På podiet med internationale kontakter


Indblik i de nyeste sundhedsøkonomiske tendenser og et stærkt netværk var blandt gevinsterne ved, at Amgros i november deltog i ISPOR - Europas største sundhedsøkonomiske konference

3. DECEMBER 2019

Europas største sundhedsøkonomiske konference, ISPOR, løb den 2. – 6. november af stablen i Bellacenteret i København. Der var deltagere fra hele verden, og Amgros var naturligvis også med. 

Og udbyttet af konferencen er stort, hvis man spørger Sune Lindgaard, chef for Business Intelligence og Sundhedsøkonomi.  

- Vi har i Amgros en vision om at være internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. Samtidig skal vi hele tiden forsøge at skabe forudsætninger for mere sundhed. Her giver sådan en konference os en unik mulighed for at dele vores viden om det danske setup for sundhedsøkonomi og forhandling med europæiske eksperter inden for området.

Amgros havde på konferencen blandt andet en fælles præsentation med Frankrig, hvor vi belyste forskelle og ligheder ved det franske og danske prisforhandlingssystem, og hvor vi viste, hvor stor indflydelse konkurrence har for priserne på dyre lægemidler.

Derudover blev konferencedeltagerne også præsenteret for den danske model for analog konkurrence af lægemidler. Præsentationen var i form af en poster lavet af en specialestuderende ved Aalborg Universitet og baseret på en case på terapiområde hepatitis C.  Resultatet af analysen var, at analog konkurrenceudsættelse havde resulteret i et fald på lægemiddelpriserne i forhold til den pågældende case. 

NYESTE VIDEN OG TENDENSER - OG ET STÆRKT NETVÆRK

Formålet med konferencen var også at gå derfra med nyeste viden og få indblik i tendenser inden for det sundhedsøkonomiske område. Amgros deltog i den forbindelse i en paneldebat sammen med førende sundhedsøkonomer om Health Technology Assessments – også kaldet sundhedsøkonomi. Her drøftede man blandt andet europæisk samarbejde om teknologivurderinger, og der blev givet en opdatering på de forskellige projekter, der finder sted i Europa. 

En anden gevinst ved konferencen var et styrket netværk. 

- Det er den største konference inden for vores arbejdsområde, og der er blandt andet en meget stor del af de folk, som vi har dialog med fra leverandørernes side, til stede. Så det er et godt sted at have en snak – både om aktuelle emner på konferencen, men også helt generelt, fortæller Lasse Gundtoft, der var blandt deltagerne fra Amgros.

 

OM ISPOR-KONFERENCEN

ISPOR-konferencen bød på mere end 2500 paneldiskussioner, oplæg og workshops og 5500 deltagere fra hele verden. Blandt emnerne var digital sundhed, sundhedsvidenskabelig metode, Big data, genterapi, små sygdomsområder med begrænsede studiedata med mere.  

Du kan læse mere om ISPOR konferencen i København her.