Kontakt


Amgros vil være den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes for vores mange interessenter. Dialog og samarbejde er nogle af vores vigtigste værktøjer, og derfor bestræber vi os på at være tilgængelige og i øjenhøjde. Her på siden har vi samlet en oversigt over alle vores medarbejdere.

Klik her, hvis du har et akut behov for at kontakte Amgros eller sygehusapotekerne fx i forbindelse med tilbagetrækning af lægemidler eller indrapportering af bivirkninger på SAD-lægemidler

Direktion

Flemming Sonne

Administrerende direktør

Min opgave er at sikre, at Amgros skaber værdi for vores ejere i regionerne. Og at Amgros er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Lise Grove

Direktør

Min opgave er at sikre ensartet tilgang til behandling i regionerne, mulighed for nyeste behandlingsformer samt mest mulig sundhed for pengene.

Trine Kart

Viceadministrerende direktør

Jeg arbejder generelt med og for hele Amgros’ forretning og har et særligt blik på vores strategiske udvikling og på samarbejdet med sygehusapotekerne.

BI og Sundhedsøkonomi

Camilla Munk Mikkelsen

Senior sundhedsøkonom

Jeg arbejder med omkostningsanalyser i forbindelse med Medicinrådets vurdering af terapiområder. Jeg bidrager med viden til Danske Regioners økonomiforhandlinger samt markedsanalyser til Medicinrådet.

Charlotte Kok Fredslund

Specialist

Jeg arbejder med udvikling og vedligehold af data og udarbejder rapporter til Amgros samarbejdspartnere.

Jeannette Bundgaard Bach

Seniorspecialist

Jeg arbejder bredt med forretnings- og ledelsesinformation til interne og eksterne interessenter. Og med omkostningsanalyser og monitorering i forbindelse med Medicinrådets vurderinger af terapiområder.

Jeppe Skou Petersen

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vidensbasen i Amgros. Derudover fungerer jeg som intern konsulent ved at hjælpe kollegaer med at løse problemer inden for business intelligence.

Lianna Geertsen

Senior Sundhedsøkonom

Jeg vurderer sundhedsøkonomien, når nye lægemidler og terapiområder skal igennem medicinrådsprocessen. Derudover arbejder jeg bredt med analyser – både i relation til Amgros og vores samarbejdspartnere.

Line Brøns Jensen

Sundhedsøkonom

Jeg vurderer sundhedsøkonomien, når nye lægemidler og terapiområder skal igennem Medicinrådets processer. Derudover arbejder jeg bredt med sundhedsøkonomiske tiltag som beslutningsstøtte internt i Amgros og i relation til vores samarbejdspartnere.

Louise Greve Dal

Sundhedsøkonom

Jeg arbejder med godkendelsen af nye lægemidler. Jeg validerer og analyserer sundhedsøkonomiske ansøgninger og på den baggrund udarbejder jeg afrapporteringer og beslutningsgrundlag.

Mark Friborg

Sundhedsøkonom

Jeg arbejder med godkendelsen af nye lægemidler, herunder validering og analyse af sundhedsøkonomiske ansøgninger.

Mette Aagaard Lund

Specialist i lægemiddeldata

Jeg er faglig sekretær i arbejdsgruppen for lægemiddeldata. Jeg arbejder bredt med opgaver, der går ud på at ensrette lægemiddeldata i Amgros og på sygehusapotekerne.

Pernille Winther Johansen

Sundhedsøkonom

Jeg vurderer økonomiske analyser, når nye lægemidler eller indikationsudvidelser skal igennem Medicinrådet. Derudover udarbejder jeg rapporter med internationalt fokus til internt brug og eksterne samarbejdspartnere.

Sune Lindgaard

Chef for Business Intelligence og Sundhedsøkonomi

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Thomas Smith

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vores data ware house, så mine kollegaer hele tiden har opdaterede data. Derudover laver jeg analyser, rapporter og leverer data til interne og eksterne interessenter.

Camilla Nybo Holmberg

Sundhedsøkonom

Jeg vurderer sundhedsøkonomiske analyser og udarbejder afrapporteringer og beslutningsgrundlag til Medicinrådet, når de skal behandle nye lægemidler eller indikationsudvidelser.

Emma Munk

Sundhedsøkonom

Jeg arbejder med validering af sundhedsøkonomiske analyser samt udarbejder afrapporteringer og beslutningsgrundlag, når nye lægemidler og indikationsudvidelser skal behandles af Medicinrådet.

