2018 gav øgede rabatter på lægemidler


Sammen med vores nære samarbejdspartnere lykkedes det os endnu engang at øge rabatterne på indkøb af lægemidler til de offentlige hospitaler. Alligevel endte året med en vækst i udgifterne til medicin på 5,8 procent i forhold til 2017.

1. maj 2019

Sammen med vores nære samarbejdspartnere lykkedes det os endnu engang at øge rabatterne på indkøb af lægemidler til de offentlige hospitaler. Alligevel endte året med en vækst i udgifterne til medicin på 5,8 procent i forhold til 2017.

Når vi kigger tilbage på 2018 opnåede vi en rabatprocent på 32,4 procent. Det skal ses i sammenhæng med, at rabatprocenten i 2017 også var historisk høj med 27,2 procent.

HVORDAN LYKKEDES DET?

Det findes der ikke én enkelt forklaring på. En af hovedoverskrifterne for udviklingen på sygehuslægemiddelmarkedet har de senere år været biosimilære introduktioner. Det vil sige patentudløb på ”gamle” veletablerede varenavne med en stor omsætning i sektoren og efterfølgende introduktion af billigere, biosimilære varianter af samme indholdsstoffer. Det var også tilfældet i 2018, hvor rabatter på de biosimilære introduktioner tegnede sig for cirka 2,7 %-point af den samlede stigning i rabatprocenten.

Rabatterne på lægemidler til behandling af hepatitis C infektion bidrager med en stigning i den samlede rabat på hele 1,7 %-point. Det skyldes dels øget konkurrence på lægemidler til behandling af hepatitis C samt en ny behandlingsvejledning fra Medicinrådet, som siger, at alle patienter skal tilbydes behandling. Det betyder flere patienter, udsigt til afsætning af større volumen for leverandørerne og dermed lavere priser.

Sammen med vores leverandører afprøver vi også løbende nye former for udbud og kontrakter. Og sammen udvikler vi også nye typer af aftaler, som sikrer fortrolige og lavere priser. Vi begynder også at se de første virkninger af Medicinrådet.

MEN UDGIFTERNE STEG

Selv om det i 2018 lykkedes at opnå endnu bedre rabatter. Faktisk så gode, at vi i alt sparede regionerne 4,3 milliarder kroner. Ja, så endte udgifterne til medicin alligevel med at stige med 5,8 procent.

Også det, er der flere forklaringer på. Nogle af dem er disse:
Forbruget af især meget dyre lægemidler mod gigt og kræft steg. Medicinrådet godkendte en del nye indikationer på et af de dyre og meget effektive kræftmidler i gruppen af de såkaldte PD1-hæmmere. Det gjorde det muligt at behandle en større gruppe af patienter. Forbruget af det meget dyre lægemiddel Darzalex, der bruges til at behandle patienter med myelomatose (knoglemarvskræft) fortsatte med at stige. Og Amgros indgik en aftale med medicinalfirmaet Vertex vedrørende lægemidler til behandling af patienter med cystisk fibrose.


Læs mere i Amgros’ Markedsovervågning 4. kvartal 2018

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.