Kontakt


Amgros vil være den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes for vores mange interessenter. Dialog og samarbejde er nogle af vores vigtigste værktøjer, og derfor bestræber vi os på at være tilgængelige og i øjenhøjde. Her på siden har vi samlet en oversigt over alle vores medarbejdere.

Klik her, hvis du har et akut behov for at kontakte Amgros eller sygehusapotekerne fx i forbindelse med tilbagetrækning af lægemidler eller indrapportering af bivirkninger på SAD-lægemidler

Direktion

Dorthe Lindegaard

Direktør

Min opgave er at sikre, at vi gennem digitalisering og automatisering bidrager til at omsætte viden og kompetencer til udvikling, processer og øget kvalitet.

Flemming Sonne

Administrerende Direktør

Min opgave er at sikre, at Amgros skaber værdi for vores ejere i regionerne. Og at Amgros er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Trine Kart

Viceadministrerende direktør

Jeg arbejder generelt med og for hele Amgros’ forretning og har et særligt blik på vores strategiske udvikling og på samarbejdet med sygehusapotekerne.

Nina Uldal

Direktør

Jeg arbejder for, at Amgros forhandler de bedst mulige priser på lægemidler og høreapparater til fordel for patienterne på de offentlige sygehuse. Jeg fokuserer på samarbejde og balancerede løsninger.

Business Intelligence og Sundhedsøkonomi

Camilla Munk Mikkelsen

Senior sundhedsøkonom

Jeg arbejder bredt med forretnings- og ledelsesinformation til interne og eksterne interessenter samt med viden til økonomiforhandlinger.

Jeannette Bundgaard Bach

Seniorspecialist

Jeg arbejder bredt med forretnings- og ledelsesinformation til interne og eksterne interessenter samt med monitorering i forbindelse med Medicinrådets vurdering af terapiområder.

Jeppe Skou Petersen

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vidensbasen i Amgros. Derudover fungerer jeg som intern konsulent ved at hjælpe kollegaer med at løse problemer inden for business intelligence.

Mette Aagaard Lund

Specialist i lægemiddeldata

Jeg er faglig sekretær i arbejdsgruppen for lægemiddeldata. Jeg arbejder bredt med opgaver, der går ud på at ensrette lægemiddeldata i Amgros og på sygehusapotekerne.

Rikke Pagano

Specialist

Jeg arbejder med udvikling og vedligehold af data og udarbejder rapporter til Amgros’ samarbejdspartnere.

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Thomas Smith

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vores data ware house, så mine kollegaer hele tiden har opdaterede data. Derudover laver jeg analyser, rapporter og leverer data til interne og eksterne interessenter.

Cecilie Astrup Frederiksen

Sundhedsøkonom

Jeg er en del af forhandlingsteamet, hvor jeg vurderer sundhedsøkonomien i forbindelse med prisforhandlinger af nye lægemidler som en del af medicinrådsprocessen. Derudover arbejder jeg bredt med sundhedsøkonomiske analyser både i internt og eksternt regi.

Rasmus Bang Rasmussen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at optimere og forbedre vores data. Jeg er også involveret i vores arbejde med at få oprettet et Master Data Services-værktøj til at håndtere Amgros nye lager. Derudover er jeg med til at implementere strategien på Business Intelligence området.

Ida Brix

Specialist

Jeg er faglig sekretær for ApoData og ApoBi. Jeg arbejder med forskellige opgaver, der har til formål at sikre ensretning af lægemiddeldata i Amgros og på sygehusapotekerne.

Mie Kopp Irming

Specialist

Jeg udvikler virksomhedsapps, som digitaliserer og optimerer arbejdsgange og processer både internt og for eksterne samarbejdspartnere. Derudover laver jeg rapporter og dashboards, der understøtter beslutningsprocesser.

Elisabeth Christensen

Sundhedsøkonom

Søs Nielsen

Sundhedsøkonom

Horizon Scanning

Anna Bergkvist Christensen

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Anne-Mette Ørkild Mud

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Helle Bräuner

Teamleder

Jeg har ansvaret for at opbygge og udvikle Horizon Scanning i Amgros. Vi spotter alle nye lægemidler på vej til Danmark. Og har særligt fokus på sygehuslægemidlerne.