Maria Kroustrup

Forhandling

Lasse Lund Gundtoft

Forhandler

Jeg arbejder som forhandler af nye lægemidler, og jeg koordinerer Amgros´ aktiviteter i forhold til Medicinrådet.

Horizon Scanning

Anna Bergkvist Christensen

Specialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Anne-Mette Ørkild Mud

Senior analytiker

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Helle Bräuner

Teamleder

Jeg har ansvaret for at opbygge og udvikle Horizon Scanning i Amgros. Vi spotter alle nye lægemidler på vej til Danmark. Og har særligt fokus på sygehuslægemidlerne.

HR

Birgitte Behrendt Kutter

HR koordinator

Jeg arbejder bredt med HR, herunder rekruttering, on boarding, kompetenceudvikling, trivsel, rådgivning og personaleadministration.

Monica Donde

HR seniorspecialist

Jeg arbejder med en bred pallette af HR opgaver herunder kompetenceudvikling, rekruttering, employer branding samt rådgivning

IT og Projekt

Brian Lolk

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver inden for IT i overensstemmelse med Amgros’ strategi og vores interessenters behov.

Dan Schütz

Seniorprojektleder

Jeg arbejder med projekter, der har relation til udbudssystemet, apoteksportalen og leverandørportalen.

David Elsner

Seniorprojektleder

Jeg arbejder blandt andet med it og forretningsprojekter rettet mod Amgros’ eksterne samarbejdspartnere. Jeg er systemejer på de nationale systemer til SAD-serialisering og magistrelle varer.

Glenn Christensen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg yder også support til Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Helle R. Møhl

Seniorprojektleder

Jeg er ansvarlig for Amgros projektkontor, og som projektleder arbejder jeg både med nationale og interne projekter. Jeg er også systemejer på både nationale og interne systemer.

Jacob Meidell

Specialist

Jeg sidder med drift af Amgros’ servermiljø. Derudover yder jeg support til medarbejderne i Amgros, samt vores samarbejdspartnere på sygehusapotekerne.

Jane Kurzweg-Swaffield

Specialist

Jeg yder IT-brugersupport til mine Amgros-kollegaer og underviser internt i IT. Jeg klargør og vedligeholder også arbejdspladser med blandt andet pc, mobil med mere.

Jeff Joseph

Specialist

Jeg sikrer, at mine kolleger kan udføre deres arbejde ved at løse deres computer- og telefoni problemer. Jeg klargør også hardware og software til computerne samt alt andet bruger-relaterede udstyr.

Per Andreasen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg supporterer også Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Sisse Emilie Mejsner

Seniorprojektleder

Jeg arbejder både med nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne og med interne forretningsprojekter i Amgros.

Sune Salling Johansen

Chef for IT og Projekt

Jeg har ansvaret for et tæt og professionelt samarbejde med vores nærmeste samarbejdspartnere om strategisk vigtige projekter samt drift, udvikling og rådgivning inden for IT.

Susanne Lisa Ott Malsø

Projektleder

Jeg arbejder med it- og forretningsprojekter både internt og eksternt. Herudover varetager jeg systemejerskab og ændringsstyring af vores handelssystem og sygehusapotekernes forecast system.

Tabasam Ali

Seniorprojektleder

Jeg arbejder med interne projekter vedrørende området for høreapparater samt nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne. Jeg forvalter også interne og nationale systemer.

Ulla Birgitte Thøgersen

Projektleder

Jeg arbejder som projektleder med fokus på ESDH samt kompetence- og organisationsudvikling.

Niels Henriksen

IT kvalitetsansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Som databeskyttelsesrådgiver er jeg ansvarlig for, at Amgros lever op til persondataforordningen. Derudover sikrer jeg som IT Kvalitetsansvarlig, at vores IT-miljøer er i compliance.

Mads Nielsen

Senior applikationsspecialist

Jeg arbejder med de digitale samarbejdsplatforme, der forbinder Amgros med aktører på sygehusapotekerne og ligeledes mellem Amgros og leverandørerne.

Kvalitet og Lægemiddelregistrering

Camilla Wudtke Tøttrup

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne. Jeg er også faglig sekretær for Fagligt Forum for Fremstilling samt QP-gruppen.

Dorthe Lindegaard

Chef for Kvalitet og Lægemiddelregistrering

Jeg samarbejder med sygehuspotekerne på området for fremstilling af lægemidler og sikrer, at dokumentationen på SAD-lægemidlerne er opdateret. Derudover er jeg kvalitetsansvarlig i Amgros.

