Udgifterne til hospitalslægemidler er steget med 4 %


I første halvår af 2023 indkøbte sygehusapotekerne i regionerne lægemidler via Amgros for cirka 4,3 milliarder kroner. Det svarer til en stigning på 4 % i forhold til samme periode sidste år. Det viser Markedsovervågningen for 2. kvartal 2023.

Markedsovervågning 2.kvartal 2023
7. SEPTEMBER 2023

Markedsovervågningen over sygehusapotekernes samlede indkøb af hospitalslægemidler gennem Amgros viser, at udgifterne til lægemidler ligger på cirka 4,3 milliarder kroner i første halvår 2023. Det svarer til en stigning på cirka 166 millioner kroner – eller 4 % – i forhold til samme periode sidste år.

Ser vi på udgifterne over de seneste 12 måneder, ligger de på cirka 9,444 milliarder kroner og er dermed steget med 0,7 %.

Stigningen skyldes blandt andet, at effekten af store patentudløb er aftagende. Det er særligt udviklingen indenfor indkøb af lægemidler til behandling af kræft og gigt, der driver den samlede udvikling i medicinudgifterne.

RABAT PÅ KNAP 47 %

I første halvdel af 2023 har Amgros opnået en total rabat på en smule over 47 % i forbindelse med udbud eller forhandling. Det betyder, at de priser, sygehusapotekerne køber ind til, ligger cirka 47 % under de gældende listepriser (AIP = Apotekets IndkøbsPris), som er de priser, privatapoteker køber ind til).  

Betragter vi rabatten over de seneste 12 måneder, er rabatprocenten på lidt under 47 %, dvs. næsten samme niveau. Det er en stigning på over 2 %-point i forhold til de forrige 12 måneder.

Omsat til kroner og øre er den samlede besparelse over de seneste 12 måneder på næsten 8,4 milliarder kroner.

Læs mere i Markedsovervågningen for 2. kvartal 2023 

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.