28 nye lægemidler på vej


Amgros arbejder systematisk med at skabe overblik over fremtidige muligheder for at behandle patienter på de offentlige hospitaler med lægemidler. Lige nu estimerer vi, at det Europæiske Lægemiddelagentur i 4. kvartal 2021 indstiller, at 28 nye lægemidler samt 48 indikationsudvidelser kan godkendes til markedsføring i EU.

Oversigt over alle artikler
5. NOVEMBER 2021

I Amgros følger vores Horizon Scanning-team systematisk alle ansøgninger, der bliver sendt til Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Det gør vi for at kunne estimere, hvornår et nyt lægemiddel eller indikationsudvidelse kan forventes at blive markedsført i Danmark.

Det giver både Medicinrådet og Amgros mulighed for at planlægge kommende arbejdsprocesser. Amgros kan blandt andet forberede forestående prisforhandlinger med leverandørerne og tilrettelægge vores udbud i god tid. Samtidig udarbejder vi økonomiske estimater til regionerne på, hvad vi forventer, vil påvirke medicinbudgetterne til sygehusmedicin positivt eller negativt. Så de får et godt grundlag for at planlægge deres respektive medicinbudgetter.

FORVENTNINGER TIL KOMMENDE EU-GODKENDELSER

Lige nu er der 146 nye lægemidler og indikationsudvidelser på vej gennem den regulatoriske proces i EMA. Af disse estimerer vi, at EMA i 4. kvartal 2021 indstiller 28 nye lægemidler samt 48 indikationsudvidelser til godkendelse og efterfølgende markedsføring i EU.

Blandt de lægemidler og indikationsudvidelser er:

Nye lægemidler til kræftsygdomme:

  • Pralsetinib, som er et nyt lægemiddel til behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft, som har en særlig mutation kaldet RET fusion
  • Tepotinib, som er et nyt lægemiddel til behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft, som har en særlig mutation kaldet MET exon, og som har modtaget behandling tidligere
  • Pembrolizumab, som er en indikationsudvidelse, så at lægemidlet nu kan anvendes til behandling af den form for brystkræft, der kaldes triple-negativ brystkræft

Der er også nye lægemidler til behandling af kræftsygdomme på vej, som er produkter med genetisk modificerede celler. Det drejer sig for eksempel om:

  • Lisocabtagene maraleucel til behandling af diffust storcelle B-lymfom
  • Ciltacabtagene autoleucel til behandling af myelomatose
  • Brexucabtagene autoleucel til behandling af akut lymfatisk leukæmi (ALL)

Læs mere herom i vores Markedsovervågning for 3. kvartal 2021.

FÅ SIDSTE NYT DIREKTE I DIN INDBAKKE

Du kan få dugfriske orienteringer og oversigter om, hvilke lægemidler, der har påbegyndt godkendelsesproces hos EMA, samt hvor langt de er nået.

Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.