Kontakt


Amgros vil være den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes for vores mange interessenter. Dialog og samarbejde er nogle af vores vigtigste værktøjer, og derfor bestræber vi os på at være tilgængelige og i øjenhøjde. Her på siden har vi samlet en oversigt over alle vores medarbejdere.

Klik her, hvis du har et akut behov for at kontakte Amgros eller sygehusapotekerne fx i forbindelse med tilbagetrækning af lægemidler eller indrapportering af bivirkninger på SAD-lægemidler

Direktion

Dorthe Lindegaard

Direktør

Min opgave er at sikre, at vi gennem digitalisering og automatisering bidrager til at omsætte viden og kompetencer til udvikling, processer og øget kvalitet.

Flemming Sonne

Administrerende Direktør

Min opgave er at sikre, at Amgros skaber værdi for vores ejere i regionerne. Og at Amgros er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Nina Uldal

Direktør

Jeg arbejder for, at Amgros forhandler de bedst mulige priser på lægemidler og høreapparater til fordel for patienterne på de offentlige sygehuse. Jeg fokuserer på samarbejde og balancerede løsninger.

Automatisering og Kvalitet

Katrine Seier Fridthjof

Specialist

Jeg arbejder med at understøtte hjemmebehandlings-løsninger med produkter og service, der er målrettet dette formål. Min opgave tager udgangspunkt i en koordinerende funktion med ansvar for at indhente og dele viden om både eksisterende tilbud, nye løsninger og identifikation af nye behov i klinikken.

Sadimah Aisha Ishaq

Studentermedhjælper

Jeg arbejder som studentermedhjælper i Kvalitet og Registrering. Her udfører jeg blandt andet GMDP- og CEP-overvågning samt andre ad hoc-opgaver, der bidrager til Amgros daglige drift.

Business Intelligence og Sundhedsøkonomi

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Camilla Munk Mikkelsen

Senior sundhedsøkonom

Jeg arbejder bredt med forretnings- og ledelsesinformation til interne og eksterne interessenter samt med viden til økonomiforhandlinger.

Cecilie Astrup Frederiksen

Sundhedsøkonom

Jeg er en del af forhandlingsteamet, hvor jeg vurderer sundhedsøkonomien i forbindelse med prisforhandlinger af nye lægemidler som en del af medicinrådsprocessen. Derudover arbejder jeg tæt sammen med vores internationale samarbejdspartnere.

Elisabeth Christensen

Sundhedsøkonom

Jeg er med til at vurdere sundhedsøkonomien i forbindelse med prisforhandlinger af nye lægemidler. Desuden arbejder jeg bredt med analyser af lægemiddelmarkedet, både til interne og eksterne interessenter.

Ida Brix

Specialist

Jeg er faglig sekretær for ApoData og ApoBi. Jeg arbejder med forskellige opgaver, der har til formål at sikre ensretning af lægemiddeldata i Amgros og på sygehusapotekerne.

Jeannette Bundgaard Bach

Seniorspecialist

Jeg arbejder bredt med forretnings- og ledelsesinformation til interne og eksterne interessenter samt med monitorering i forbindelse med Medicinrådets vurdering af terapiområder.

Jeppe Skou Petersen

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vidensbasen i Amgros. Derudover fungerer jeg som intern konsulent ved at hjælpe kollegaer med at løse problemer inden for business intelligence.

Mette Aagaard Lund

Specialist i lægemiddeldata

Jeg arbejder bredt med lægemiddeldata, der understøtter Amgros’ strategiske business intelligence initiativer.

Mie Kopp Irming

Specialist

Jeg udvikler virksomhedsapps, som digitaliserer og optimerer arbejdsgange og processer både internt og for eksterne samarbejdspartnere. Derudover laver jeg rapporter og dashboards, der understøtter beslutningsprocesser.

Rasmus Bang Rasmussen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at optimere og forbedre vores data. Jeg er også involveret i vores arbejde med at få oprettet et Master Data Services-værktøj til at håndtere Amgros nye lager. Derudover er jeg med til at implementere strategien på Business Intelligence området.

Rikke Pagano

Specialist

Jeg arbejder med udvikling og vedligehold af data og udarbejder rapporter til Amgros’ samarbejdspartnere.

Søs Nielsen

Sundhedsøkonom

Jeg er en del af forhandlingsteamet, hvor jeg vurderer sundhedsøkonomien i forbindelse med forhandlinger om prisen på nye lægemidler. Derudover arbejder jeg med sundhedsøkonomiske analyser og projekter med fokus på lægemiddeldata.

