Så meget har vi omsat for de sidste 12 måneder
SÅ MANGE EU-UDBUDSGRUPPER HAR VI PUBLICERET de sidste 12 måneder
Rabat vi i gennemsnit har fået fra leverandørerne de sidste 12 måneder

Fotograf: Anne-Li Engström


Vores vigtige samarbejdspartnere

Viden, dialog og samarbejde er vores vigtigste værktøj. For Amgros er kun noget sammen med andre. Med vores ejere i
regionerne, med vores samarbejdspartnere på sygehusapotekerne og høreklinikkerne, med vores leverandører i industrien og
med vores mange gode partnere i det administrative og politiske system.

Sammen med vores samarbejdspartnere skaber vi mere sundhed for pengene. Det er noget, vi alle vinder ved.

Læs mere om vores nationale samarbejdspartnere
I Amgros går vi i dialog med vores samarbejdspartnere. Kun på den måde bliver vi i stand at finde løsninger, som driver os fremad – og som vi alle kan være tilfredse med.
Flemming Sonne,
administrerende direktør

Derfor er Amgros sat i verden

Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed.

Vores vigtigste opgave er at sikre de offentlige danske sygehuse den rette medicin til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Og med miljøet for øje. 

Det gør vi ved at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb for vores ejere i de danske regioner.

Alene i 2023 opnåede vi besparelser på 8,7 milliarder kroner.

Du kan i denne film se mere om vores kerneopgave, og hvordan vi løser den. 

Fotograf: Publico


Akutnumre

Hvis du har et akut behov for at kontakte Amgros eller sygehusapotekerne - for eksempel i forbindelse med tilbagetrækning af lægemidler - kan du finde relevante kontaktoplysninger her.

Akutnumre

Fotograf: Anne-Li Engström

Fotograf: Anne-Li Engström


Kontakt os

Amgros vil være den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes for vores mange interessenter.

Dialog og samarbejde er nogle af vores vigtigste værktøjer, og derfor bestræber vi os på at være tilgængelige og i øjenhøjde.

Du kan under "Kontakt" finde en samlet oversigt over alle vores medarbejdere.

Kontakt os

Fotograf: Anne-Li Engström

Amgros’ DNA

Amgros’ DNA er dybt forankret i vores medarbejdere, i vores ledelse – kort sagt i alt, hvad vi gør.

Vision

Amgros er internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling

 • Vi er en naturlig sparringspartner i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

 • Vi opbygger og vedligeholder vores netværk til inspiration for os selv og dem, vi hjælper

 • Vi inspirerer lande, som ønsker at optimere deres sundhedssystem til at få mere sundhed for pengene

Mission

Sammen med andre sundhedsaktører skaber Amgros forudsætninger for mere sundhed
 • Vi arbejder tæt sammen med sundhedsaktørerne om at omsætte behov til handling
 • Vi skaber økonomisk råderum, så flere mennesker kan tilbydes behandling for de samme penge
 • Vi er uafhængige og objektive og tør at udfordre det eksisterende
 • Vi deler vores viden og indsigter, så andre sundhedsaktører kan træffe de rette valg på et fakta baseret grundlag

Værdier

Vi er grundige, nysgerrige, modige og med til at skabe arbejdsglæde.

Grundig
 • Jeg optræder professionelt, afstemmer forventninger med mine samarbejdspartnere og leverer i høj faglig kvalitet
 • Jeg gør mig umage, tager ansvar for opgaven og overholder mine aftaler
Nysgerrig
 • Jeg skaber dialog ved at lytte og spørge ind for at forstå mine samarbejdspartneres behov og muligheder
 • Jeg er opsøgende og imødekommende og kommunikerer åbent og ærligt
Modig
 • Jeg tør udfordre mig selv og mine omgivelser
 • Jeg er fleksibel og på forkant med forståelse for den verden, jeg er en del af
Arbejdsglæde
 • Jeg er stolt af at gøre en forskel. Jeg værdsætter min frihed og det ansvar, der følger med
 • Jeg er en ildsjæl, som bidrager til videndeling og samarbejde på tværs af afdelinger
 • Jeg er hjælpsom og tager ansvar for fællesskabet, den gode stemning og glæden ved at gå på arbejde

Kernekompetencer

Gennem forståelse og overblik skaber vi enkle løsninger i en kompleks verden
 • Vi arbejder tæt sammen med vores interessenter, så vi forstår deres behov
 • Vi bruger vores ekspertise, indsigt og overblik, når vi skaber løsninger, der virker på tværs af sektorer, regioner, organisationer og landegrænser
 • Vi evaluerer vores metoder og processer, så vi hele tiden forbedrer os

Kerneopgave

Amgros sikrer, at de nødvendige lægemidler er til rådighed for hospitalspatienter

 • Vi tager afsæt i klinikkens behov og tilrettelægger det enkelte indkøb, så vi fremmer en stabil og effektiv forsyning til en rimelig pris
 • Vi er på forkant med lægemiddelbehovet, så vi kan reagere tidligt på potentielle mangelsituationer
 • Vi fastlægger en forsyningsstrategi for de kritiske lægemidler, som omfatter forskellige veje til at sikre lægemiddelbehandlingen

Værdiskabelse

Amgros skaber værdi ved besparelser, stordriftsfordele og i form af rådgivning

 • Vi skaber direkte besparelser gennem konkurrenceudsættelse og prisforhandling
  Vi skaber stordriftsfordele ved at løse opgaver for regionerne, som de ellers skulle have løst hver især
 • Vi bygger bro mellem de politisk-administrative miljøer, de kliniske behov, og de kommercielle interesser, så vi opnår balancerede løsninger
 • Vi dokumenterer vores værdiskabelse – både før, under og efter opgaven er udført

Hør om hverdagen i Amgros

Vi har i denne film spurgt Salima og David, hvordan de oplever Amgros som arbejdsplads. Og ikke mindst, hvad der driver dem til at møde ind på kontoret hver morgen.

 

Læs mere om vores arbejdsplads

Læs mere om Amgros

Forside

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Det gør vi via effektive indkøb og udbud. Vi er rådgiver og sparringspartner for centrale aktører i sundhedsvæsenet, som vi deler vigtig og høj specialiseret viden med. Vi er på den måde med til at skabe forudsætninger for mere sundhed.

LÆS MERE
Forside

Vores arbejdsplads

Hvordan er hverdagen i Amgros? Vi har spurgt tre af vores medarbejdere, som i denne film giver et indblik i, hvordan de oplever deres arbejdsplads. Og ikke mindst, hvad der driver dem til at møde ind på kontoret hver morgen.

LÆS MERE
Forside

Lægemidler

Vi danskere lever længere. Samtidig er vi i stand til at behandle flere sygdomme, fordi der hele tiden kommer ny og bedre medicin på markedet. Det er godt. Men det er dyrt. Derfor er det vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen i markedet.

LÆS MERE
Forside

Høreapparater

Alle danskere med nedsat hørelse har efter lægelig vurdering ret til gratis at få udleveret et høreapparat u gennem det offentlige system hvert fjerde år.

LÆS MERE
Forside

Medicinsk udstyr

I samarbejdet med Regionernes Fællesindkøb udvikler og gennemfører Amgros udbud på udvalgte områder inden for medicinsk udstyr. Vores opgave er at sikre bredde og kvalitet i produkterne.

LÆS MERE