Iben Larsson

Videnskabelig seniorrådgiver

Jeg arbejder med interaktion mellem lægemidler og emballager, toksikologi og børnemedicin. Jeg er også medlem af farmacinævnet under Lægemiddelstyrelsen og gruppen for børnemedicin i EDQM.

Jeannet Klos

Koordinator

Som koordinator løser jeg forskellige opgaver inden for blandt andet serialisering. Jeg er også reklamationsansvarlig for SAD-produkterne

Karen Brandt Ewon

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD- lægemidlerne.

Kasper Vesth Jacobsen

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række SAD- lægemidler og her fokuser jeg særligt på, hvordan vi indsender elektronisk dokumentation til Lægemiddelstyrelsen. Jeg er også faglig sekretær for QC-gruppen.

Lilli Møller Andersen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at kvalificere GXP-leverandører til sygehusapotekerne. I den sammenhæng udfører jeg audits i tæt samarbejde med kollegaer på sygehusapotekerne

Lis Michaelsen

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD- lægemidlerne.

Lisbet Howe Petersen

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Michael Dybdahl

Seniorspecialist

Sammen med sygehusapotekerne indkøber jeg råvarer, som vi bruger til at fremstille lægemidler af.

Monica Hovmand

Seniorspecialist

Som råvarespecialist samarbejder jeg med sygehusapotekerne om at sikre kvaliteten af SAD- lægemidlerne. Jeg er også produktansvarlig for at vedligeholde vores markedsføringstilladelser.

Tina Stig Brandt

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Karen Brandt Larsen

Ledelsessekretariat

Charlotte Meinicke

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for det faglige forum for Kompetenceudvikling og teamkoordinator for kursussekretariatet. Og arbejder med projekter, der understøtter kompetenceudvikling og rekruttering til sygehusapotekerne.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.

Line Trøst Pedersen

Chefjurist

Jeg er juridisk rådgiver og sparringspartner internt i Amgros. Jeg rådgiver mest om udbudsret.

Lone Haubro Andersen

Digital kommunikationsspecialist

Jeg er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af blandt andet amgros.dk.

Maria Marloth Henze

Chefjurist

Jeg er specialiseret i aftaleindgåelse og -forhandling, udbudsret og lægemiddellovgivning. Jeg er strategisk sparringspartner for alle dele af organisationen og bidrager også ofte til samarbejdet med vores samarbejdspartnere.

Marianne Brøndum Jensen

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for det faglige forum for Klinisk farmaci samt forskning og udvikling (KFFU) og bidrager til et bredt samarbejde mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Rikke Pagano

Koordinator

Jeg står for daglig drift af sekretariatet for sygehusapotekernes kursusvirksomhed. Jeg er kontaktperson for kursusledere og kursister og koordinerer praktikophold og arrangementer for farmaceutstuderende og farmakonomelever.

Salima Benali

Jurist

Jeg er juridisk rådgiver og sparringspartner for både direktionen og kolleger bredt i organisationen, herunder områder som udbudsret, kontraktret og sundhedslovgivning.

Terese Teilmann

Sekretariatschef

Som sekretariatschef har jeg ansvaret for at understøtte Amgros som strategisk samarbejdspartner og interessevaretager. Jeg betjener blandt andet den politiske og administrative ledelse i Amgros samt Nordisk Lægemiddelforum.

Ulla Bonderup

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for sygehusapotekerne og Amgros’ Koordinationsgruppe (SAK) og bidrager som redaktør for samnet til et bredt samarbejde mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Logistik

Dorte Gløerfeldt Kjæmpe

Koordinator

Jeg er bindeled mellem sygehusapoteker og leverandører i den daglige handel. Jeg undersøger levering af restordre og informerer sygehusapotekerne om ændring i aftaler.

Emel Toy

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Hanne Fischer

Seniorspecialist

Jeg arbejder med forsyningssikkerhed af lægemidler. Er der restordrer, hjælper jeg med at finde de mest optimale løsninger. Jeg arbejder også med kompetenceudvikling for ansatte på sygehusapotekerne.

Lars Erik Munck

Jeg sørger for løbende dialog mellem Sygehusapoteker og leverandører om forventede lægemiddelindkøb. Jeg følger op på leveringsevnen, så vi kan identificere og løse leveringsproblemer i god tid.

Lisbeth Petersen

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Lone Købke

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af området.

Louise Egeskov Müller

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Nicolai Holten

Koordinator

Jeg arbejder med at optimere og udvikle vores eksisterende logistikløsninger indenfor høreapparatsområdet. Derudover er jeg involveret i etablering af det logistiske set up for udvalgte lægemiddelområder.

