AMGROS PUBLICERER UDBUD MED MILJØKRITERIER


Emballage og transport er nogle af de miljøkriterier, som indgår i en række af de udbud, som Amgros offentliggør i denne tid. Miljøkriterierne spiller en central rolle for at reducere CO2-belastningen i forsyningskæden af lægemidler til de danske hospitaler.

Flere nyheder
10. juni 2024

I Amgros har vi siden 2021 introduceret miljøkriterier i udvalgte udbud. I denne tid offentliggør vi igen udbud med miljøkriterier. Denne gang også med helt nye kriterier som energieffektivitet og returordning på devises.

Kriterierne er dels udviklet med afsæt i en analyse fra konsulenthuset Viegand Maagøe. Og dels ud fra en efterfølgende dialog med leverandørerne.

Analysen fra Viegand Maagøe blev udarbejdet for lægemidlet morfin for at få en forståelse af, hvilke trin i morfins livscyklus, der har de største klimaaftryk. Livscyklusanalysen viste blandt andet, at udover energiforbruget i produktionen kommer emballagen også med et stort klimaaftryk.

I dialogen med leverandørerne inviterede vi til at besvare en række spørgsmål, så vi på den måde kunne se, hvilke miljøkriterier de ville kunne honorere.

- Vi fik rigtig meget ud af at inddrage leverandørerne aktivt i vores undersøgelse af markedet. For de viste stor interesse i at bidrage med viden og erfaring. Det betød, at vi samlet set følte os rimelig godt klædt på, da vi skulle udvælge de miljøkriterier, vi skulle tage med i vores udbud. For selv om vi i Amgros har klare ambitioner for, at forsyningen af lægemidler skal være mere bæredygtig, så er vi bare også nødt til at have leverandørerne med på vognen. Det fornemmer vi stærkt, at vi har, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Et vigtigt budskab i dialogen med vores leverandører er også, at de ønsker, at vi anvender internationale standarder for miljøkriterier.

Det har vi taget hensyn til i nogle af de udbud, vi netop har publiceret. Det drejer sig om vores udbud med antibiotika. For at forebygge antibiotikaresistens har vi her brugt de samme kriterier, som vi anvendte i det fælles nordiske udbud tidligere på året. Kriterierne er baseret på en international standard.

KRAV OM ANVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

Ud over miljøkriterierne skal leverandørerne også leve op til skærpede krav om ansvarlig virksomhedsadfærd. Det indebærer, at de skal identificere, forebygge, håndtere og redegøre for negativ indvirkning på menneskerettigheder og miljø.

Amgros offentliggør mere end 150 EU-udbud om året. Med introduktionen af miljøkriterier har vi erfaret, at det er nødvendigt med et IT-system, før miljøkriterierne kan foldes bredt ud i vores udbud.

- Vi har tidligere måttet konstatere, at det har taget os op til ti gange så lang tid at evaluere vores udbud, når vi også har haft miljøkriterier med i dem. Derfor har vi været i gang med at udvikle et IT-system til at understøtte hele dette arbejde. Det skal vi lige have løbet helt i gang, før vi kan udbrede brugen af miljøkriterier til en større del af vores udbud, siger Flemming Sonne.

FAKTA

Analysen fra Viegand Maagøe er udarbejdet i samarbejde med Regionhovedstadens Apotek og Amgros.

I efteråret offentliggjorde vi Amgros’ ambition for mere bæredygtig forsyning af lægemidler og i januar lancerede regionerne en fælles strategi for grønne hospitaler. Forbruget af lægemidler på hospitalerne bidrager med 20-25% af regionernes samlede klimabelastning og derfor skal vi gøre en indsats for at nå vores fælles klimamål.

Miljøkriterierne i de udbud, vi for tiden publicerer, har fokus på mere bæredygtig emballage, last-mile transport, HFC-frie inhalationsspray, returordninger for devises, energieffektivitet i produktionen af sterilt vand og forebyggelse af resistens.

Miljøkriterierne bidrager til at nå målet om 50% reduktion af CO2-udledningen fra hospitalerne i 2035. 

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.