Årets største udbud af hospitalslægemidler


Amgros har netop publiceret 47 udbud af lægemidler, der skal bruges til behandling af patienter på de offentlige hospitaler. Der er tilbudsfrist i juni.

Se nyhedsoversigt
15. MAJ 2023

En af Amgros’ vigtigste opgaver er at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige hospitaler. Det gør vi blandt andet ved at tilrettelægge udbud på lægemidler, så vi dækker hospitalernes behov, samtidig med at vi skærper konkurrencen mest muligt.

​​​​​​​​​​​​​​Vi har netop publiceret årets største runde af lægemiddeludbud. Der er tale om 47 udbudsgrupper, fordelt på 789 delaftaler. Hver delaftale er en selvstændigt udbudt aftale for et lægemiddel.

For hovedparten af de mange udbud er der tilbudsfrist i løbet af juni måned. Amgros forventer at give besked om resultatet af udbuddene i løbet af oktober.

Du kan se en oversigt over alle udbud på Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal for lægemidler.

SÅDAN AFGIVER DU TILBUD

For at afgive tilbud på et af vores udbud af lægemidler, skal man som virksomhed være oprettet i vores udbudssystem og have en brugeradgang til vores Leverandør- og Udbudsportal.

Med brugeradgangen får man også adgang til informationer om aftalepriser, diverse vejledninger, leverandørens egne firmasider og svar på generelle spørgsmål.

Læs mere om udbud i Amgros.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.