Nationalt samarbejde


Amgros har en vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen. Vi skal være bindeled og finde løsninger, som tilgodeser mange parter. Det kræver, at vi har et indgående kendskab til hinanden og forstår den verden, vi hver især repræsenterer.

Fotograf: Anne-Li Engström

I Amgros tager vi aktivt del i at udvikle sundhedsvæsenet. Vi skal drive samarbejdet med og mellem alle de parter, der bidrager til, at sygehusene har de rette lægemidler, høreapparater og det rigtige medicinske udstyr til rådighed, når patienter skal behandles på de offentlige sygehuse.

AMGROS’ SAMARBEJDSPARTNERE I SUNDHEDSVÆSENET

Vi arbejder sammen med mange forskellige aktører. Sammen finder vi løsninger, der i sidste ende gavner patienterne. Vi arbejder helhedsorienteret og forsøger hele tiden at være bindeled og skabe sammenhæng.

Det kræver forskellige kompetencer og fagligheder. Og frem for alt kræver det, at vi har en solid indsigt i de forskellige sammenhænge, vi opererer i. For at kunne hjælpe og udfordre vores samarbejdspartnere, må vi kunne forstå deres hverdag, deres behov og de udfordringer, de møder i deres dagligdag.

Derfor arbejder vi i Amgros med en tredobbelt bundlinje, som består af det politisk-administrative miljø, det klinisk-faglige miljø og de kommercielle leverandører. 

AMGROS' TREDOBBELTE BUNDLINJE

Politisk-administrativt miljø

 • Sundhedsministeriet
 • Danske Regioner
 • Regionerne
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Med flere

Kommercielle leverandører

 • Lægemiddelindustriforeningen
 • Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler
 • Parallelleverandørforeningen
 • Leverandører af f.eks. lægemidler, høreapparater, IT, råvarer, konsulentydelser med mere.

Klinisk-faglige miljø

 • Medicinrådet
 • Ansatte på sygehusapoteker
 • Lægemiddelkomitéer
 • Indkøbsafdelinger
 • Høreklinikker
 • Læger
 • Faglige selskaber
REGIONERNE

Amgros er ejet af regionerne. Vi bidrager med viden og løsninger, som regionerne kan omsætte til mere sundhed. Vi bidrager til, at regionerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, så de kan underbygge og realisere deres aktiviteter.

MYNDIGHEDER

Amgros har er tæt samarbejde med blandt andre Danske Regioner, Sundhedsministeriet og Lægemiddelstyrelsen om den mere strategiske udvikling af vores forretning. Det sikrer, at vi arbejder i fælles retning.

Vi klæder Regering og Folketing på ved at stille viden og indsigt til rådighed og udarbejde specifikke analyser. På den måde bidrager vi til at forberede og fremme lovgivningsprocessen.

 

SYGEHUSAPOTEKERNE

Sygehusapotekerne er blandt vores nærmeste samarbejdspartnere. Gennem samarbejde sørger vi for, at den del at sundhedsvæsnet, som vi sammen har ansvaret for, til hver en tid honorerer behovet på hospitalerne og kravene fra vores omverden.  

Sammen med sygehusapotekerne har vi etableret en samarbejdsstruktur, hvor vi fokuserer på effektiv drift samtidig med, at vi udvikler nye initiativer inden for indkøb, forsyning og udbud, fremstilling, klinisk farmaci og udvikling af kompetencer.

Du kan herunder se vores fællesproducerede animationsfilm, der giver et indblik i, hvordan sygehusapotekerne og Amgros er med til at sikre, at patienter på de offentlige danske hospitaler har den medicin, de har brug for.

Sygehusapotekerne oversigtskort

Region Hovedstadens apotek
Region Sjælland sygehusapoteket
Sygehusapotek Fyn
Sygehus Sønderjylland apoteket
Sydvestjysk sygehusapotek Esbjerg
Apoteket Sygehus Lillebælt
Hospitalsapoteket region Midtjylland
Sygehusapoteket Region Nordjylland
HØREKLINIKKERNE

Sammen med eksperter fra høreklinikkerne opstiller vi de krav, som ligger til grund for vores udbud på høreapparater. Når Amgros har indgået rammeaftaler med leverandørerne, servicerer vi høreklinikkerne ved at følge op på lagerstyring og udleveringener af høreapparater til borgerne. Vi er derfor i løbende og tæt dialog med høreklinikkerne – både for at styrke vores samarbejde og for at sikre, at vi holder os opdateret på, hvad der foregår på området.

 

MEDICINRÅDET

Medicinrådet tager stilling til, om de offentlige sygehuse bør tage et nyt lægemiddel eller en ny indikation på et eksisterende lægemiddel i brug som mulig standardbehandling.

I forbindelse med Medicinrådets vurdering af nye lægemidler, forhandler Amgros prisen på lægemidlet med ansøgeren. Samarbejdet sikrer, at nye lægemidler bliver anbefalet til en rimelig pris i forhold til dets kliniske effekt. 

Amgros og Medicinrådet arbejder sammen om at udvikle og effektivisere processerne, så sygehusene kan tage ny medicin i brug hurtigt.

LEVERANDØRER

Producenter og leverandører af lægemidler, medicinsk udstyr og høreapparater fra hele verden er vigtige samarbejdspartnere for Amgros. Det er i alles interesse, at flest mulige leverandører ønsker at markedsføre deres produkter på det danske marked.

Vi har en tæt dialog med både leverandørerne og deres brancheforeninger. Vi lytter til deres behov og balancerer løsningerne, så de er attraktive for både dem og os. Det gælder både, når vi tilrettelægger udbud, når vi optimerer forsyningssikkerheden, og når vi forhandler priser på nye lægemidler.


Animationsfilm om medicinens vej fra producent til patient

Sygehusapotekerne og Amgros har fået lavet en animationsfilm, der på en let og overskuelig måde fortæller, hvordan vi er med til at sikre patienten den rette medicin.

I filmen kan du blandt andet høre mere om udbud, vores fælles nationale sikkerhedslager af lægemidler, sygehusapotekernes egenproduktion, som er en vigtig brik i forsyningen af livsvigtige lægemidler samt behandling i eget hjem.

Læs mere om animationsfilmen medicinens vej fra producent til patient

Læs mere

Nationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Amgros har en vision om at være internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. For lægemiddelmarkedet er globalt, og vi er nødt til at orientere os internationalt for at sikre de danske hospitalspatienter adgang til medicin

LÆS MERE
Nationalt samarbejde

Samarbejde

Vi lever i en tid med væsentlige udfordringer - ikke mindst i forhold til vores klima og miljø. Derfor er vi i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

LÆS MERE