Restordrer


Det er helt afgørende for Amgros at fastholde en høj sikkerhed af forsyningen. Vi arbejder konstant på at begrænse antallet af restordrer, så patienterne altid kan få den rette behandling. Det gør vi blandt andet ved at forbedre vores estimater og ved at følge op på leverandørernes præstationer.

Restordrer på lægemidler er en voksende udfordring globalt. Problemet opstår, når leverandøren ikke kan honorere efterspørgslen fra sygehusapotekerne. Det kan for eksempel være, fordi produktionen ikke kan følge med, hvis der mangler råvarer, eller hvis prisen på et ældre lægemiddel er så lav, at det ikke længere er attraktivt for leverandørerne at blive på markedet.

Som et lille land med et lille marked står Danmark ikke nødvendigvis først i køen, når leverandørerne skal forsyne de store europæiske lande. Det er en udfordring, Amgros tager særdeles seriøst. Vi vil aldrig helt kunne undgå restordrer. Men vi kan sørge for, at vi holder den negative udvikling i skak. Det gør vi ved at iværksætte tiltag, som skal gøre det attraktivt at forsyne det danske marked med lægemidler.

I 2018 håndterede vi restordrer på næsten 1.000 lægemidler. For nogle lægemidler flere gange i løbet af året. Det er stort set samme niveau som i de foregående år.

PRÆCISE ESTIMATER

For at nedbringe antallet af restordrer sørger Amgros for løbende at informere leverandørerne om sygehusapotekernes forventede forbrug. På den måde sikrer vi, at leverandørerne får bedre forudsætninger for at levere den efterspurgte medicin og for at prioritere levering til det danske marked.

De seneste år er vi blevet bedre til at estimere sygehusapotekernes behov for medicin. Hver måned spørger vi systematisk sygehusapotekerne, om de i den kommende periode forventer ændringer i forbruget af udvalgte lægemidler, som har et ”usædvanligt forbrug”. Hvis estimatet ændrer sig væsentligt, informerer vi leverandøren med det samme.

KRITISKE LÆGEMIDLER

Vi har et særligt fokus på at imødekomme problemer med restordrer på de allermest nødvendige lægemidler. Sammen med sygehusapotekerne har vi udvalgt en liste med såkaldt kritiske lægemidler, som det er specielt vigtigt at have til rådighed på sygehusene. Dem er vi ekstra opmærksomme på i vores daglige arbejde.

EGET LAGER

I 2018 etablerede Amgros mulighed for at have eget lager. Det skal på sigt skal være med til at sikre forsyningen af lægemidler yderligere. Det giver en større fleksibilitet, fordi vi både kan supplere sygehusapotekernes egne lagre og kan købe større ind af de forsyningskritiske lægemidler.

Læs mere

Restordrer

Indkøb og forsyning

Sammen med leverandører og sygehusapoteker sørger Amgros for, at de rette lægemidler står på hylden, når den skal bruges til at behandle patienterne med.

LÆS MERE