Persondatapolitik


I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi (Amgros I/S) behandler de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af. Persondatapolitikken bliver brugt, når vi er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi (Amgros I/S) behandler de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af. Persondatapolitikken bliver brugt, når vi er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ved personoplysninger mener vi enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Dette vil med andre ord sige enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan henføres til dig.

BRUG AF COOKIES PÅ VORES HJEMMESIDE

Vi behandler personoplysninger om besøgende på vores hjemmeside.

Personoplysningerne indsamles fra dig via cookies.

Vi behandler følgende typer af personoplysninger:

 • Oplysninger om IP-adresse
 • Adfærd på hjemmesiden (f.eks. besøgte undersider, tidspunkt for besøg mv.)

Vi behandler personoplysningerne for at:

 • Huske dine valgte præferencer, så vi kan tilpasse vores hjemmeside og give dig en bedre brugeroplevelse
 • Generere statistik over dine besøg på vores hjemmeside for at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores hjemmeside

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde disse  formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til:

 • Databehandlere (f.eks. IT-leverandører)

Vi kan opbevare dine personoplysninger i op til 2 år, hvorefter vi sletter oplysningerne, medmindre vi juridisk er forpligtede til at opbevare dem i en længere periode.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

NÅR VI REGISTRERER JOBANSØGERE

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger om et job i Amgros.

Vi indsamler almindelige personoplysninger for at kunne vurdere og udvælge ansøgere til stillinger. Det drejer sig om:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Alder
 • Øvrige oplysninger, der fremgår af jobansøgningen, CV og eksamenspapirer

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde disse formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til:

 • Databehandlere (f.eks. IT-leverandører)

Vi kan opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder, fra vi modtager din jobansøgning, hvorefter vi sletter oplysningerne, medmindre vi juridisk er forpligtede til at opbevare dem i en længere periode.

NÅR VI REGISTRERER SAMARBEJDSPARTNERE

Vi behandler følgende typer af personoplysninger om vores samarbejdspartnere:

 • Almindelige personoplysninger, herunder:
  • Navn
  • Titel
  • Arbejdssted
  • Telefonnummer (arbejde)
  • E-mailadresse (arbejde)
  • Oplysninger indeholdt i fritekstfelt, chatfunktion, e-mails m.v.

Personoplysningerne behandles med det formål at:

 • Kommunikere med vores samarbejdspartnere

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde disse  formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vurderes ikke at gå forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. De(n) legitime interesse(r), der forfølges, er at kunne kommunikere med vores samarbejdspartnere uagtet om der foreligger et kontraktforhold mellem Amgros og den virksomhed, som den pågældende person repræsenterer.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til:

 • Databehandlere (f.eks. IT-leverandører)

Vi kan opbevare dine personoplysninger, indtil samarbejdet ophører, hvorefter vi sletter oplysningerne , medmindre vi juridisk er forpligtede til at opbevare dem i en længere periode.

NÅR VI REGISTRERER GÆSTER

Når du besøger Amgros, vil vores receptionister bede dig om at registrere dit besøg og give dig et gæsteskilt, som du skal bære under dit besøg hos os. 

Vi registrerer alle vores gæsters navn, organisation og kontaktperson hos Amgros.  På den måde har vi af sikkerhedsmæssige hensyn altid overblik over, hvem der færdes i huset.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vurderes ikke at gå forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. De(n) legitime interesse(r), der forfølges, er at have kendskab til de personer, der færdes hos Amgros I/S.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til:

 • Databehandlere (f.eks. IT-leverandører)

Vi kan opbevare dine personoplysninger ind til udgangen af den arbejdsdag, hvor du har besøgt os. Derefter sletter vi oplysningerne, medmindre vi juridisk er forpligtede til at opbevare dem i en længere periode.

NYHEDSBREVE

Vi behandler følgende typer af personoplysninger, som indsamles fra dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder:
  • Navn
  • E-mailadresse
  • Oplysninger om IP-adresse

Vi behandler personoplysningerne for at kunne udsende vores nyhedsmails om:

 • Generelle nyhedsbreve fra Amgros
 • Orienteringer fra Horizon Scanning
 • Oversigter fra Horizon Scanning

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde disse formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Ved udsendelse af markedsføringsmateriale har du givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til:

 • Databehandlere (f.eks. IT-leverandører)

Vi kan opbevare dine personoplysninger, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Herefter sletter vi dem,  medmindre vi juridisk er forpligtede til at opbevare dem i en længere periode.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har endvidere ret til at kræve, at vi retter urigtige oplysninger om dig. I særlige tilfælde vil du have ret til at kræve, at vi sletter oplysninger om dig. Derudover vil du i visse tilfælde kunne kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Desuden vil du i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Endelig har du i visse tilfælde ret til dataportabilitet, hvilket indebærer en ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Du kan også kontakte os, hvis du ikke ønsker at være registreret som samarbejdspartner.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at vi ikke vil være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke påvirker lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker samtykket tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik. Send en  e-mail til amgros@amgros.dk og skriv  "DPO" i emnefeltet.

Hvis du ikke ønsker at være registreret som samarbejdspartner, kan du  sende en e-mail til amgros@amgros.dk og skrive ”CRM” i emnefeltet. I selve mailen skal du skrive, at du ikke ønsker at være registreret som samarbejdspartner.

Du kan også klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside.

Amgros'  persondatapolitik opdateres løbende. Den er senest opdateret 20. juni 2022.

LÆS MERE

Persondatapolitik

Ansættelsesproces

Grundighed er en af de fire kerneværdier, der gennemsyrer alt, hvad vi foretager os i Amgros. Det gælder også for vores rekruttering, som vi tager dybt seriøst.

Læs mere
Persondatapolitik

Cookies

På Amgros’ hjemmeside bruger vi cookies for at forbedre brugerens oplevelser

LÆS MERE