Aftale sikrer patienter med cystisk fibrose nyeste behandling


På regionernes vegne er det lykkedes for Amgros at indgå en banebrydende aftale med medicinalfirmaet Vertex. Aftalen betyder, at regionerne nu – og de kommende år - kan tilbyde patienter med den alvorlige sygdom cystisk fibrose den nyeste og samlede bedste behandling.

1. oktober 2018

Sammen med vicedirektør Herlev/Gentofte hospital, Steen Werner Hansen, har Amgros forhandlet med
medicinalfirmaet Vertex. Formålet har været at finde en rimelig pris på en ny type kontrakt, som omfatter alle firmaets nuværende og kommende præparater til behandling af cystisk fibrose. Til en fast årlig pris.
Udover Steen Werner Hansen har to af landets førende læger inden for cystisk fibrose bidraget med deres ekspertviden på området.

Mandag den 1. oktober 2018 underskrev parterne aftalen.

I dag findes der kun én leverandør, som har lægemidler, der kan behandle årsagen til cystisk fibrose. Det er Vertex. Herhjemme har brugen af firmaets præparater hidtil været begrænset til en mindre gruppe af patienter. Det tidligere KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagelse af sygehusmedicin) konkluderede tilbage i 2016, at dokumentationen ikke kunne berettige, at regionerne tog lægemidlet Orkambi i brug til standardbehandling til alle patienter.

Nu viser nye studier imidlertid evidens for længerevarende effekt af lægemidlet.

- KRIS anerkendte, at der var flere positive resultater i registreringsstudierne. Men data fra opfølgende studier med længere observationstid viser, at der er et mindre fald i lungefunktionen end forventet i denne patientgruppe. Ernæringstilstanden er forbedret, og antallet af sygdomsforværringer er også reduceret. Behandlingsresultater af danske patienter med betydelig værre sygdom end de patienter, der har deltaget i registreringsstudierne, har bekræftet effekten. Derfor må Orkambi betragtes som et standardtilbud til patienter med cystisk fibrose. Det vil betyde et kæmpe løft for patienterne, siger Steen Werner Hansen.

AFTALEN ÅBNER NYE DØRE

Med den nye kontrakt forventer vi nu at kunne behandle et stort antal af de cirka 500 patienter i Danmark, der i dag lider af cystisk fibrose, med den nyeste medicin inden for området. Det særlige ved kontrakten er nemlig ikke alene, at den løber i hele fire år – med mulighed for forlængelse. Og at vi med et fast månedligt beløb kan få leveret lige så mange pakninger af lægemidlet, som vi skal bruge. Det særlige er også, at vi med kontrakten kan tage Vertex’ kommende lægemidler til cystisk fibrose i brug, når de bliver godkendt af de europæiske og danske lægemiddelmyndigheder uden yderligere omkostninger.

- Med denne særlige kontrakt åbner vi op for en masse nye døre. Lægerne kan anvende Vertex’ nuværende og kommende præparater til alle patienter med cystisk fibrose, hvis de finder behandlingen indiceret. så snart præparaterne godkendes af de europæiske
lægemiddelmyndigheder. Og det helt uden  meromkostninger. På den måde vil en større gruppe af patienter i fremtiden få den hurtigst mulige adgang til behandling - uden at påvirke regionernes budgetter yderligere, siger Steen Werner Hansen.

I Amgros er bestyrelsesformand Per Larsen, medlem af Region Nordjylland (C), både glad og begejstret for den nye aftale.

- Det har været nogle lange og seje forhandlinger. Derfor vil jeg gerne benytte anledningen til at takke både firmaet og vores førende læger på området for deres vilje og engagement til at få denne aftale i hus. Jeg er først og fremmest glad for, at vi i regionerne nu kan tilbyde en gruppe af vores patienter den nyeste og bedst samlede behandling.

Og fortsætter:

- Men jeg er i sagens natur også begejstret for, at det er lykkedes Amgros at reducere prisen på dette lægemiddel betydeligt. Det betyder meget, at vi i regionerne nu får nogle mere forudsigelige budgetter på et område med høje udgifter - i en tid med stadig stigende omkostninger til medicin. Derfor bliver det spændende, hvordan Amgros også fremover kan bruge denne her nye type kontrakt, som jo også er et udtryk for, at vi lytter til industriens ønske om at gå nye veje.

BLANDT DE FØRSTE I VERDEN

Kontrakten, der træder i kraft den 1. oktober, er den første af sin slags, som Amgros har indgået med et medicinalfirma. Kontrakten adskiller sig på mange måder fra vores normale rammeaftaler. Især fordi vi her betaler et fast årligt beløb – uanset, hvor mange patienter vi behandler. De aftaler, som Amgros indgår, er hovedsageligt rammeaftaler, hvor regionerne ikke er forpligtet til at betale medmindre, de indkøber en vare.

Til det siger Vertex’ Nordic Generel Manager følgende:

- Vi vil gerne rose Amgros’ innovative tilgang og tankesæt. Og den stærke vilje til at samarbejde, som Amgros har vist for at få denne banebrydende aftale på plads. Vi deler den samme tro på den værdi, som vores lægemiddel vil give. Med denne længerevarende kontrakt vil cirka 500 danske patienter med cystisk fibrose være blandt de første i verden, som får adgang til den nyeste CFTR modulerende
medicin, så snart den bliver tilgængelig på markedet, siger Morgan Savage, Nordic General Manager i Vertex.

FAKTA OM CYSTISK FIBROSE

I Danmark har cirka 500 danskere cystisk fibrose (CF), og der fødes årligt cirka 15 nye børn med sygdommen. Cystisk fibrose er en medfødt, arvelig og livsforkortende, kronisk sygdom, som udvikler sig meget forskelligt hos patienterne. Sygdommen findes i flere genetiske varianter.