WHISTLEBLOWER OG SPEAK UP


I Amgros kan du foretage indberetninger om alt fra bestikkelse, seksuelle krænkelser, grov chikane til børnearbejde, forurening og urimelige arbejdsforhold.

Vi har en whistleblowerordning hos EQS Group. Den kan du benytte, hvis du oplever alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser eller andre alvorlige forhold. 

Vi har derudover en Speak Up hos EQS Group. Den kan du benytte, hvis du har kendskab til, at Amgros eller vores forretningsrelationer ikke respekterer FN’s Verdenserklæring for Menneskerettigheder; FN’s to konventioner for borgerlige og politiske rettigheder samt økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt en af ILO’s 10 kernekonventioner.  

Du kan indberette og læse mere om Amgros’ whistleblowerordning og Speak Up på dette link: https://amgros.integrityline.com/frontpage

Du er i øvrigt altid velkommen til at skrive til os på amgros@amgros.dk

Hvis du af den ene eller anden årsag hverken ønsker at skrive direkte til os eller indberette via vores whistleblowerordning hos EQS Group, kan du benytte Datatilsynets whistleblowerordning via dette link: https://whistleblower.dk/ 
Her kan du også læse mere om Datatilsynets whistleblowerordning. 

Du kan se, hvor meget vores whistleblowerordning er blevet brugt, i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023, ved at trykke her.

LÆS MERE

Whistleblower og Speak Up

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Det gør vi via effektive indkøb og udbud. Vi er rådgiver og sparringspartner for centrale aktører i sundhedsvæsenet, som vi deler vigtig og høj specialiseret viden med. Vi er på den måde med til at skabe forudsætninger for mere sundhed.

LÆS MERE
Whistleblower og Speak Up

Kontakt

Amgros vil være den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes for vores mange interessenter. Dialog og samarbejde er nogle af vores vigtigste værktøjer, og derfor bestræber vi os på at være tilgængelige og i øjenhøjde. Her på siden har vi samlet en oversigt over alle vores medarbejdere.

LÆS MERE