Kontakt


Amgros vil være den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes for vores mange interessenter. Dialog og samarbejde er nogle af vores vigtigste værktøjer, og derfor bestræber vi os på at være tilgængelige og i øjenhøjde. Her på siden har vi samlet en oversigt over alle vores medarbejdere.

Klik her, hvis du har et akut behov for at kontakte Amgros eller sygehusapotekerne fx i forbindelse med tilbagetrækning af lægemidler eller indrapportering af bivirkninger på SAD-lægemidler

Direktion

Flemming Sonne

Administrerende Direktør

Min opgave er at sikre, at Amgros skaber værdi for vores ejere i regionerne. Og at Amgros er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Lise Grove

Direktør

Min opgave er at sikre ensartet tilgang til behandling i regionerne, mulighed for nyeste behandlingsformer samt mest mulig sundhed for pengene.

Trine Kart

Direktør

Jeg arbejder generelt med og for hele Amgros’ forretning og har et særligt blik på vores strategiske udvikling og på samarbejdet med sygehusapotekerne.

Business Intelligence og Sundhedsøkonomi

Camilla Munk Mikkelsen

Senior sundhedsøkonom

Jeg arbejder med omkostningsanalyser i forbindelse med Medicinrådets vurdering af terapiområder. Jeg bidrager med viden til Danske Regioners økonomiforhandlinger samt markedsanalyser til Medicinrådet.

Charlotte Kok Fredslund

Specialist

Jeg arbejder med udvikling og vedligehold af data og udarbejder rapporter til Amgros samarbejdspartnere.

Jeannette Bundgaard Bach

Seniorspecialist

Jeg arbejder bredt med forretnings- og ledelsesinformation til interne og eksterne interessenter. Og med omkostningsanalyser og monitorering i forbindelse med Medicinrådets vurderinger af terapiområder.

Jeppe Skou Petersen

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vidensbasen i Amgros. Derudover fungerer jeg som intern konsulent ved at hjælpe kollegaer med at løse problemer inden for business intelligence.

Line Brøns Jensen

Senior sundhedsøkonom

Jeg vurderer sundhedsøkonomien i forbindelse med prisforhandlinger af lægemidler, særligt i forbindelse med Medicinrådsprocessen. Derudover arbejder jeg bredt med sundhedsøkonomiske analyser som beslutningsstøtte i relation til vores samarbejdspartnere og internt i Amgros.

Mette Aagaard Lund

Specialist i lægemiddeldata

Jeg er faglig sekretær i arbejdsgruppen for lægemiddeldata. Jeg arbejder bredt med opgaver, der går ud på at ensrette lægemiddeldata i Amgros og på sygehusapotekerne.

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Thomas Smith

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vores data ware house, så mine kollegaer hele tiden har opdaterede data. Derudover laver jeg analyser, rapporter og leverer data til interne og eksterne interessenter.

Cecilie Astrup Frederiksen

Sundhedsøkonom

Jeg er en del af forhandlingsteamet, hvor jeg vurderer sundhedsøkonomien i forbindelse med prisforhandlinger af nye lægemidler som en del af medicinrådsprocessen. Derudover arbejder jeg bredt med sundhedsøkonomiske analyser både i internt og eksternt regi.

Rasmus Bang Rasmussen

Seniorspecialist

Forhandling

Lasse Lund Gundtoft

Forhandler

Jeg arbejder som forhandler af nye lægemidler, og jeg koordinerer Amgros´ aktiviteter i forhold til Medicinrådet.

Horizon Scanning

Anna Bergkvist Christensen

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Anne-Mette Ørkild Mud

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Helle Bräuner

Teamleder

Jeg har ansvaret for at opbygge og udvikle Horizon Scanning i Amgros. Vi spotter alle nye lægemidler på vej til Danmark. Og har særligt fokus på sygehuslægemidlerne.

HR

Birgitte Behrendt Kutter

HR koordinator

Jeg arbejder med onboarding, trivsel, rådgivning, kommunikation og personaleadministration.

Monica Donde

HR seniorspecialist

Jeg arbejder med en bred pallette af HR opgaver herunder kompetenceudvikling, rekruttering, employer branding samt rådgivning

IT og Projekt

Brian Lolk

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver inden for IT i overensstemmelse med Amgros’ strategi og vores interessenters behov.

Dan Schütz

Senior applikationsspecialist

Jeg arbejder med projekter, der har relation til udbudssystemet, apoteksportalen og leverandørportalen.

David Elsner

Seniorprojektleder

Jeg arbejder blandt andet med it og forretningsprojekter rettet mod Amgros’ eksterne samarbejdspartnere. Jeg er systemejer på de nationale systemer til SAD-serialisering og magistrelle varer.