Liselotte Kamper

Specialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

IT og Projekt

Brian Lolk

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver inden for IT i overensstemmelse med Amgros’ strategi og vores interessenters behov.

Dan Schütz

Senior applikationsspecialist

Jeg arbejder med projekter, der har relation til udbudssystemet, apoteksportalen og leverandørportalen.

David Elsner

Seniorprojektleder

Jeg arbejder blandt andet med it og forretningsprojekter rettet mod Amgros’ eksterne samarbejdspartnere. Jeg er systemejer på de nationale systemer til SAD-serialisering og magistrelle varer.

Glenn Christensen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg yder også support til Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Helle R. Møhl

Seniorprojektleder

Som projektleder arbejder jeg både med nationale og interne projekter.

Jacob Meidell

Seniorspecialist

Jeg sidder med drift af Amgros’ servermiljø. Derudover yder jeg support til medarbejderne i Amgros, samt vores samarbejdspartnere på sygehusapotekerne.

Jane Kurzweg-Swaffield

Specialist

Jeg yder IT-brugersupport til mine Amgros-kollegaer og underviser internt i IT. Jeg klargør og vedligeholder også arbejdspladser med blandt andet pc, mobil med mere.

Jeff Joseph

Specialist

Jeg sikrer, at mine kolleger kan udføre deres arbejde ved at løse deres computer- og telefoni problemer. Jeg klargør også hardware og software til computerne samt alt andet bruger-relaterede udstyr.

Mads Nielsen

Teamleder

Jeg er teamleder for applikationsteamet. Derudover arbejder jeg med de digitale samarbejdsplatforme, der forbinder Amgros med aktører på sygehusapotekerne og ligeledes mellem Amgros og leverandørerne.

Niels Henriksen

IT kvalitetsansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Som databeskyttelsesrådgiver er jeg ansvarlig for, at Amgros lever op til persondataforordningen. Derudover sikrer jeg som IT Kvalitetsansvarlig, at vores IT-miljøer er i compliance.

Per Andreasen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg supporterer også Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Sisse Emilie Mejsner

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver og projekter i projektteamet i overensstemmelse med Amgros' strategi og vores interessenters behov. Derudover driver jeg selv både interne forretningsprojekter og nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Sune Salling Johansen

Chef

Jeg har ansvaret for et tæt og professionelt samarbejde med vores nærmeste samarbejdspartnere om strategisk vigtige projekter samt drift, udvikling og rådgivning inden for IT.

Susanne Lisa Ott Malsø

Applikationsspecialist

Jeg arbejder med it- og forretningsprojekter både internt og eksternt. Herudover varetager jeg systemejerskab og ændringsstyring af vores handelssystem og sygehusapotekernes forecast system.

Tabasam Ali

Senior IT-Løsningsarkitekt

Jeg arbejder med interne projekter vedrørende området for høreapparater samt nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne. Jeg forvalter også interne og nationale systemer.

Nina Winther Müller

Projektleder

Jeg arbejder med interne forretningsprojekter og nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Camilla Hede Routhe

Projektleder

Jeg driver nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne og arbejder med interne projekter med fokus på forretningsudvikling.

Marie Skov Sander

Applikationsspecialist

Jeg varetager systemejerskab og arbejder med ændringsstyring samt support og validering af it-systemer, der understøtter logistiske funktioner i Amgros og på sygehusapotekerne.

Tine Østergaard

Applikationsspecialist

Jeg arbejder med de digitale samarbejdsplatforme, der forbinder Amgros med aktører på sygehusapotekerne. Desuden arbejder jeg med Amgros interne samarbejdsplatforme.

Elin Starup

Seniorspecialist

Mit primære arbejdsområde er Amgros ERP system, der til enhver tid skal understøtte de processer og krav, forretningen og samarbejdspartnere måtte have.

Henrik Mortensen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af servere og infrastruktur. Jeg yder også IT-support til brugerne i Amgros.

Christian Ørntoft

Seniorprojektleder

Jeg driver tværgående projekter mellem Sygehusapotekerne og Amgros, samt interne Amgros projekter med fokus på automatisering og digitalisering af vores forretningsprocesser.