Thomas Smith

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vores data ware house, så mine kollegaer hele tiden har opdaterede data. Derudover laver jeg analyser, rapporter og leverer data til interne og eksterne interessenter.

Thomas Nymand Nielsen

Specialist

Jeg arbejder med at integrere teknologier inden for machine learning og kunstig intelligens i Amgros. Det skal både bruges til at understøtte beslutningsprocesser og optimere interne arbejdsgange.

Horizon Scanning

Helle Bräuner

Teamleder

Jeg har ansvaret for at opbygge og udvikle Horizon Scanning i Amgros. Vi spotter alle nye lægemidler på vej til Danmark. Og har særligt fokus på sygehuslægemidlerne.

Anna Bergkvist Christensen

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Anne-Mette Ørkild Mud

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Liselotte Kamper

Specialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Indkøb og Forsyning

Nils Linde-Laursen

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for indkøb og forsyning af lægemidler og høreapparater i et tæt samarbejde med sygehusapoteker, høreklinikker og leverandører. Så vi sikrer, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Charlotte Meinicke

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver i indkøbsteamet i overensstemmelse med Amgros' strategi og vores interessenters behov. Sammen med sygehusapotekerne bidrager indkøbsteamet til at sikre forsyningssikkerheden af lægemidler til de danske sygehuse.

Louise Egeskov Müller

Seniorspecialist

Jeg er ansvarlig for, at vi i kundeserviceteamet er bindeled mellem sygehusapotekerne og leverandører i det daglige.
Vi sikrer, at sygehusene har de lægemidler, de skal bruge - også hvis der er restordrer på de aftaler, der er indgået.

Alice Strandgaard

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af høreapparats-området.

Camilla Jensen

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Charlotte Kok Fredslund

Koordinator

Jeg er med til at indkøbe lægemidler til Amgros lager, og følge op på den daglige vareflow til brug på landets sygehuse.

Dorte Gløerfeldt Kjæmpe

Seniorspecialist

Jeg er bindeled mellem sygehusapoteker og leverandører i den daglige handel. Jeg undersøger levering af restordre og informerer sygehusapotekerne om ændring i aftaler.

Dorthe Rasmussen

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af høreapparats-området.

Heidi Wickmann

Koordinator

Jeg arbejder med de kvartalsmæssige erstatningskrav for Sygehusapotekerne samt diverse ad hoc opgaver for Indkøb og Forsyning.

Lars Erik Munck

Senior demand og supply manager

Jeg sørger for løbende dialog mellem Sygehusapoteker og leverandører om forventede lægemiddelindkøb. Jeg følger op på leveringsevnen, så vi kan identificere og løse leveringsproblemer i god tid.

Lisbeth Kjems Christensen

Seniorspecialist

Jeg har ansvaret for analyse- og udbudsprojekter på medicinsk udstyr – herunder særligt høreapparater og -implantater.

Lisbeth Petersen

Koordinator

Jeg er involveret i processen fra planlægning af et indkøb og helt frem til, at lægemidlet ligger på lager. Jeg er også en del af teamet omkring peritoneal-dialyse udbud.

Lone Købke

Specialist

Jeg arbejder som proceskonsulent med Amgros' ERP-projekt. Her afdækker jeg logistikafdelingens processer og krav til det kommende system, samt bidrager til at identificere forbedringspotentialer. Og sikrer samspil mellem de kortlagte processer.

Mette Gravlund Hansen

Koordinator

Jeg arbejder med de kvalitetsmæssige og økonomiske aspekter af backoffice i indkøb. Det består blandt andet af fakturamatch, revision og karantænesager.

Michele Würtz Jørgensen

GDP specialist

Jeg implementerer processer for overholdelse af GDP-lovgivning, så der er en balance mellem Amgros drift og GDP-compliance. Jeg underviser i cGDP og er stedfortræder for Responsible Person for kvalitet (RP).

Nicolai Holten

Demand og supply manager

Jeg arbejder med den daglige indkøb af lægemidler til Amgros lager. Jeg beskæftiger mig også med udvikling af vores interne systemer med henblik på at optimere vores supply chain. Og er involveret i et projekt med implementering af elektronisk indkøb af høreapparater.

