Internationalt samarbejde


Amgros har en vision om at være internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. Vi arbejder sammen med andre lande for at dele viden og opnå et bredere udsyn. Amgros plejer relationer til en lang række europæiske lande – enkeltvis og i regi af EU og WHO. Mest udviklet er vores samarbejde med de nordiske lande.

Sammen er vi både større og stærkere. Det er grundtanken bag vores samarbejde med aktører i andre lande. Danmark er et lille land med et lille marked, men sammen med andre lande kan vi øge vores position og blive en stærkere samarbejdspartner for leverandørerne. Samtidig kan leverandørerne byde ind på et større marked. Det bør være en fordel for alle parter.

STIGENDE PRISER OG FORSYNINGSSIKKERHED

I Danmark står vi med de samme udfordringer, som man gør i mange andre lande. Det handler særligt om priserne på nye lægemidler og om det stigende antal længerevarende svigt i forsyningen af ældre lægemidler. Lægemiddelmarkedet er internationalt, og beslutninger i andre lande kan have indflydelse på det danske marked. Derfor har vi i Amgros fokus på at udvikle vores internationale samarbejdsrelationer og være bevidste om, hvor vi kan indkøbe eller få produceret alternative præparater.

Alle lande har samme problemstillinger med stigende priser på lægemidler og stigende udfordringer med forsyningssikkerheden. Derfor er det oplagt, at vi lader os inspirere af vores kolleger i andre lande. Vi bruger ressourcer på at styrke vores internationale samarbejde, fordi vi tror på, at det på sigt er i de danske patienters interesse.
Flemming Sonne,
administrerende direktør

NORDISK LÆGEMIDDELFORUM

I 2015 tog Amgros initiativ til at etablere Nordisk Lægemiddelforum. Samarbejdet fokuserer på at dele viden og arbejde hen imod fælles nordiske løsninger. En væsentlig udfordring er at gøre det attraktivt at levere lægemidler til de nordiske lande, som i global sammenhæng er meget små markeder.

ORGANISERING

Nordisk Lægemiddelforum er organiseret med en styregruppe, som består af repræsentanter fra de enkelte lande samt nogle arbejdsgrupper, der arbejder med de prioriterede områder.

I styregruppen sidder der repræsentanter fra hvert land samt en tovholder. Det er Danmark, der har formandskabet.

FEM OMRÅDER FOR SAMARBEJDE OG FLERE PÅ VEJ

Samarbejdet i Nordisk Lægemiddelforum bygger på principper om frivillighed, konsensus, fælles ansvar og fælles finansiering.

Vi samarbejder foreløbigt på fem områder, hvor det at vidensdele og inspirere hinanden er den drivende kraft: Horizon Scanning, Forsyningssikkerhed, Nye Dyre Lægemidler, Fremstilling og Bæredygtighed. Samarbejdet er på nogle områder under udvikling, mens det på andre er blevet mere konkret og handlingsorienteret. De enkelte lande indgår kun i de projekter, hvor det giver mening for dem.

INTENTIONSAFTALE MED NORGE

I naturlig forlængelse af samarbejdet i Nordisk Lægemiddelforum indgik Norge og Danmark i september 2018 en politisk aftale om øget samarbejde, herunder omkring fælles udbud og prisforhandlinger.

Fotograf: Anne-Li Engström


Ny aftale mellem Danmark og Norge skal sikre forsyningen af lægemidler

Danmark og Norge går nu sammen om fælles prisforhandlinger på medicin.

Det er resultatet af en ny aftale mellem Danmark og Norge, der i september 2018 blev underskrevet af Danmarks sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Norges sundhedsminister Bent Høie.

Læs  pressemeddelelsen om intentionsaftalen mellem Danmark og Norge her.

På podiet med internationale kontakter

Europas største sundhedsøkonomiske konference, ISPOR, løb den 2. – 6. november af stablen i Bellacenteret i København. Der var deltagere fra hele verden, og Amgros var naturligvis også med.

Og udbyttet af konferencen er stort, hvis man spørger Sune Lindgaard, chef for Business Intelligence og Sundhedsøkonomi.

- Vi har i Amgros en vision om at være internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. Samtidig skal vi hele tiden forsøge at skabe forudsætninger for mere sundhed. Her giver sådan en konference os en unik mulighed for at dele vores viden om det danske setup for sundhedsøkonomi og forhandling med europæiske eksperter inden for området.

LÆS HELE ARTIKLEN HER

Læs mere

Internationalt samarbejde

Nationalt samarbejde

Amgros har en vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen. Vi skal være bindeled og finde løsninger, som tilgodeser mange parter. Det kræver, at vi har et indgående kendskab til hinanden og forstår den verden, vi hver især repræsenterer

LÆS MERE
Internationalt samarbejde

Samarbejdspartnere

Vi går langt for at få tingene til at lykkes, men vi gør det ikke alene. Vi er i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

LÆS MERE