Fie Vincentz

Projektleder

Jeg arbejder med forandringsprojekter. Projekterne har blandt andet fokus på forretningsudvikling og det strategiske samarbejde med Amgros’ interessenter.

Thomas Rønhard

Seniorprojektleder

Jeg arbejder med digital forretningsudvikling og strategiske projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Victor Lundt Balling

Studentermedhjælper

Jeg arbejder med de digitale platforme, der understøtter Amgros interne samarbejde og forbinder Amgros med sygehusapotekerne og leverandørerne. Ydermere er det min opgave at løse ad hoc opgaver på tværs af organisationen.

Ledelsessekretariat

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.

Lone Haubro Andersen

Digital kommunikationsspecialist

Jeg er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af blandt andet amgros.dk.

Maria Marloth Henze

Chefjurist

Jeg er specialiseret i aftaleindgåelse og -forhandling, udbudsret og lægemiddellovgivning. Jeg er strategisk sparringspartner for alle dele af organisationen og bidrager også ofte til samarbejdet med vores samarbejdspartnere.

Marianne Brøndum Jensen

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for det faglige forum for Klinisk farmaci samt forskning og udvikling (KFFU) og bidrager til et bredt samarbejde mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Salima Benali

Senior jurist

Jeg er juridisk rådgiver og sparringspartner for både direktionen og kolleger bredt i organisationen, herunder områder som udbudsret, kontraktret og sundhedslovgivning.

Terese Teilmann

Chef

Som sekretariatschef har jeg ansvaret for at understøtte Amgros som strategisk samarbejdspartner og interessevaretager. Jeg betjener blandt andet den politiske og administrative ledelse i Amgros samt Nordisk Lægemiddelforum.

Ulla Bonderup

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for sygehusapotekerne og Amgros’ Koordinationsgruppe (SAK) og bidrager som redaktør for samnet til et bredt samarbejde mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Jesper Dyrvang

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for det faglige forum for Kompetenceudvikling og teamkoordinator for kursussekretariatet. Jeg arbejder også med projekter, der understøtter kompetenceudvikling og rekruttering til sygehusapotekerne.

Anja Bergstrøm Christensen

Koordinator

Jeg varetager driften af kurser til ansatte på sygehusapotekerne, herunder også budget og regnskab i forhold til kursusdriften. Derudover er jeg tovholder på dagsordener og referent til møder i det Faglige Forum for Kompetenceudvikling.

Bolette Herskind

Koordinator

Mine arbejdsopgaver består blandt andet af koordinering af den daglige drift af kurser for Amgros og sygehusapotekerne, samt løbende vedligeholdelse og udvikling af kursusfladen.

Sofie Pedersen

Seniorspecialist

Jeg er ansvarlig for Amgros’ bæredygtighedsstrategi. Jeg arbejder med at fremme bæredygtighed i Amgros’ forretning og dagligdag i dialog og samarbejde med mine kollegaer og Amgros’ interessenter.

Lene Thomsen Andrä

Senior jurist

Jeg er juridisk rådgiver og sparringspartner internt i vores organisation, hvor jeg blandt andet rådgiver om indgåelse af kontrakter, udbuds- og konkurrenceretlige emner samt lægemiddellovgivning.

Udbud lægemidler

Birgit Rasmussen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbudsopgaver. Jeg er blandt andet ansvarlig for at koordinere leverandørmøder i Amgros, når der er lægemidler, der skal behandles i Medicinrådet.

Bitten Abildtrup

Seniorspecialist

Jeg arbejder med udbud af lægemidler og har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Gitte Hamborg

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbud, herunder ESPD-dokumentation og håndtering af virksomhedstilladelser.

Hanif Sadat

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udføre EU-udbud af lægemidler. Jeg har desuden en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Iben Larsson

Specialist – cand.scient.

Jeg arbejder med udbud af lægemidler og medicinsk udstyr.

Ismail Nayef Khdeir

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at planlægge og udføre EU-udbud og forhandle prisen på lægemidler. Jeg er ansvarlig for at indsamle informationer om patentudløb

Kirstine Uldall Vistesen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyning af lægemidler i hele landet.

Lars Ole Madsen

Teamleder

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og Medicinrådet.

Lone Møller Deleuran

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler, og jeg har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Malene Bendtsen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med opgaver inden for udbudsområdet, herunder overdragelser af rammeaftaler og undervisning af nye tilbudsgivere.