Pernille Schwartz

Seniorspecialist

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Thomas Loof Hedegård

Specialist

Jeg er faglig sekretær for både det Faglige Forum for Indkøb, Logistik og Udbud (FILU) og National Taskforce til håndtering af kritiske restordrer (NTF).

Lykke Henriette Sandholt

Koordinator

Jeg arbejder med indkøb af lægemidler til Amgros lager.

Sofus Rasmus Clausen

Studentermedhjælper

Jeg arbejder med opgaver relateret til det nationale sikkerhedslager samt leverandørspecifikke opgaver, hvilket primært omhandler restordrer og leveringsevne. Derudover varetager jeg diverse ad hoc-opgaver på tværs af Indkøb og Forsyning.

Andreas Bovien

Assistent

Jeg arbejder med overvågning af vores lagerbeholdning og logistiske backoffice-opgaver i indkøbs-teamet. Derudover tager jeg mig af en række driftsopgaver som fakturering af indgående produkter.

Salina Junget

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

IT og Projekt

Sune Salling Johansen

Chef

Jeg har ansvaret for et tæt og professionelt samarbejde med vores nærmeste samarbejdspartnere om strategisk vigtige projekter samt drift, udvikling og rådgivning inden for IT.

Brian Lolk

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver inden for IT i overensstemmelse med Amgros’ strategi og vores interessenters behov.

Mads Nielsen

Teamleder

Jeg er teamleder for applikationsteamet. Derudover arbejder jeg med de digitale samarbejdsplatforme, der forbinder Amgros med aktører på sygehusapotekerne og ligeledes mellem Amgros og leverandørerne.

Sisse Emilie Mejsner

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver og projekter i projektteamet i overensstemmelse med Amgros' strategi og vores interessenters behov. Derudover driver jeg selv både interne forretningsprojekter og nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Camilla Hede Routhe

Seniorprojektleder

Jeg driver nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne og arbejder med interne projekter med fokus på forretningsudvikling.

David Elsner

Seniorprojektleder

Jeg driver tværgående projekter rettet mod Amgros’ eksterne samarbejdspartnere. Jeg arbejder blandt andet med IT og forretningsprojekter med fokus på automatisering og digitalisering af vores forretningsprocesser.

Glenn Christensen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg yder også support til Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Helle R. Møhl

Seniorprojektleder

Som projektleder arbejder jeg både med både interne og nationale projekter. Lige nu arbejder jeg som proces lead på Amgros’ ERP-projekt. Her bidrager jeg til, at det kommende system understøtter Amgros' nuværende forretningsprocesser, samt er forberedt på fremtidige behov.

Jacob Meidell

Seniorspecialist

Jeg sidder med drift af Amgros’ servermiljø. Derudover yder jeg support til medarbejderne i Amgros, samt vores samarbejdspartnere på sygehusapotekerne.

Jeff Joseph

Specialist

Jeg sikrer, at mine kolleger kan udføre deres arbejde ved at løse deres computer- og telefoni problemer. Jeg klargør også hardware og software til computerne samt alt andet bruger-relaterede udstyr.

Marie Skov Sander

Applikationsspecialist

Jeg varetager systemejerskab og arbejder med ændringsstyring samt support og validering af it-systemer, der understøtter logistiske funktioner i Amgros og på sygehusapotekerne.

Niels Henriksen

IT kvalitetsansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Som databeskyttelsesrådgiver er jeg ansvarlig for, at Amgros lever op til persondataforordningen. Derudover sikrer jeg som IT Kvalitetsansvarlig, at vores IT-miljøer er i compliance.

Nina Winther Müller

Seniorprojektleder

Jeg arbejder med interne forretningsprojekter og nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Per Andreasen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg supporterer også Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Susanne Lisa Ott Malsø

Applikationsspecialist

Jeg arbejder med it- og forretningsprojekter både internt og eksternt. Herudover varetager jeg systemejerskab og ændringsstyring af vores handelssystem og sygehusapotekernes forecast system.

Tabasam Ali

Senior IT-Løsningsarkitekt

Jeg varetager rollen som Senior IT-løsningsarkitekt, der har til formål at sikre proces, data og IT-arkitektursammenhæng på tværs af Amgros' forretningssystemer. Desuden er jeg systemejer på interne og nationale systemer.

Thomas Rønhard

Seniorprojektleder

Jeg arbejder med digital forretningsudvikling og strategiske projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Tine Østergaard

Applikationsspecialist

Jeg arbejder med de digitale samarbejdsplatforme, der forbinder Amgros med aktører på sygehusapotekerne. Desuden arbejder jeg med Amgros interne samarbejdsplatforme.

