Udgifterne til hospitalslægemidler er steget 1,4 procent


I årets tre første kvartaler ser vi en let stigning i regionernes indkøb af lægemidler via Amgros. De seneste 12 måneder har vi med udbud eller forhandling opnået, at rabatten er steget med tre procentpoint svarende til en samlet besparelse på 7,7 milliarder kroner.

Nyhedsoverblik
13. OKTOBER 2022

Fra januar til september i år indkøbte regionerne lægemidler via Amgros for omkring 6,4 milliarder kroner. Det betyder, at udgifterne til hospitalslægemidler er steget med cirka 88 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til, at udgifterne til hospitalslægemidler er steget med 1,4 procent i årets tre første kvartaler samlet set. 

Ser man på udviklingen kvartal for kvartal, er der tale om en let stigning i udgifterne – svarende til 0,4 procent i første kvartal, 1,2 procent i andet kvartal og 2, 4 procent i tredje kvartal – set i forhold til samme kvartal sidste år. 

Ser vi på udgifterne over de seneste 12 måneder, ligger de på cirka 9,4 milliarder kroner og er dermed steget med 1,9 procent. Samtidig stiger forbruget i mængder (Definerede Døgn Doser) lidt mere end udgifterne. Det indikerer et let faldende prisniveau, som også ses ved, at prisen pr. indkøbt DDD falder, både år til dato og set over de seneste 12 måneder. 

RABATTEN STIGER FORTSAT

Den rabat, Amgros har opnået i forbindelse med udbud eller forhandling, ligger totalt set på 45,8 procent i perioden januar-september 2022. Det betyder, at de priser, sygehusapotekerne køber lægemidler ind til, ligger 45,8 procent under de gældende listepriser (AIP – Apotekets IndkøbsPris).  

Betragter vi rabatten over de seneste 12 måneder, ligger rabatprocenten på knapt 45 procent. Det er en stigning på godt 3 procentpoint i forhold til de forrige 12 måneder, hvor den lå på knapt 42 procent.  

I kroner udgør den samlede besparelse over de seneste 12 måneder næsten 7,7 milliarder kroner. 

STØRST STIGNING TIL COVID-19 LÆGEMIDLER

Ser vi på de absolutte ændringer i omsætningen i kroner-øre, finder vi den største stigning i udgifterne til de lægemidler, hospitalerne bruger til at behandle patienter med infektionssygdomme. De er år til dato steget med cirka 75 millioner kroner. Det skyldes primært indkøb af lægemidler til at behandle Covid-19. Udgifterne til at behandle patienter med spinal muskelatrofi er steget med 36 millioner kroner.  

Det største fald i omsætningen finder vi inden for lægemidler, som hospitalerne blandt andet bruger til at behandle kræft og gigtsygdomme. Her er udgifterne i de første tre kvartaler faldet med godt 97 millioner kroner, mens udgifterne til hormoner til systemisk brug er faldet med næsten 27 millioner kroner. 

Du kan læse hele Amgros’ Markedsovervågning for 3. kvartal 2022 her. 

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.