Nicoline Hedemann Mortensen

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Pella Söderhielm

Specialist

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og Medicinrådet.

Tom Petersen

Seniorspecialist

Jeg leder fælles nationale analyse- og udviklingsprojekter om udbud af medicinsk udstyr i samarbejde med Regionernes Fælles Indkøb og regionerne og i tæt dialog med klinikkerne og leverandørerne.

Trine Maria Roed

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og sikre prioritering, så vi får afstemt udbuddene i samarbejde med Medicinrådets sekretariat. Sammen med teamet er vi driverne på udbud på lægemidler, der indgår i Medicinrådets processer.

Ulrik Wøldike

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.

Lisbeth Ebbe Jørgensen

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyning af lægemidler i hele landet.

Pernille Ann Haugaard

Specialist

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte medicinsk udstyr samt øvrige udbud i samarbejde med Regionernes Fælles Indkøb og regionerne - i tæt dialog med klinikkerne og leverandørerne.

Marie Thorup

Studentermedhjælper

Jeg er studentermedhjælper i Udbudsafdelingen, hvor jeg assisterer med diverse opgaver og i projekter.

Registrering

Christina Fenger

Chef

Jeg er ansvarlig for at lede og udvikle Registreringsteamet samt sikre regulatorisk support ud mod sygehusapotekerne.

Karen Brandt Larsen

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD- lægemidlerne.

Kasper Vesth Jacobsen

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række SAD- lægemidler og her fokuser jeg særligt på, hvordan vi indsender elektronisk dokumentation til Lægemiddelstyrelsen. Jeg er også faglig sekretær for QC-gruppen.

Lars Vestergaard Witt

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Lisbet Howe Petersen

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Nanna Haapanen

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Tina Stig Brandt

Senior specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Forretningsudvikling og rådgivning

Nils Linde-Laursen

Senior strategisk rådgiver

Jeg gennemfører opgaver og projekter som forbedrer processer på sygehusapotekerne og / eller i Amgros.

Trine Ann Behnk

Senior strategisk rådgiver

Jeg sikrer, at Amgros' internationale strategi bliver gennemført - i tæt samarbejde med mine kollegaer. Derudover er jeg ansvarlig for et udbytterigt og inspirerende samarbejde med vores mange internationale relationer, herunder Nordisk Lægemiddelforum og andre internationale alliancer og netværk.

Kvalitet

Camilla Wudtke Tøttrup

Seniorspecialist

Jeg udfører bivirkningsovervågning på SAD-præparaterne, og er som QPPV ansvarlig for, at Amgros lever op til gældende lovgivning på bivirkningsområdet.

Elsebeth Mygind

Seniorspecialist

Jeg hjælper sygehusapotekerne med råvare- og emballagespecifikationer, vurderinger af urenheder i råvarer samt GMP/GDP audits af råvarefremstillere og distributører.

Jeannet Klos

Koordinator

Som koordinator løser jeg forskellige opgaver inden for blandt andet serialisering. Jeg er også reklamationsansvarlig for SAD-produkterne

Lilli Møller Andersen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at kvalificere GXP-leverandører til sygehusapotekerne. I den sammenhæng udfører jeg audits i tæt samarbejde med kollegaer på sygehusapotekerne

Michael Dybdahl

Seniorspecialist

Sammen med sygehusapotekerne indkøber jeg råvarer, som vi bruger til at fremstille lægemidler af.

Victor Bechmann

Teamleder

Jeg er ansvarlig for kvalitetsteamet, der supporterer sygehusapotekerne med forskellige kvalitetsorienterede opgaver.

Nadia Merth Hansen

Koordinator

Jeg løser forskellige opgaver inden for blandt andet kvalitet, herunder serialisering og SPC-kontrol. Jeg er faglig sekretær for den magistrelle sortiments- og database-forvaltningsgruppe.

Betina Nørgaard

Specialist

Jeg arbejder med tværgående kvalitetssikring i forbindelse med interne projekter, og jeg bidrager blandt andet til at udarbejde og sikre kvaliteten af risikoanalyser, design og test.

