Så meget har vi omsat for de sidste 12 måneder


Vores omsætning udtrykker, hvor meget regionerne har indkøbt lægemidler for gennem Amgros - til brug for de offentlige danske sygehuse. Omsætningen er opgjort i sygehusapotekernes indkøbspriser.

Vores omsætning udtrykker, hvor meget regionerne har indkøbt lægemidler for gennem Amgros - til brug for de offentlige danske sygehuse. Omsætningen er opgjort i sygehusapotekernes indkøbspriser.

Udgifterne til sygehusmedicin er de seneste mange år bare fortsat med at stige. Det skyldes blandt andet, at vi lever længere. Og at der hele tiden kommer ny, bedre og dyrere medicin på markedet.

Få lægemidler udgør en stor del af omsætningen. Ja, faktisk udgør 100 lægemidler 72% af de samlede udgifter til hospitalsmedicin. Men de udgør kun 20% af den samlede mængde.

Amgros tilrettelægger og gennemfører effektive udbud, forhandlinger og indkøb af sygehusmedicin. Det gør vi i tæt samarbejde med en række andre sundhedsaktører. Og på vegne af vores ejere i de danske regioner.
Vi har mange års erfaring. Derfor ved vi, hvordan vi skal tilrettelægge udbuddene, så vi får mest muligt for pengene i et komplekst marked.

På den måde sparer vi sammen med vores samarbejdspartnere samfundet for milliardbeløb. Hvert år.

LÆS MERE

Så meget har vi omsat for de sidste 12 måneder

Gennemsnitlig rabat

I løbet af de sidste 12 måneder er det med vores samarbejdspartnere lykkedes os at opnå en rabat på næsten 40 % på indkøb af lægemidler til de offentlige, danske sygehuse. Rabatten opgør vi som forskellen på listepriserne og sygehusapotekernes indkøbspriser, som vi har opnået gennem udbud og forhandling.

LÆS MERE
Så meget har vi omsat for de sidste 12 måneder

Antal EU-udbudsgrupper

I løbet af de sidste 12 måneder har vi publiceret cirka 150 såkaldte udbudsgrupper i EU. En udbudsgruppe er en samlet mængde af udbudsnumre, hvor de samme udbudsbetingelser er gældende.

LÆS MERE
Så meget har vi omsat for de sidste 12 måneder

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Det gør vi via effektive indkøb og udbud. Vi er rådgiver og sparringspartner for centrale aktører i sundhedsvæsenet, som vi deler vigtig og høj specialiseret viden med. Vi er på den måde med til at skabe forudsætninger for mere sundhed.

LÆS MERE

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.