Bæredygtighed


Vi lever i en tid med væsentlige udfordringer. Derfor har verdens lande vedtaget FN’s verdensmål for en global bæredygtig udvikling. De har med Paris-aftalen forpligtet sig til at holde den globale temperaturstigning under to grader. Og i Danmark har regeringen sat et mål for, at vi skal være klimaneutrale i 2045. Det kræver en stor indsats fra alle at nå disse mål.

I Amgros ønsker vi at være med til at yde vores bidrag til en grønnere fremtid.

Vi har allerede arbejdet på at gøre forsyningen af hospitalslægemidler mere bæredygtig. Det har vi, fordi vi ønsker at understøtte nuværende sundhedsbehov uden at bringe fremtidige generationers sundhed i fare.

VI HAR ARBEJDET MED MILJØKRITERIER I FLERE ÅR

I Amgros har vi gennem flere år arbejdet på at gøre forsyningen af hospitalslægemidler mere bæredygtig. Det har vi, fordi vi ønsker at understøtte nuværende sundhedsbehov uden at bringe fremtidige generationers sundhed i fare.

Vi har offentliggjort nationale udbud på lægemidler med miljøkriterier i 2021, 2022 og 2023. Disse lægemiddelområder har fra 2021-2023 været publiceret en eller flere gange med miljøkriterier: Hormonpræparater, Corticosteroider til dermatologisk brug, Midler mod psoriasis, Antiprotozo-midler og Oftalmologica.

Kriterierne har omfattet:

  • emballage (plast og papir/karton/pap) og transport, samt nye kontraktkrav om bæredygtig produktion og miljøledelse (publiceret i 2021)

  • emballage – med afsæt i de nordiske kriterier for mere bæredygtig emballage – (publiceret i 2022 og 2023)

Sammen med regionerne publicerede vi i 2022 et fællesudbud på skyllevæsker. Her omfattede udbuddet de nordiske kriterier for mere bæredygtig emballage.

Et af vores seneste skud på stammen er, at vi har skærpet kravene i vores rammeaftaler. Det betyder, at leverandørerne skal efterleve OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv.

Sammen med Norge og Island har vi i 2022 gennemført et fælles nordisk udbud på antibiotiske lægemidler med miljøkriterier. De omfattede dokumentation om miljøcertificering, redegørelse for miljøpolitik og redegørelse for miljøvenlig transport.

Arbejdet med at bidrage til en mere bæredygtig forsyning af lægemidler vil utvivlsomt bringe os i nogle dilemmaer mellem hensynet til forsyningen af lægemidler på den ene side - og hensynet til vores miljø og den globale opvarmning på den anden. Men vi er fast besluttede på at finde balancerede løsninger, så forsyningssikkerhed og bæredygtighed ikke bliver to modstridende størrelser.
Flemming Sonne,
Administrerende Direktør

LÆS MERE

Bæredygtighed

Ambition for bæredygtighed

Vi forsyner de offentlige hospitaler med lægemidler for cirka ti milliarder kroner årligt. Den position skal vi bruge til at hjælpe regionerne med at nå deres klimamål. Amgros ejer desuden markedsføringstilladelserne til de særlige SAD-lægemidler, som sygehusapotekerne producerer. Derfor vil vi sammen med sygehusapotekerne også arbejde for en mere bæredygtig produktion

LÆS MERE
Bæredygtighed

Bæredygtighed i udbud

Amgros tilrettelægger og gennemfører udbud og indkøb for regionerne. For både lægemidler og høreapparater. Med vores ønske om at bidrage til en mere bæredygtig forsyning, kommer vi til at stille nye krav i vores udbud.

LÆS MERE

Sofie Pedersen

Seniorspecialist

Jeg er ansvarlig for Amgros’ bæredygtighedsstrategi. Jeg arbejder med at fremme bæredygtighed i Amgros’ forretning og dagligdag i dialog og samarbejde med mine kollegaer og Amgros’ interessenter.