Christina Ejsing Mortensen

Specialist

Jeg er ansvarlig for opdatering af specifikationer for de råvarer, der indgår i SAD- lægemidler, og jeg hjælper sygehusapotekerne med at vurdere urenheder i råvarer. Jeg er desuden faglig sekretær for Faglig Forum for Fremstilling (F3) og QP-gruppen.

Indkøb og forsyning

Charlotte Meinicke

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver i indkøbsteamet i overensstemmelse med Amgros' strategi og vores interessenters behov. Sammen med sygehusapotekerne bidrager indkøbsteamet til at sikre forsyningssikkerheden af lægemidler til de danske sygehuse.

Charlotte Kok Fredslund

Koordinator

Jeg er med til at indkøbe lægemidler til Amgros lager, og følge op på den daglige vareflow til brug på landets sygehuse.

Dorte Gløerfeldt Kjæmpe

Seniorspecialist

Jeg er bindeled mellem sygehusapoteker og leverandører i den daglige handel. Jeg undersøger levering af restordre og informerer sygehusapotekerne om ændring i aftaler.

Emel Toy

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Lars Erik Munck

Senior demand og supply manager

Jeg sørger for løbende dialog mellem Sygehusapoteker og leverandører om forventede lægemiddelindkøb. Jeg følger op på leveringsevnen, så vi kan identificere og løse leveringsproblemer i god tid.

Lisbeth Kjems Christensen

Seniorspecialist

Jeg har ansvaret for analyse- og udbudsprojekter på medicinsk udstyr – herunder særligt høreapparater og -implantater.

Lisbeth Petersen

Koordinator

Jeg er involveret i processen fra planlægning af et indkøb og helt frem til, at lægemidlet ligger på lager. Jeg er også en del af teamet omkring peritoneal-dialyse udbud.

Lone Købke

Specialist

Jeg arbejder som proceskonsulent med Amgros' ERP-projekt. Her afdækker jeg logistikafdelingens processer og krav til det kommende system, samt bidrager til at identificere forbedringspotentialer. Og sikrer samspil mellem de kortlagte processer.

Louise Egeskov Müller

Teamleder

Jeg er ansvarlig for, at vi i kundeserviceteamet er bindeled mellem sygehusapotekerne og leverandører i det daglige.
Vi sikrer, at sygehusene har de lægemidler, de skal bruge - også hvis der er restordrer på de aftaler, der er indgået.

Nicolai Holten

Koordinator

Jeg arbejder med den daglige indkøb af lægemidler til Amgros lager. Jeg beskæftiger mig også med den løbende udvikling af vores interne systemer med henblik på at optimere vores supply chain.
Herudover er jeg involveret i et projekt med implementering af elektronisk indkøb af høreapparater.

Pernille Schwartz

Seniorspecialist

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Camilla Jensen

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Dorthe Rasmussen

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af høreapparats-området.

Mette Gravlund Hansen

Koordinator

Jeg arbejder som indkøber af lægemidler. Jeg er involveret i processen fra planlægning af et indkøb og helt frem til, at lægemidlet ligger på lager.

Johan Frederik Løwe

Specialist

Jeg arbejder som proceskonsulent med Amgros' ERP-projekt. Her afdækker jeg logistikafdelingens processer og krav til det kommende system, samt bidrager til at identificere forbedringspotentialer. Og sikrer samspil mellem de kortlagte processer.

Paul Wiberg-Jørgensen

Chef

Jeg er ansvarlig for Amgros’ indkøb, lager og distribution. Ved at udvikle og optimere vores supply chain bidrager Indkøb og forsyning, at vi får mere sundhed for pengene.

Heidi Wickmann

Koordinator

Jeg arbejder med de kvartalsmæssige erstatningskrav for Sygehusapotekerne samt diverse ad hoc opgaver for Indkøb og Forsyning.

Thomas Loof Hedegård

Specialist

Jeg er faglig sekretær for både det Faglige Forum for Indkøb, Logistik og Udbud (FILU) og National Taskforce til håndtering af kritiske restordrer (NTF).

Alice Strandgaard

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af høreapparats-området.

Michele Würtz Jørgensen

GDP specialist

Min opgave er at implementere og vedligeholde processer for overholdelse af GDP-lovgivning, så der er en balance for driften i Amgros og GDP-compliance.

