83 % vil anbefale Horizon Scanning materialer


Ny brugerundersøgelse viser stor tilfredshed med Horizon Scannings orienteringer og oversigter, som er med til at danne overblik over de lægemidler, indikationsudvidelser og dispenseringsformer, der inden for de kommende to til tre år forventes at blive markedsført i Danmark.

5. FEBRUAR 2020

I november 2019 udsendte Horizon Scanning i Amgros en brugerundersøgelse til de godt 250 personer, der abonnerer på orienteringer og oversigter via Amgros’ hjemmeside.

Formålet med undersøgelsen var både at få brugernes feedback på, om materialerne lever op til deres forventninger, og få input til, hvordan vi fremadrettet kan forbedre indhold og form.

De indkomne svar viser, at Horizon Scanning-materialerne fortsat rammer plet, og at hele 83 % vil anbefale dem til en kollega.

- I løbet af de tre år vi har arbejdet med horizon scanning af lægemidler, har vi haft fokus på løbende at udvikle vores data og tilpasse formidlingen af vores viden, så det giver mest mulig gavn for brugerne – og i den sidste ende giver mulighed for, at vi som samfund får mere sundhed for pengene, siger Helle Bräuner, der er teamleder i Horizon Scanning.

- Vi er derfor meget stolte og glade over at få denne anerkendelse fra vores brugere. Tak til jer, der tog jer tid til at besvare vores brugerundersøgelse. Vi glæder os til i samarbejde med jer at optimere og videreudvikle vores materialer, slutter hun.

ØGET UDSYN ER ALLEREDE PÅ VEJ

Et af brugernes forbedringsønsker var at få et bedre udsyn til lægemidlerne allerede i fase II og III, altså noget før medicinalfirmaerne sender en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA. Vi er på den baggrund gået i gang med at kigge på, om og hvordan vi kan gøre disse informationer tilgængelige for vore brugere.

Derudover ønskede brugerne, at Orienteringerne bliver opdateret løbende. Det er også et forslag, som vi vil arbejde videre med på den længere bane.

Ønsker du også at abonnere på vores Orienteringer eller Oversigter, kan du gøre det her. Så er du sikker på, at du altid er opdateret på sidste nyt om kommende lægemidler og indikationsudvidelser samt nye dispenseringsformer og styrker.

 

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.