Glenn Christensen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg yder også support til Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Helle R. Møhl

Seniorprojektleder

Jeg er ansvarlig for Amgros projektkontor, og som projektleder arbejder jeg både med nationale og interne projekter. Jeg er også systemejer på både nationale og interne systemer.

Jacob Meidell

Seniorspecialist

Jeg sidder med drift af Amgros’ servermiljø. Derudover yder jeg support til medarbejderne i Amgros, samt vores samarbejdspartnere på sygehusapotekerne.

Jane Kurzweg-Swaffield

Specialist

Jeg yder IT-brugersupport til mine Amgros-kollegaer og underviser internt i IT. Jeg klargør og vedligeholder også arbejdspladser med blandt andet pc, mobil med mere.

Jeff Joseph

Specialist

Jeg sikrer, at mine kolleger kan udføre deres arbejde ved at løse deres computer- og telefoni problemer. Jeg klargør også hardware og software til computerne samt alt andet bruger-relaterede udstyr.

Mads Nielsen

Senior applikationsspecialist

Jeg arbejder med de digitale samarbejdsplatforme, der forbinder Amgros med aktører på sygehusapotekerne og ligeledes mellem Amgros og leverandørerne.

Niels Henriksen

IT kvalitetsansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Som databeskyttelsesrådgiver er jeg ansvarlig for, at Amgros lever op til persondataforordningen. Derudover sikrer jeg som IT Kvalitetsansvarlig, at vores IT-miljøer er i compliance.

Per Andreasen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg supporterer også Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Sisse Emilie Mejsner

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver og projekter i projektteamet i overensstemmelse med Amgros' strategi og vores interessenters behov. Derudover driver jeg selv både interne forretningsprojekter og nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Sune Salling Johansen

Chef

Jeg har ansvaret for et tæt og professionelt samarbejde med vores nærmeste samarbejdspartnere om strategisk vigtige projekter samt drift, udvikling og rådgivning inden for IT.

Susanne Lisa Ott Malsø

Applikationsspecialist

Jeg arbejder med it- og forretningsprojekter både internt og eksternt. Herudover varetager jeg systemejerskab og ændringsstyring af vores handelssystem og sygehusapotekernes forecast system.

Tabasam Ali

Senior applikationsspecialist

Jeg arbejder med interne projekter vedrørende området for høreapparater samt nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne. Jeg forvalter også interne og nationale systemer.

Ulla Birgitte Thøgersen

Projektleder

Jeg arbejder som projektleder med fokus på ESDH samt kompetence- og organisationsudvikling.

Nina Winther Müller

Projektleder

Jeg arbejder med interne forretningsprojekter og nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Camilla Hede Routhe

Projektleder

Jeg driver nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne og arbejder med interne projekter med fokus på forretningsudvikling.

Marie Skov Sander

Applikationsspecialist

Tine Østergaard

Applikationsspecialist

Kvalitet og Lægemiddelregistrering

Camilla Wudtke Tøttrup

Seniorspecialist

Jeg udfører bivirkningsovervågning på SAD-præparaterne, og er som QPPV ansvarlig for, at Amgros lever op til gældende lovgivning på bivirkningsområdet.

Christina Fenger

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og udvikle Registreringsteamet samt sikre regulatorisk support ud mod sygehusapotekerne.

Dorthe Lindegaard

Chef

Jeg samarbejder med sygehuspotekerne på området for fremstilling af lægemidler og sikrer, at dokumentationen på SAD-lægemidlerne er opdateret. Derudover er jeg kvalitetsansvarlig i Amgros.

Elsebeth Mygind

Seniorspecialist

Jeg hjælper sygehusapotekerne med råvare- og emballagespecifikationer, vurderinger af urenheder i råvarer samt GMP/GDP audits af råvarefremstillere og distributører.

Iben Larsson

Videnskabelig senior rådgiver

Jeg arbejder med interaktion mellem lægemidler og emballager, toksikologi og børnemedicin. Jeg er også medlem af farmacinævnet under Lægemiddelstyrelsen og gruppen for børnemedicin i EDQM.

Jeannet Klos

Koordinator

Som koordinator løser jeg forskellige opgaver inden for blandt andet serialisering. Jeg er også reklamationsansvarlig for SAD-produkterne

Karen Brandt Larsen

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD- lægemidlerne.

Kasper Vesth Jacobsen

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række SAD- lægemidler og her fokuser jeg særligt på, hvordan vi indsender elektronisk dokumentation til Lægemiddelstyrelsen. Jeg er også faglig sekretær for QC-gruppen.

