Persondatapolitik


Amgros behandler personoplysninger i forbindelse med de kerneopgaver, vi understøtter. Derudover behandler vi personoplysninger om vores medarbejdere, ansøgere til stillinger og vores samarbejdspartnere

Hos Amgros ønsker vi at beskytte de personoplysninger, vi ligger inde med.

Amgros behandler personoplysninger i forbindelse med de kerneopgaver, vi understøtter. Derudover behandler vi personoplysninger om vores medarbejdere, ansøgere til stillinger og vores samarbejdspartnere.

Amgros videregiver kun persondata, når det er nødvendigt for arbejdet med vores kerneopgaver.

NÅR VI REGISTRERER SAMARBEJDSPARTNERE

I Amgros opretter vi kontaktoplysninger i vores CRM-system på de personer, vi har kontakt med via mail. Kontaktoplysningerne er kun tilgængelige for ansatte i Amgros. Vi registrerer kontakten til eksterne partnere for at gøre den uafhængig af enkeltpersoner.

Det registrerer vi:

  • Navn, titel, arbejdssted, arbejds-e-mail, arbejdstelefonnummer, arbejdsmobilnummer

Hvis du ikke ønsker at være registreret i Amgros CRM-system, bedes du sende en mail til amgros@amgros.dk og skrive ”CRM” i emnefeltet. I selve mailen bedes du skrive, at du ikke ønsker at være registreret i Amgros CRM-system.

NÅR VI REGISTRERER GÆSTER

Når du besøger Amgros, vil vores receptionister bede dig om at registrere dit besøg og give dig et gæsteskilt, som du skal bære under dit besøg hos os.

Vi registrerer alle vores gæsters navn, organisation og kontaktperson hos Amgros. På den måde har vi af sikkerhedsmæssige hensyn altid overblik over, hvem der færdes i huset. Vi destruerer oplysningerne hver dag - når arbejdsdagen er slut.

NÅR VI REGISTRERER ANSØGERE

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger om et job i Amgros.

Du kan også tilmelde dig en jobagent. Jobagenten er tilknyttet vores rekrutteringssystem.

INFORMATIONER OM DIG

Du kan altid få at vide, hvilke oplysninger Amgros ligger inde med om dig. Du kan også få adgang til at se de oplysninger vi har om dig - i det omfang, det ikke strider mod anden lovgivning

Du kan bede om, at vi retter eller sletter personoplysninger, hvis du for eksempel mener, at oplysningerne er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at behandle dit ønske.

Hvis du ønsker at se dine data, bedes du sende en mail til amgros@amgros.dk. Skriv venligst ”DPO” eller ”Indsigt” i emnefeltet. I mailen bedes du skrive, om du ønsker at se eller berigtige dine personoplysninger. Eller om du ønsker, at vi helt sletter dem.

SIKKERHED

Amgros har en række interne regler, som skal forhindre, at personlige oplysninger om dig ender i forkerte hænder.

Reglerne beskriver, hvordan vi håndterer personoplysninger og sikrer fortrolighed. De omfatter også it-sikkerhed. Reglerne er med til at sikre, at alle ansatte i Amgros efterlever databeskyttelseslovgivningen.

For at undgå tab af data, tager vi dagligt backup af de data, vi behandler i vores it-systemer. Det gælder også personoplysninger.

Hvis der skulle ske et sikkerhedsbrud, hvor der er stor risiko for, at personoplysninger kan være endt i forkerte hænder, underretter vi de berørte så hurtigt som muligt. Sådan som databeskyttelseslovgivningen kræver det.

Hvis du mener, at der kan være sket et brud på datasikkerheden, eller at personoplysninger kan være endt i de forkerte hænder, vil vi bede dig om at kontakte os så hurtigt som muligt. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du er it-leverandør til Amgros

Vi vil i disse situationer bede dig om at sende en mail til amgros@amgros.dk, hvor du skriver ”Sikkerhedsbrud” i emnefeltet.

OPBEVARING

Amgros opbevarer ikke personoplysninger længere, end det er nødvendigt. Og i henhold til databeskyttelseslovgivningen sørger vi for at slette personoplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige at opbevare.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Har du spørgsmål til, hvordan vi i Amgros behandler persondata, kan du henvende dig til vores Data Protection Officer (DPO) pr. mail eller pr. brev.

Du kan kontakte vores Data Protection Officer via mail på amgros@amgros.dk, hvor du skriver ”DPO” i emnefeltet.

Du kan finde mere information om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om vi behandler dine personoplysninger lovligt – for eksempel som led i en klagesag.

Alle de personer, som vi registrerer, har ret til at at indgive en klage til Datatilsynet.

Amgros' persondatapolitik er revideret i april 2019

LÆS MERE

Persondatapolitik

Ansættelsesproces

Grundighed er en af de fire kerneværdier, der gennemsyrer alt, hvad vi foretager os i Amgros. Det gælder også for vores rekruttering, som vi tager dybt seriøst.

Læs mere
Persondatapolitik

Cookies

På Amgros’ hjemmeside bruger vi cookies for at forbedre brugerens oplevelser

LÆS MERE