Victor Lundt Balling

Studentermedhjælper

Jeg arbejder med de digitale platforme, der understøtter Amgros interne samarbejde og forbinder Amgros med sygehusapotekerne og leverandørerne. Ydermere er det min opgave at løse ad hoc opgaver på tværs af organisationen.

Jane Kurzweg

Applikationsspecialist

Jeg yder sagssupport, koordinerer og leverandørstyrer i forhold til blandt andet vores udbudssystemer og ESDH løsning. Jeg underviser også i Office 365 produkter / ESDH system mv.

Marc Fabricius

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af Amgros servermiljø og yder support til medarbejderne i Amgros samt vores samarbejdspartnere på sygehusapotekerne.

Chris Seiffert

Specialist

Jeg sikrer, at mine kolleger kan udføre deres arbejde ved at løse computer- og telefoni-problemer. Jeg klargør også hardware og software til computerne samt alt andet bruger-relaterede udstyr.

Helmi Balga

Koordinator

Jeg står for support og ændringsstyring af vores ERP-løsning, der understøtter de logistiske funktioner i Amgros og i forhold til vores eksterne samarbejdspartnere.

Desirée Lerager

Specialist

Jeg er systemejer på blandt andet Cosmos og Castor. Derudover supporterer jeg kollegaer og leverandører i forhold til Amgros’ udbudssystemer.

Ida Bohn Haas

Projektleder

Jeg driver interne projekter, der har fokus på automatisering og digitalisering af vores forretningsprocesser.

Kvalitet

Victor Bechmann

Teamleder

Jeg er ansvarlig for kvalitetsteamet, der supporterer sygehusapotekerne med forskellige kvalitetsorienterede opgaver.

Betina Nørgaard

Specialist

Jeg arbejder med tværgående kvalitetssikring i forbindelse med interne projekter, og jeg bidrager blandt andet til at udarbejde og sikre kvaliteten af risikoanalyser, design og test.

Camilla Wudtke Tøttrup

Seniorspecialist

Jeg udfører bivirkningsovervågning på SAD-præparaterne, og er som QPPV ansvarlig for, at Amgros lever op til gældende lovgivning på bivirkningsområdet.

Christina Ejsing Mortensen

Specialist

Jeg er ansvarlig for opdatering af specifikationer for de råvarer, der indgår i SAD- lægemidler, og jeg hjælper sygehusapotekerne med at vurdere urenheder i råvarer. Jeg er desuden faglig sekretær for Faglig Forum for Fremstilling (F3) og QP-gruppen.

Elsebeth Mygind

Seniorspecialist

Jeg hjælper sygehusapotekerne med råvare- og emballagespecifikationer, vurderinger af urenheder i råvarer samt GMP/GDP audits af råvarefremstillere og distributører.

Jeannet Klos

Koordinator

Som koordinator løser jeg forskellige opgaver inden for blandt andet serialisering. Jeg er også reklamationsansvarlig for SAD-produkterne

Lilli Møller Andersen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at kvalificere GXP-leverandører til sygehusapotekerne. I den sammenhæng udfører jeg audits i tæt samarbejde med kollegaer på sygehusapotekerne

Michael Dybdahl

Seniorspecialist

Sammen med sygehusapotekerne indkøber jeg råvarer, som vi bruger til at fremstille lægemidler af.

Anne Engelbrecht Thomsen

Specialist

Jeg hjælper sygehusapotekerne med at udarbejde og opdatere kvalitetsaftaler med leverandører.

Maibritt Kristoffersen

Koordinator

Jeg arbejder med at vedligeholde vores kvalitetssystem. Derudover er jeg faglig sekretær for en national driftsgruppe, der arbejder med det magistrelle sortiment af lægemidler.

Ledelsessekretariat

Terese Teilmann

Chef

Som sekretariatschef har jeg ansvaret for at understøtte Amgros som strategisk samarbejdspartner og interessevaretager. Jeg betjener blandt andet den politiske og administrative ledelse i Amgros samt Nordisk Lægemiddelforum.

Anja Bergstrøm Christensen

Koordinator

Jeg varetager driften af kurser til ansatte på sygehusapotekerne, herunder også budget og regnskab i forhold til kursusdriften. Derudover er jeg tovholder på dagsordener og referent til møder i det Faglige Forum for Kompetenceudvikling.

