Ambition for bæredygtighed


Vi forsyner de offentlige hospitaler med lægemidler for cirka ti milliarder kroner årligt. Den position skal vi bruge til at hjælpe regionerne med at nå deres klimamål. Amgros ejer desuden markedsføringstilladelserne til de særlige SAD-lægemidler, som sygehusapotekerne producerer. Derfor vil vi sammen med sygehusapotekerne også arbejde for en mere bæredygtig produktion

I Amgros har vi en klar ambition om, hvor vi vil hen. Men vi har stadig meget at lære, og vi kender langt fra løsningerne på alle vores udfordringer. Derfor samarbejder vi gerne med dem, der vil bidrage til at gøre forsyningen af hospitalslægemidler og høreapparater mere bæredygtig.

Der er nok at tage fat på. Sundhedsområdet er ansvarligt for cirka seks procent af Danmarks samlede klimaaftryk. Medicinrester i spildevand fra produktion og forbrug af lægemidler indeholder stoffer, der er skadelige for mennesker og dyr. Regionernes klimaregnskaber udgør lægemidler omkring 20 procent af regionernes klimaaftryk. Affaldsmængderne fra de danske hospitaler er enorme - alene plastaffald udgør årligt 4.000 ton.

FOKUS PÅ FIRE OMRÅDER

Som en central aktør i sundhedsvæsenet vil vi bruge vores indflydelse til at reducere negative miljø- og klimaeffekter af lægemidler og fremme ansvarlig virksomhedsadfærd i alle led i forsyningskæden – fra råvarer og fremstilling til distribution og behandling af patienten. Den opgave kan vi ikke løfte alene. Vi lykkes kun, hvis vi samarbejder med alle relevante aktører i sundhedsvæsenet. Både i og uden for landets grænser.

Med udgangspunkt i en dialog med vores interessenter har vi valgt at fokusere på klima, ansvarlig virksomhedsadfærd, cirkulær økonomi samt medicinrester i spildevand og antimikrobiel resistens.

Vi har få år til at bremse temperaturstigningen og den globale opvarmning. Derfor har vi valgt klima, som det område, vi vil prioritere højest. Også selv om det er et stærkt reguleret område, hvor Amgros stadig er ved at afdække, hvilke udbudskrav vi kan stille, og hvilken effekt disse krav måtte have på klimaet. Dertil kommer, at Amgros hele tiden skal have hensynet til forsyningssikkerhed for øje.

SAMARBEJDE MED RELEVANTE AKTØRER

De initiativer, som Amgros vil sætte i gang, bygger på de erfaringer, vi har fået fra de første nationale og fælles nordiske udbud på lægemidler, hvor vi ud over pris også har vægtet miljø. Men de bygger også på erfaringer fra dialoger med vores kollegaer i regionerne samt interessenter hos industri, udenlandske samarbejdsfora og myndigheder. Flere af initiativerne er udviklet i faglige fora mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Nogle af initiativerne vil primært blive løftet i Amgros. Andre vil blive løftet i samarbejde med nationale og internationale aktører som fx sygehusapotekerne, regionerne, lægevidenskabelige selskaber, Nordisk Lægemiddelforum og industrien.

Vi deler gerne af vores erfaring og vil løbende fortælle om vores succeser og udfordringer. Vi er mange, der skal blive klogere og ændre adfærd for at bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

Klik her for at læse vores ambition for bæredygtighed i sin fulde ordlyd.

LÆS MERE

Ambition for bæredygtighed

Klima

Vi vil bidrage til at reducere lægemidlers påvirkning af klimaet gennem hele forsyningskæden.

LÆS MERE
Ambition for bæredygtighed

Ansvarlig virksomhedsadfærd

Vi vil i hele vores forretning respektere miljø, menneskerettigheder og anti-korruption.

LÆS MERE
Ambition for bæredygtighed

Cirkulær økonomi

Vi vil bidrage til at reducere forbrug og øge genanvendelse af emballage samt reducere spild af medicin – og dermed understøtte FN’s verdensmål om ansvarligt forbrug og produktion.

LÆS MERE
Ambition for bæredygtighed

Medicinrester i spildevand og antimikrobiel resistens

Vi vil bidrage til at forebygge medicinrester i vandmiljøet og antimikrobiel resistens – både i forbindelse med fremstilling og ordination af lægemidler. Og dermed understøtte FN’s verdensmål om rent vand og bæredygtig produktion.

LÆS MERE

Sofie Pedersen

Seniorspecialist

Jeg er ansvarlig for Amgros’ bæredygtighedsstrategi. Jeg arbejder med at fremme bæredygtighed i Amgros’ forretning og dagligdag i dialog og samarbejde med mine kollegaer og Amgros’ interessenter.