Automatisering og Kvalitet

Katrine Seier Fridthjof

Specialist

Jeg arbejder med at understøtte hjemmebehandlings-løsninger med produkter og service, der er målrettet dette formål. Min opgave tager udgangspunkt i en koordinerende funktion med ansvar for at indhente og dele viden om både eksisterende tilbud, nye løsninger og identifikation af nye behov i klinikken.

Sadimah Aisha Ishaq

Studentermedhjælper

Jeg arbejder som studentermedhjælper i Kvalitet og Registrering. Her udfører jeg blandt andet GMDP- og CEP-overvågning samt andre ad hoc-opgaver, der bidrager til Amgros daglige drift.

Økonomi og administration

Heidi Frimand Jørgensen

Assistent

Som assistent i receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster får en personlig og professionel service.

Ina Barrett

Chef

Som økonomi- og administrationschef har jeg ansvaret for Amgros´ samlede økonomi, administration, reception og HR.

Mikael Sebber Larsen

Teamkoordinator

Jeg er teamkoordinator i Økonomi og har ansvaret for månedsafslutning, løn, anlægs- og investeringsbudget, Mastercard og anlægsaktiver.

Monica Donde

HR seniorspecialist

Jeg arbejder med en bred pallette af HR opgaver herunder kompetenceudvikling, rekruttering, employer branding samt rådgivning

Sara Hamadi

Assistent

Som økonomiassistent står jeg blandt andet for kreditorer, lønbehandling, rejseafregning, indberetning af moms og intrastat.

Tina Nordahl

Assistent

Som assistent i Receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster føler sig velkomne. Derudover er jeg sekretær for vores administrerende direktør.

Mia Frandsen

HR-koordinator

Jeg er ansvarlig for onboarding af nye medarbejdere, bistår med rekruttering og laver generelle personaleadministrative opgaver i HR.

Christoffer Niebuhr Bjerregaard

Specialist

Jeg arbejder som proceskonsulent med Amgros' ERP-projekt. Her afdækker jeg økonomiafdelingens processer og krav til det kommende system, samt bidrager til at identificere forbedringspotentialer. Og sikrer samspil mellem de kortlagte processer.

William Stabel Ladefoged

Piccolo

Som piccolo varetager jeg mange forskellige arbejdsopgaver i Amgros. Mit arbejde består fortrinsvist i at servicere huset, der er med til at gøre hverdagen lettere for Amgros’ øvrige medarbejdere. Ydermere har jeg ansvaret for mødeforplejning.

Anastasia Walenthin

Piccoline

Som piccoline varetager jeg mange forskellige arbejdsopgaver i Amgros. Mit arbejde består fortrinsvist i at servicere huset, der er med til at gøre hverdagen lettere for Amgros’ øvrige medarbejdere. Ydermere har jeg ansvaret for mødeforplejning.

Klaus Bo Andersen

Specialist

Som controller har jeg ansvar for at understøtte, at Amgros har et retvisende regnskab og en solid økonomistyring. Som fagspecialist arbejder jeg for og med hele Amgros forretning, og jeg har blandt andet fokus på effektivisering af arbejdsprocesser.

Nye lægemidler

Dorthe Bartels

Senior strategisk rådgiver

Jeg arbejder som strategisk rådgiver for udbud og indkøb af lægemidler samt forhandling af nye lægemidler. Jeg er ansvarlig for Amgros’s del i den biosimilære task force.

Mikala Vasehus Holck

Senior Lægemiddelrådgiver

Jeg arbejder med at styrke og lette arbejdet med at implementere lægemiddelskift i regionerne.

Asbjørn Lydert Hansen

Teamleder

Jeg er teamleder for enheden Nye Lægemidler, der er ansvarlige for, at nye lægemidler ibrugtages på en økonomisk bæredygtig måde.

Jette Østergaard Rathe

Senior Lægemiddelrådgiver

Jeg arbejder med brobygning mellem Medicinrådets anbefalinger og behandlingsvejledninger og den efterfølgende implementering af lægemidler i regionerne.

Marie Gerstrøm Kristiansen

Forhandler

Jeg varetager forhandlinger på nye lægemidler med henblik på at sikre et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske effekt og dets omkostninger.