Medicinsk udstyr


I samarbejdet med Regionernes Fællesindkøb udvikler og gennemfører Amgros udbud på udvalgte områder inden for medicinsk udstyr. Vores opgave er at sikre bredde og kvalitet i produkterne. Ved at samle disse indkøb er vi med til at sikre regionerne besparelser. Vi bidrager særligt på områder, hvor vi kan trække på vores tætte samarbejde med sygehusapotekerne og erfaring med udbud af lægemidler.

Siden 2014 har Amgros samarbejdet med Regionernes Fællesindkøb (RFI) om udbud af medicinsk udstyr til de
offentlige danske sygehuse. Det er stadig et nyt område for Amgros, som vi i fællesskab med regionerne er i færd
med at udvikle.

Vi har bidraget til indkøb af blandt andet skyllevæsker, radioaktive lægemidler, elastomeriske pumper, mesh net
med videre.

BESPARELSE VED STORINDKØB

Der er et stort potentiale for at spare penge ved storindkøb på tværs af regionerne.

Det offentlige sundhedsvæsen får derfor mulighed for at anvende sine ressourcer mere effektivt, når vi udvikler fællesregionale udbud på medicinsk udstyr.

INVOLVERING AF EKSPERTER

Når vi indkøber medicinsk udstyr på tværs af regionerne, er det afgørende, at udstyret passer til den kliniske hverdag. Der er mange hensyn at tage. Derfor er forarbejde og samarbejde vigtige nøgleord, når vi udvikler og forbereder udbud på dette område.

Vi har et tæt samarbejde med brugergrupper bestående af fagfolk og klinikere fra både sygehusapoteker og sygehuse. I fællesskab afdækker vi de konkrete behov og definerer på den baggrund en dækkende kravspecifikation for udbuddet.

Processen med at forberede udbud på medicinsk udstyr er lang og intensiv. Det tager ofte mere end et år at tilrettelægge et udbud.

LEVERANDØRER AF MEDICINSK UDSTYR

Alle aktuelle udbud på medicinsk udstyr ligger i EU’s TED-database (Tenders Electronic Daily).

Vi arbejder på at styrke vores arbejde med indkøb af medicinsk udstyr, og det vil vi gøre sammen med det fælles regionale indkøbssamarbejde.
Nina Uldal,
direktør for Udbud og Forhandling

Læs mere

Medicinsk udstyr

Høreapparater

Alle danskere med nedsat hørelse har efter lægelig vurdering ret til gratis at få udleveret et høreapparat u gennem det offentlige system hvert fjerde år.

LÆS MERE
Medicinsk udstyr

Lægemidler

Vi danskere lever længere. Samtidig er vi i stand til at behandle flere sygdomme, fordi der hele tiden kommer ny og bedre medicin på markedet. Det er godt. Men det er dyrt. Derfor er det vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen i markedet.

LÆS MERE
Medicinsk udstyr

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Det gør vi via effektive indkøb og udbud. Vi er rådgiver og sparringspartner for centrale aktører i sundhedsvæsenet, som vi deler vigtig og høj specialiseret viden med. Vi er på den måde med til at skabe forudsætninger for mere sundhed.

LÆS MERE
Medicinsk udstyr

Presse og analyser

Du kan herunder finde vores seneste nyheder, downloade pressefotos, finde pressekontakt samt dykke ned i vores markedsovervågninger og analyser.

LÆS MERE