Fælles nordisk udbud på vej


Sammen med Norge og Island begynder vi i Danmark nu at kunne se omridset af de første fælles nordiske udbud på lægemidler til de offentlige hospitaler. Og ét stort, attraktivt nordisk marked på udvalgte hospitalslægemidler.

30. maj 2018

Hvorfor prøve at løse udfordringer alene, når vi formentlig kan gøre det bedre sammen?

Det er grundtanken bag det nordiske samarbejde om forsyning af lægemidler til de offentlige hospitaler. Vi begyndte med at dele viden. Men stødt og roligt er vi blevet modnet, så vi nu er ved at være klar med et pilotprojekt for første fælles nordiske udbud.

- Vi ser stigende udfordringer med at forsyne Danmark og de andre nordiske lande med lægemidler.  Derfor bliver vi nødt til at sikre, at vi fortsat er attraktive markeder. Det kan vi gøre vi ved at være på forkant med udviklingen og få erfaringer med fælles nordiske udbud af lægemidler, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Amgros’ bestyrelse.

Hvis vi sammen med andre lande kan danne et større marked på udvalgte hospitalslægemidler, vil det kunne give en større købermagt. Og det vil blive mere attraktivt for leverandørerne, som derigennem kan byde ind på en større volumen. Men det er uvist, hvordan leverandørerne og markedet generelt vil reagere. Derfor er det vigtigt at få afprøvet, hvilke udbudsformer og lægemidler, der egner sig bedst, og hvordan vi håndterer og respekterer forskellighederne i de enkelte lande.

ENS, MEN ALLIGEVEL IKKE

Udgangspunktet for det nordiske samarbejde er, at vi vil arbejde sammen, hvor vi tror på, vi kan gøre det bedre sammen, end vi kan hver for sig. Vi håber og tror på, at Norge, Island og Danmark, der hver for sig er små markeder, tilsammen vil blive et mere attraktivt marked at forsyne med lægemidler. Helt uden udfordringer bliver det ikke. Vi er ens, men alligevel ikke. Vi har indrettet os forskelligt, når det kommer til at forsyne vores offentlige hospitaler med lægemidler. 

POLITIKERNE BAKKER OP

I pilotprojektet handler det i første omgang om at høste praktiske erfaringer: Hvordan organiserer vi de fælles udbud? Hvordan udvælger vi de lægemidler, der er egnede til fælles nordiske udbud? Hvordan håndterer vi de forskellige nationale set ups? Hvordan måler vi, om det giver værdi? Og har fælles udbud overhovedet betydning for forsyningssikkerhed og pris? Og skal vi i sidste ende lade de fælles nordiske udbud omfatte mange flere lægemidler? Det er nogle af de spørgsmål, som vores pilotprojekt skal afklare.

- Nu er vi i gang. Vi har stadig regler, som skal stemmes af. Men politikere og myndigheder har tændt det grønne lys. Vi har startet motoren. Forude kan vi skimte et fælles nordisk og mere attraktivt marked med mere sikker forsyning af lægemidler. Et marked, som også vil være en fordel for industrien, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Vi forventer, at de to første pilotudbud bliver sendt i udbud til efteråret.