Katrine Seier Fridthjof

Specialist

Jeg arbejder med at understøtte hjemmebehandlings-løsninger med produkter og service, der er målrettet dette formål. Min opgave tager udgangspunkt i en koordinerende funktion med ansvar for at indhente og dele viden om både eksisterende tilbud, nye løsninger og identifikation af nye behov i klinikken.

Lars Vestergaard Witt

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Lilli Møller Andersen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at kvalificere GXP-leverandører til sygehusapotekerne. I den sammenhæng udfører jeg audits i tæt samarbejde med kollegaer på sygehusapotekerne

Lisbet Howe Petersen

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Liselotte Kamper

Specialist

Jeg er faglig sekretær for det faglige forum Fagligt Forum for Fremstilling af lægemidler (F3) samt for QP-gruppen. Derudover hjælper jeg sygehusapotekerne med at vedligeholde deres specifikationer for råvarer til SAD lægemidlerne.

Michael Dybdahl

Seniorspecialist

Sammen med sygehusapotekerne indkøber jeg råvarer, som vi bruger til at fremstille lægemidler af.

Nanna Haapanen

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Tina Stig Brandt

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Victor Bechmann

Teamleder

Jeg er ansvarlig for kvalitetsteamet, der supporterer sygehusapotekerne med forskellige kvalitetsorienterede opgaver.

Nadia Merth Hansen

Koordinator

Jeg løser forskellige opgaver inden for blandt andet kvalitet, herunder serialisering og SPC-kontrol. Jeg er faglig sekretær for den magistrelle sortiments- og database-forvaltningsgruppe.

Ledelsessekretariat

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.

Lone Haubro Andersen

Digital kommunikationsspecialist

Jeg er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af blandt andet amgros.dk.

Maria Marloth Henze

Chefjurist

Jeg er specialiseret i aftaleindgåelse og -forhandling, udbudsret og lægemiddellovgivning. Jeg er strategisk sparringspartner for alle dele af organisationen og bidrager også ofte til samarbejdet med vores samarbejdspartnere.

Marianne Brøndum Jensen

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for det faglige forum for Klinisk farmaci samt forskning og udvikling (KFFU) og bidrager til et bredt samarbejde mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Rikke Pagano

Koordinator

Jeg står for daglig drift af sekretariatet for sygehusapotekernes kursusvirksomhed. Jeg er kontaktperson for kursusledere og kursister og koordinerer praktikophold og arrangementer for farmaceutstuderende og farmakonomelever.

Salima Benali

Senior jurist

Jeg er juridisk rådgiver og sparringspartner for både direktionen og kolleger bredt i organisationen, herunder områder som udbudsret, kontraktret og sundhedslovgivning.

Terese Teilmann

Chef

Som sekretariatschef har jeg ansvaret for at understøtte Amgros som strategisk samarbejdspartner og interessevaretager. Jeg betjener blandt andet den politiske og administrative ledelse i Amgros samt Nordisk Lægemiddelforum.

Ulla Bonderup

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for sygehusapotekerne og Amgros’ Koordinationsgruppe (SAK) og bidrager som redaktør for samnet til et bredt samarbejde mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Jesper Dyrvang

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for det faglige forum for Kompetenceudvikling og teamkoordinator for kursussekretariatet. Jeg arbejder også med projekter, der understøtter kompetenceudvikling og rekruttering til sygehusapotekerne.

Logistik

Charlotte Meinicke

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at optimere og udvikle vores eksisterende logistikløsninger, så vi bedst muligt sikre forsyningssikkerheden af lægemidler.

Dorte Gløerfeldt Kjæmpe

Koordinator

Jeg er bindeled mellem sygehusapoteker og leverandører i den daglige handel. Jeg undersøger levering af restordre og informerer sygehusapotekerne om ændring i aftaler.

Emel Toy

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Lars Erik Munck

Senior demand og supply manager

Jeg sørger for løbende dialog mellem Sygehusapoteker og leverandører om forventede lægemiddelindkøb. Jeg følger op på leveringsevnen, så vi kan identificere og løse leveringsproblemer i god tid.

Lisbeth Petersen

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Lone Købke

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af området.

Louise Egeskov Müller

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Nicolai Holten

Koordinator

Jeg arbejder med at optimere og udvikle vores eksisterende logistikløsninger indenfor høreapparatsområdet. Derudover er jeg involveret i etablering af det logistiske set up for udvalgte lægemiddelområder.

Nils Linde-Laursen

Chef

Min opgave er at sikre forsyningen til sygehusene og udvikle logistikken sammen med sygehusapoteker og leverandører. Samt sikre, at vi følger op på kontrakter på lægemidler og høreapparater.

