Vi tager hurtigt nye lægemidler i brug


Der går blot mellem 1 til 14 dage fra Medicinrådet anbefaler et nyt lægemiddel, til regionerne kan bestille det – og tage det i brug til patienten. Det viser en ny analyse fra Implementeringsgruppen under Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin. At det går så hurtigt, skyldes et struktureret nationalt set up.

Oversigt over nyheder
25. MAJ 2023

Når Medicinrådet har anbefalet et nyt lægemiddel som standardbehandling, er det regionernes opgave at sikre, at patienterne så også får mulighed for at blive behandlet med det umiddelbart derefter.

Men hvordan går det så egentlig med det?

Det har Implementeringsgruppen under Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin nu undersøgt ved at indsamle data fra de fem regioner.

Den retrospektive dataindsamling viser, at der normalt går mellem 1 og 14 dage fra Medicinrådet anbefaler et nyt lægemiddel, til det er til rådighed for bestilling i klinikken.  Det vil sige, at et nyt lægemiddel kan være tilgængelig inden for 14 dage, hvis der er et ønske om at tage lægemidlet i brug i regionen, og hvis der er patienter, som er kandidater til det nye lægemiddel.

- For alle os, der arbejder med at sikre den rette medicin til hospitalspatienterne, er det godt at vide, at vi også får nye lægemidler ud til patienterne kort efter Medicinrådets anbefalinger. Når det lykkes, skyldes det ikke mindst, at vi Danmark har et nationalt struktureret set up omkring hele implementeringen af nye lægemidler, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

VI DELER VIDEN OG UDVEKSLER ERFARING

Det er en kompleks opgave. Både når vi sammen skal sikre, at nye lægemidler skal ud til patienterne på de offentlige hospitaler. Og når lægemidler ude på sygehusapotekernes og hospitalernes hylder skal skiftes ud, fordi andre lægemidler skal ind.

Derfor har vi i Danmark etableret et særligt struktureret set up, hvor sygehusapoteker, lægemiddelkomiteer, kliniske farmakologer, økonomer og Amgros arbejder tæt sammen. Det kalder vi Implementeringsgruppen.

- I implementeringsgruppen deler vi viden og udveksler erfaringer om implementering. Det betyder, at vi hver især ved, hvad vores rolle og ansvar er. Det betyder i sidste ende, at det er lettere for de enkelte regioner at håndtere alt det praktiske, der skal til, for at få de nye lægemidler ud til hospitalspatienterne, siger Christine Dinsen-Andersen, Chefspecialist, Region Hovedstadens Apotek og medlem af Medicinrådet.

KLNIKKEN SKAL LÆRE AT HÅNDTERE LÆGEMIDLET

Analysen fra Implementeringsgruppen viser, at lægemidler som bliver anbefalet af Medicinrådet, umiddelbart er tilgængeligt for bestilling i klinikken 1- 14 dage efter Medicinrådets anbefaling. Hvis der går længere tid før det bliver taget endeligt i brug af regionerne, er der ofte en god forklaring. Det kan skyldes at:

  • der er et klinisk ligestillet lægemiddel, som er billigere
  • der ikke er patienter, som er kandidater til behandlingen
  • klinikken skal lære at håndtere lægemidlet

- Der er meget, som skal være på plads, før personalet på hospitalet kan tilbyde patienten et nyt lægemiddel. Det er mere end bare at trykke på en knap, når Medicinrådet har anbefalet et nyt lægemiddel som standardbehandling. Men det er trygt for både os og patienterne at vide, at der normalt kun går mellem en og 14 dage, siger Birgitte Klindt Poulsen, cheflæge, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital og medlem af Medicinrådet.

Læs hele notatet om analysen her.

Læs mere om hurtige og effektive skift af lægemidler her: Hurtige og effektive skift af lægemidler - Amgros

FAKTA

Regionerne har nedsat Tværregionalt Forum for Koordination af lægemidler (Forum). Formålet med Forum er at sikre, at ny, eksperimentel medicin samt genuint ny medicin tages i brug på baggrund af en grundig faglig vurdering af lægemidlernes effekt og de foreliggende studier.

Forum består af repræsentanter fra Lægemiddelkomiteerne i regioner, Danske Regioner, Sygehusapotekerne og Amgros.

Implementeringsgruppen er en intern arbejdsgruppe under Forum der består af repræsentanter fra Forum, regionerne og Amgros. Formålet med Implementeringsgruppen er at sikre, at implementering af anbefalinger og behandlingsvejledninger fra Medicinrådet løbende bliver diskuteret og vurderet på tværs af regionerne.

Læs mere her: Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin (regionh.dk)

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.