Bolette Herskind

Koordinator

Mine arbejdsopgaver består blandt andet af koordinering af den daglige drift af kurser for Amgros og sygehusapotekerne, samt løbende vedligeholdelse og udvikling af kursusfladen.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.

Lene Thomsen Andrä

Senior jurist

Jeg er juridisk rådgiver og sparringspartner internt i vores organisation, hvor jeg blandt andet rådgiver om indgåelse af kontrakter, udbuds- og konkurrenceretlige emner samt lægemiddellovgivning.

Lone Haubro Andersen

Digital kommunikationsspecialist

Jeg er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af blandt andet amgros.dk.

Maria Marloth Henze

Chefjurist

Jeg er specialiseret i aftaleindgåelse og -forhandling, udbudsret og lægemiddellovgivning. Jeg er strategisk sparringspartner for alle dele af organisationen og bidrager også ofte til samarbejdet med vores samarbejdspartnere.

Marianne Brøndum Petersen

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for det faglige forum for Klinisk farmaci samt forskning og udvikling (KFFU) og bidrager til et bredt samarbejde mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Salima Benali

Senior jurist

Jeg er juridisk rådgiver og sparringspartner for både direktionen og kolleger bredt i organisationen, herunder områder som udbudsret, kontraktret og sundhedslovgivning.

Sofie Pedersen

Seniorspecialist

Jeg er ansvarlig for Amgros’ bæredygtighedsstrategi. Jeg arbejder med at fremme bæredygtighed i Amgros’ forretning og dagligdag i dialog og samarbejde med mine kollegaer og Amgros’ interessenter.

Ulla Bonderup

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for sygehusapotekerne og Amgros’ Koordinationsgruppe (SAK) og bidrager som redaktør for samnet til et bredt samarbejde mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Rasmus Syberg Hazelton

International senior rådgiver

Jeg er ansvarlig for Amgros’ internationale arbejde i bl.a. EU og Nordisk Lægemiddelforum. Jeg sikrer desuden, at mine kollegaer er orienteret om de seneste internationale tendenser indenfor blandt andet sundhedspolitik, EU’s Lægemiddelstrategi og HTA.

Berit Mikkelsen

International senior rådgiver

Jeg er ansvarlig for Amgros’ internationale arbejde og for vores internationale samarbejdspartnere. Jeg har især fokus på market access i relation til nye lægemidler, fælles indkøb og forsyning og sundhedspolitikker.

Nye Lægemidler

Dorthe Bartels

Senior strategisk rådgiver

Jeg arbejder som strategisk rådgiver for udbud og indkøb af lægemidler samt forhandling af nye lægemidler. Jeg er ansvarlig for Amgros’s del i den biosimilære task force.

Jette Østergaard Rathe

Senior Lægemiddelrådgiver

Jeg arbejder med brobygning mellem Medicinrådets anbefalinger og behandlingsvejledninger og den efterfølgende implementering af lægemidler i regionerne.

Marie Gerstrøm Kristiansen

Teamleder

Jeg varetager forhandlinger på nye lægemidler med henblik på at sikre et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske effekt og dets omkostninger.

Mikala Vasehus Holck

Senior Lægemiddelrådgiver

Jeg arbejder med at styrke og lette arbejdet med at implementere lægemiddelskift i regionerne.

Registrering

Christina Fenger

Chef

Jeg er ansvarlig for at lede og udvikle Registreringsteamet samt sikre regulatorisk support ud mod sygehusapotekerne.

Kasper Vesth Jacobsen

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række SAD- lægemidler og her fokuser jeg særligt på, hvordan vi indsender elektronisk dokumentation til Lægemiddelstyrelsen. Jeg er også faglig sekretær for QC-gruppen.

Lars Vestergaard Witt

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Lisbet Howe Petersen

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Nanna Haapanen

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Tina Stig Brandt

Senior specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Xue Hong Duong

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Udbud

Ulrik Wøldike

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.

Lars Ole Madsen

Teamleder

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og Medicinrådet.

Trine Maria Roed

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og sikre prioritering, så vi får afstemt udbuddene i samarbejde med Medicinrådets sekretariat. Sammen med teamet er vi driverne på udbud på lægemidler, der indgår i Medicinrådets processer.

Birgit Rasmussen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbudsopgaver. Jeg er blandt andet ansvarlig for at koordinere leverandørmøder i Amgros, når der er lægemidler, der skal behandles i Medicinrådet.

