaler regner Amgros med at kunne spare mindst 420 millioner kroner næste år. Nu, hvor aftalerne med leverandørerne er skrevet under, gælder det om at realisere besparelserne så hurtigt som muligt. Det sker først, når lægerne på landets sygehuse begynder at tage de nye og meget billigere lægemidler i brug.

LÆS MERE

LÆS MERE

Lægemidler

Horizon Scanning

Med Horizon Scanning danner Amgros et overblik over lægemidler og indikationsudvidelser, der inden for de kommende to til tre år forventes at blive markedsført i Danmark.

LÆS MERE
Lægemidler

Prisforhandling og udbud

Amgros varetager indkøbet af stort set alle de lægemidler, de offentlige danske sygehuse bruger. Det er vores opgave at tilrettelægge udbud på lægemidler, så vi dækker sygehusenes behov samtidig med, at vi skærper konkurrencen mest muligt.

LÆS MERE
Lægemidler

Indkøb og forsyning

Sammen med leverandører og sygehusapoteker sørger Amgros for, at de rette lægemidler er tilgængelige, når de skal bruges til at behandle patienterne med.

LÆS MERE
Lægemidler

SAD og magistrelle lægemidler

Amgros ejer markedsføringstilladelserne til de cirka 60 SAD-lægemidler, som sygehusapotekerne fremstiller. Det er registrerede lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt.

LÆS MERE