Amgros vil bidrage til en mere bæredygtig forsyning


Amgros forsyner de offentlige hospitaler med lægemidler for cirka ti milliarder kroner årligt. Den position skal vi bruge til at hjælpe regionerne med at nå deres klimamål. Derfor har vi nu sat os en klar ambition for, hvordan vi kan bidrage til mere bæredygtig forsyning af lægemidler og høreapparater til de offentlige hospitaler og høreklinikker.

Nyhedsoversigt
31. AUGUST 2023

Der er nok at tage fat på.

Sundhedsområdet er ansvarligt for cirka seks procent af Danmarks samlede klimaaftryk. På regionernes klimaregnskaber udgør lægemidler omkring 20 procent af regionernes klimaaftryk. Medicinrester i spildevand fra produktion og forbrug af lægemidler indeholder stoffer, der er skadelige for mennesker og dyr. Affaldsmængderne fra de danske hospitaler er enorme - alene plastaffald udgør årligt 4.000 ton.

- Det er tal, som vi ikke kan sidde overhørig. Slet ikke, når vi i Amgros står for at forsyne de offentlige hospitaler med stort set alle de lægemidler, som de bruger. Læg dertil de ambitiøse klimamål, som både FN og skiftende danske regeringer har sat sig. Så står vi med nogle store udfordringer og opgaver, hvor er der brug for at tage ansvar. Det vil og skal vi bidrage til, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Som en central aktør i sundhedsvæsenet vil vi i Amgros bruge vores indflydelse til at reducere negative miljø- og klimaeffekter af lægemidler og fremme ansvarlig virksomhedsadfærd i alle led i forsyningskæden – fra råvarer og fremstilling til distribution og behandling af patienten.

Med udgangspunkt i en god og tæt dialog med vores interessenter har vi mere konkret valgt at fokusere på fire områder: klima, ansvarlig virksomhedsadfærd, cirkulær økonomi samt medicinrester i spildevand og antimikrobiel resistens. Her har vi valgt klima, som det område, vi vil prioritere højest, fordi vi alle kun har få år til at bremse temperaturstigningen og den globale opvarmning.

VI HAR OPSTILLET KLARE MÅL

For at sikre, at vores ambition bliver omsat til handling, har vi sat klare mål for hver af de fire fokusområder.

I 2023 vil vi analysere, hvordan Amgros’ forretning kan være med til at reducere hospitalslægemidlers klimaaftryk i hele forsyningskæden. I 2024 vil vi have implementeret due diligence i Amgros, der følger OECD’s og FN’s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd. Sammen med andre nordiske lande udvikler vi miljøkriterier til udbud af antibiotika. Formålet med kriterierne er at forebygge anti-mikrobiel resistens ved fremstillingen af lægemidlerne. Og vi vil indarbejde de nordiske kriterier for mere bæredygtig emballage i alle vores udbud. For blot at nævne nogle af vores mål.

- Vi har en klar ambition om, hvor vi vil hen. Men vi har – lige som mange andre - stadig meget at lære, og vi kender langt fra løsningerne på alle vores udfordringer. Derfor deler vi gerne vores erfaringer, men lytter lige så gerne til andre. For vi er mange, der skal blive klogere og ændre adfærd, hvis vi skal kunne gøre os håb om at bidrage til en mere bæredygtig klode.

VI LYKKES KUN, HVIS VI SAMARBEJDER

De initiativer, som Amgros nu sætter i gang, bygger på de erfaringer, vi allerede har gjort. Men de bygger også på erfaringer fra dialoger med vores kollegaer i regionerne samt interessenter hos industri, udenlandske samarbejdsfora og myndigheder. Og flere af initiativerne er udviklet i faglige fora mellem sygehusapotekerne og Amgros.

Nogle af initiativerne vil primært blive løftet i Amgros. Andre vil blive løftet i samarbejde med nationale og internationale aktører som fx sygehusapotekerne, regionerne, lægevidenskabelige selskaber, industrien Nordisk Lægemiddelforum. For en ting er sikkert. Vi lykkes kun, hvis vi samarbejder med alle relevante aktører inden for sundhedsvæsenet. Både i og uden for landets grænser.

- Arbejdet med at bidrage til en mere bæredygtig forsyning af lægemidler og høreapparater vil utvivlsomt bringe os i nogle dilemmaer mellem hensynet til forsyningen af lægemidler og høreapparater på den ene side - og hensynet til vores miljø og den globale opvarmning på den anden. Men vi er fast besluttede på at finde balancerede løsninger, så forsyningssikkerhed og bæredygtighed ikke bliver to modstridende størrelser, siger Flemming Sonne.

VI SER MEGET VILJE HOS VORES SAMARBEJDSPARTNERE

Det er ikke nyt for Amgros at stille krav til miljø og bæredygtighed. Vi har gennem de senere år publiceret både nationale og fælles nordiske udbud med miljøkriterier. Og sammen med de andre nordiske lande underskrev vi i foråret en fælles strategi, som skal være med til at sætte aftryk på den grønne dagsorden.

- Selvom  ambitionen er ny, har vi i Amgros allerede flere års erfaring inden for miljø og bæredygtighed. Den viser, at vi er mange, der skal blive klogere og ændre adfærd. Men den viser også, at der er rigtig meget vilje og mod til at gøre en forskel – hos alle vores samarbejdspartnere. Det synes jeg, er meget glædeligt, for det giver os god grund til at tro på, at vi sammen kan være med til at lykkes med at gøre forsyningen af lægemidler og høreapparater mere bæredygtig, siger Flemming Sonne.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.