Nils Linde-Laursen

Chef for Logistik

Min opgave er at sikre forsyningen til sygehusene og udvikle logistikken sammen med sygehusapoteker og leverandører. Samt sikre, at vi følger op på kontrakter på lægemidler og høreapparater.

Pernille Schwartz

Seniorspecialist

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Reception

Heidi Frimand Jørgensen

Assistent

Som assistent i receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster får en personlig og professionel service.

Tina Nordahl

Assistent

Som assistent i Receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster føler sig velkomne. Derudover er jeg sekretær for vores administrerende direktør.

Thea Winther Jørgensen

Piccolo

Rådgivning

Dorthe Bartels

Senior strategisk rådgiver

Jeg arbejder som strategisk rådgiver for udbud og indkøb af lægemidler samt forhandling af nye lægemidler. Jeg er ansvarlig for Amgros’s del i den biosimilære task force.

Helle Pasgaard Rommelhoff

Seniorspecialist

Jeg arbejder som projektleder på de fælles nordiske udbud. Jeg er også faglig sekretær på nationale og nordiske arbejdsgrupper.

Mikala Vasehus Holck

Lægemiddelrådgiver

Jeg arbejder med at styrke og lette arbejdet med at implementere nye anbefalede lægemidler i regionerne.

Trine Ann Behnk

Strategisk rådgiver

Jeg samarbejder på tværs af teams med internationale relationer, og jeg står for den overordnede internationale strategi i Amgros.

Udbud lægemidler

Birgit Rasmussen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbudsopgaver. Jeg er blandt andet ansvarlig for at koordinere leverandørmøder i Amgros, når der er lægemidler, der skal behandles i Medicinrådet.

Bitten Abildtrup

Seniorspecialist

Jeg arbejder med udbud af lægemidler og har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Gitte Hamborg

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbud, herunder ESPD-dokumentation og håndtering af virksomhedstilladelser.

Ismail Nayef Khdeir

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at planlægge og udføre EU-udbud og forhandle prisen på lægemidler. Jeg er ansvarlig for at indsamle informationer om patentudløb

Kirstine Uldall Vistesen

Specialist

Jeg arbejder med udbud af lægemidler og har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Lars Ole Madsen

Specialist

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og Medicinrådet.

Malene Bendtsen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med opgaver inden for udbudsområdet, herunder overdragelser af rammeaftaler og undervisning af nye tilbudsgivere.

Pella Söderhielm

Specialist

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med både leverandører, sygehusapoteker og Medicinrådet.

Trine Maria Roed

Seniorspecialist

Jeg er bindeleddet mellem sygehusapoteker og medicinalfirmaer. Jeg sikrer, at vi lever op til lovgivningen ved at lave udbud på alle de lægemidler, sygehusene har behov for.

Ulrik Wøldike

Chef for Udbud lægemidler

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.

Hanif Sadat

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udføre EU-udbud af lægemidler. Jeg har desuden en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Lone Møller Deleuran

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler, og jeg har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Nicoline Hedemann Mortensen

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Udbud medicinsk udstyr

Jon Bjergfelt

Chef for Udbud medicinsk udstyr

Jeg er ansvarlig for Medicinsk Udstyr, der står for udbud af medicinsk udstyr, heriblandt på det høretekniske område

Lisbeth Kjems Christensen

Seniorspecialist

Jeg har ansvaret for analyse- og udbudsprojekter på medicinsk udstyr – herunder særligt høreapparater og -implantater.

Tom Petersen

Seniorspecialist

Jeg leder fælles nationale analyse- og udviklingsprojekter om udbud af medicinsk udstyr i samarbejde med Regionernes Fælles Indkøb og regionerne og i tæt dialog med klinikkerne og leverandørerne.

Økonomi

Ina Barrett

Økonomi- og administrationschef

Som økonomi- og administrationschef har jeg ansvaret for Amgros´ samlede økonomi, administration, reception og HR.

Lone Brandt Johansen

Assistent

Jeg sidder i vores debitorbogholderi. Jeg løser også opgaver for vores logistikafdeling og kursusafdeling.

Mikael Sebber Larsen

Teamkoordinator

Jeg er teamkoordinator i Økonomi og har ansvaret for månedsafslutning, løn, anlægs- og investeringsbudget, Mastercard og anlægsaktiver.

Sara Hamadi

Assistent

Som økonomaassistent står jeg blandt andet for kreditorer, lønbehandling, rejseafregning, indberetning af moms og intrastat.