De nordiske lande samarbejder om standardvilkår for avancerede lægemidler


Samarbejde om standardvilkår mellem Danmark, Sverige og Norge skal være med til at sikre, at patienter får hurtigere adgang til nye avancerede behandlinger. Og sikre leverandørerne en mere smidig proces.

Se alle nyheder fra Amgros
6. APRIL 2022

Nye avancerede behandlinger som gen-, celle- og vævsterapier vil i de kommende år udgøre en større og større andel af nye medicinske behandlinger godkendt af det europæiske lægemiddelagentur EMA.

For at kunne være med til at sikre en hurtigere adgang til patienter, som har brug for denne type behandling, har Danmark, Sverige og Norge indledt et samarbejde. Det indebærer, at landene imellem vil dele erfaringer om standardvilkår for de nye avancerede terapier, ATMP’er (Advanced Therapy Medicinal Products).

- I snart syv år har de nordiske lande oparbejdet en tæt og god dialog i Nordisk Lægemiddelforum. Her har vi med de fælles nordiske udbud vist, at potentialet for vores samarbejde er stort. Derfor har det kun været naturligt og oplagt at fortsætte med at udvide dette samarbejde til nu også at udveksle erfaringer med landenes standardvilkår for de avancerede terapier, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

MANGE UDFORDRINGER

Behovet for nye standardvilkår skyldes de udfordringer, som følger med brugen af de avancerede terapier. Det er udfordringer som betyder, at vi har behov for andre typer købsaftaler end dem, som vi bruger ved køb af traditionelle lægemidler.

Udfordringerne omfatter flere problemstillinger: Beskyttelse af persondata ved terapier til en konkret patient. Mere kompliceret logistik end ved ordinære lægemidler. Særlige krav til leveringstid, fordi terapierne kan have begrænset holdbarhed. Sygehusapotekerne har stået med mange nye udfordringer, og derfor er deres erfaringer også vigtige at inddrage.

De nordiske lande har alle erfaringer med, at det kan tage lang tid at få aftaler på avancerede terapier på plads. Det skyldes blandt andet, at landene ikke har haft standardvilkår for denne type aftaler, lige som vi har for andre typer lægemidler. Men da problemstillingerne har været de samme i alle tre lande, har vi besluttet at samarbejde.

Hvert land kommer fortsat til at lave egne nationale aftalevilkår samt aftaler, men gennem en nordisk erfaringsudveksling vil vores forudsætninger for at indgå smidigere aftaler blive bedre.  

- Der er mange gode grunde til, at vi i de nordiske lande nu også har taget initiativ til at dele erfaringer omkring standardvilkår for de avancerede behandlingsterapier. Vi håber alle, at vi på den måde kan være med til at sikre patienterne en hurtigere adgang til disse behandlinger. Og samtidig sikre vores leverandører en mere lige og forudsigelig behandling – og dermed en mere smidig proces, siger Flemming Sonne.

Læs mere om Sverige på www.janusinfo.se

Læs mere på Norge på www.sykehusinnkjop.no

FAKTA

Avancerede terapier er lægemidler baseret på gener (genterapi), væv eller celler (celleterapi). På fagsprog kaldes det for Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP).

Avancerede terapier er lægemidler, hvor det er meningen, at behandlingen kun gives én gang – i modsætning til andre lægemidler, hvor behandlingen gives over tid. Der findes forskellige typer teknologier for avancerede terapier. Et eksempel på genterapi er såkaldte CAR-T-behandlinger, som indebærer, at patientens egne T-celler tages ud og genmodificeres, så de kan genkende og dræbe kræftceller. Efter genmodifikationen får patienten T-cellerne tilbage i blodbanen.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.