Pernille Schwartz

Seniorspecialist

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Camilla Jensen

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Dorthe Rasmussen

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af høreapparats-området.

Mette Gravlund Hansen

Koordinator

Jeg arbejder som indkøber af lægemidler. Jeg er involveret i processen fra planlægning af et indkøb og helt frem til, at lægemidlet ligger på lager.

Reception

Heidi Frimand Jørgensen

Assistent

Som assistent i receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster får en personlig og professionel service.

Tina Nordahl

Assistent

Som assistent i Receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster føler sig velkomne. Derudover er jeg sekretær for vores administrerende direktør.

Magnus Abildgaard Erichsen

Piccolo

Rådgivning

Dorthe Bartels

Senior strategisk rådgiver

Jeg arbejder som strategisk rådgiver for udbud og indkøb af lægemidler samt forhandling af nye lægemidler. Jeg er ansvarlig for Amgros’s del i den biosimilære task force.

Hanne Fischer

Seniorspecialist

Jeg arbejder med forsyningssikkerhed af lægemidler. Er der restordrer, hjælper jeg med at finde de mest optimale løsninger.

Jeg arbejder også med kompetenceudvikling for ansatte på sygehusapotekerne.

Mikala Vasehus Holck

Lægemiddelrådgiver

Jeg arbejder med at styrke og lette arbejdet med at implementere lægemiddelskift i regionerne.

Trine Ann Behnk

Strategisk rådgiver

Jeg samarbejder på tværs af teams med internationale relationer, og jeg står for den overordnede internationale strategi i Amgros.

Udbud lægemidler

Birgit Rasmussen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbudsopgaver. Jeg er blandt andet ansvarlig for at koordinere leverandørmøder i Amgros, når der er lægemidler, der skal behandles i Medicinrådet.

Bitten Abildtrup

Seniorspecialist

Jeg arbejder med udbud af lægemidler og har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Gitte Hamborg

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbud, herunder ESPD-dokumentation og håndtering af virksomhedstilladelser.

Hanif Sadat

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udføre EU-udbud af lægemidler. Jeg har desuden en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Helle Pasgaard Rommelhoff

Seniorspecialist

Jeg arbejder som projektleder på de fælles nordiske udbud. Jeg er også faglig sekretær på nationale og nordiske arbejdsgrupper.

Ismail Nayef Khdeir

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at planlægge og udføre EU-udbud og forhandle prisen på lægemidler. Jeg er ansvarlig for at indsamle informationer om patentudløb

Kirstine Uldall Vistesen

Specialist

Jeg arbejder med udbud af lægemidler og har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Lars Ole Madsen

Specialist

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og Medicinrådet.

Lone Møller Deleuran

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler, og jeg har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Malene Bendtsen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med opgaver inden for udbudsområdet, herunder overdragelser af rammeaftaler og undervisning af nye tilbudsgivere.

Nicoline Hedemann Mortensen

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Pella Söderhielm

Specialist

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og Medicinrådet.

Trine Maria Roed

Seniorspecialist

Jeg er bindeleddet mellem sygehusapoteker og medicinalfirmaer. Jeg sikrer, at vi lever op til lovgivningen ved at lave udbud på alle de lægemidler, sygehusene har behov for.

Ulrik Wøldike

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.

Udbud medicinsk udstyr

Lisbeth Kjems Christensen

Specialist

Jeg har ansvaret for analyse- og udbudsprojekter på medicinsk udstyr – herunder særligt høreapparater og -implantater.

Tom Petersen

Seniorspecialist

Jeg leder fælles nationale analyse- og udviklingsprojekter om udbud af medicinsk udstyr i samarbejde med Regionernes Fælles Indkøb og regionerne og i tæt dialog med klinikkerne og leverandørerne.

Økonomi

Ina Barrett

Økonomi og Administrations Chef

Som økonomi- og administrationschef har jeg ansvaret for Amgros´ samlede økonomi, administration, reception og HR.

Mikael Sebber Larsen

Teamkoordinator

Jeg er teamkoordinator i Økonomi og har ansvaret for månedsafslutning, løn, anlægs- og investeringsbudget, Mastercard og anlægsaktiver.

Sara Hamadi

Assistent

Som økonomiassistent står jeg blandt andet for kreditorer, lønbehandling, rejseafregning, indberetning af moms og intrastat.

Karen Birgitte Mikkelsen

Assistent

Som økonomiassistent varetager jeg blandt andet opgaver med debitorer, økonomisk opfølgning på kursusbudget samt erstatninger.