Bitten Abildtrup

Seniorspecialist

Jeg arbejder med udbud af lægemidler og har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Gitte Hamborg

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbud, herunder ESPD-dokumentation og håndtering af virksomhedstilladelser.

Hanif Sadat

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udføre EU-udbud af lægemidler. Jeg har desuden en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Ismail Nayef Khdeir

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at planlægge og udføre EU-udbud og forhandle prisen på lægemidler. Jeg er ansvarlig for at indsamle informationer om patentudløb

Kirstine Uldall Vistesen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyning af lægemidler i hele landet.

Lisbeth Ebbe Jørgensen

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyning af lægemidler i hele landet.

Lone Møller Deleuran

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler, og jeg har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Malene Bendtsen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med opgaver inden for udbudsområdet, herunder overdragelser af rammeaftaler og undervisning af nye tilbudsgivere.

Marie Thorup

Studentermedhjælper

Jeg er studentermedhjælper i Udbudsafdelingen, hvor jeg assisterer med diverse opgaver og i projekter.

Nicoline Hedemann Mortensen

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Pella Söderhielm

Specialist

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og Medicinrådet.

Pernille Ann Haugaard

Specialist

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte medicinsk udstyr samt øvrige udbud i samarbejde med Regionernes Fælles Indkøb og regionerne - i tæt dialog med klinikkerne og leverandørerne.

Tom Petersen

Seniorspecialist

Jeg leder fælles nationale analyse- og udviklingsprojekter om udbud af medicinsk udstyr i samarbejde med Regionernes Fælles Indkøb og regionerne og i tæt dialog med klinikkerne og leverandørerne.

Michele Sandersen

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og gennemføre EU-udbud af medicinsk udstyr samt øvrige udbud i samarbejde med regionerne.

Anne Thestrup Nielsen

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. Det sker i tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitalspatienter.

Karen Suhr Laustsen

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler. Det sker i tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige danske hospitaler.

Nicoline Elers Koch

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud af lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitalspatienter.

Økonomi og Administration

Ina Barrett

Chef

Som økonomi- og administrationschef har jeg ansvaret for Amgros´ samlede økonomi, administration, reception og HR.

Anastasia Walenthin

Piccoline

Som piccoline varetager jeg mange forskellige arbejdsopgaver i Amgros. Mit arbejde består fortrinsvist i at servicere huset, der er med til at gøre hverdagen lettere for Amgros’ øvrige medarbejdere. Ydermere har jeg ansvaret for mødeforplejning.

Christoffer Niebuhr Bjerregaard

Specialist

Jeg arbejder som proceskonsulent med Amgros' ERP-projekt. Her afdækker jeg økonomiafdelingens processer og krav til det kommende system, samt bidrager til at identificere forbedringspotentialer. Og sikrer samspil mellem de kortlagte processer.

Heidi Frimand Jørgensen

Assistent

Som assistent i receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster får en personlig og professionel service.

Klaus Bo Andersen

Specialist

Som controller har jeg ansvar for at understøtte, at Amgros har et retvisende regnskab og en solid økonomistyring. Som fagspecialist arbejder jeg for og med hele Amgros forretning, og jeg har blandt andet fokus på effektivisering af arbejdsprocesser.

Mikael Sebber Larsen

Teamkoordinator

Jeg er teamkoordinator i Økonomi og har ansvaret for månedsafslutning, løn, anlægs- og investeringsbudget, Mastercard og anlægsaktiver.

Monica Donde

HR seniorspecialist

Jeg arbejder med en bred pallette af HR opgaver herunder kompetenceudvikling, rekruttering, employer branding samt rådgivning

Sara Hamadi

Assistent

Som økonomiassistent står jeg blandt andet for kreditorer, lønbehandling, rejseafregning, indberetning af moms og intrastat.

Tina Nordahl

Assistent

Som assistent i Receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster føler sig velkomne. Derudover er jeg sekretær for vores administrerende direktør.

Pia Katrine Breuning

HR-koordinator

Jeg arbejder med personaleadministration, rekruttering og onboarding. Og er med til at udvikle nye HR-dokumenter og procedurer.

Mille Malou Zinck Jørgensen

Piccoline

Som piccoline varetager jeg mange forskellige arbejdsopgaver i Amgros. Mit arbejde består fortrinsvist i at servicere huset, der er med til at gøre hverdagen lettere for Amgros’ øvrige medarbejdere. Ydermere har jeg ansvaret for mødeforplejning.