Alle aftaler på første fælles nordiske udbud på plads


Sammen med Norge lykkedes det os at få tilbud på alle de lægemidler, vi sendte i udbud tilbage i april 2019. Februar 2020 træder aftalerne i kraft.

Se alle artikler
13. FEBRUAR 2020

Vejen frem mod de første fælles nordiske udbud har været lang. Men målet har hele tiden været klart: At skabe ét stort, attraktivt nordisk marked på udvalgte hospitalslægemidler. 

Det er vi lykkedes med.

- Jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes os at få tilbud på alle de lægemidler, vi udbød. Ikke alene lykkedes det os at få tilbud på alle udbudte lægemidler. Det lykkedes os også at opnå konkurrence på flere af udbuddene ved at flere tilbudsgivere indgav tilbud. Og vi har endda fået gode bud ind på alle aftaler, siger Flemming Sonne, administrerende direktør for Amgros.

Udbuddet omfattede forskellige antal lægemidler. Det drejer sig om ældre lægemidler, der er gået af patent, da det netop er her, vi oplever, at forsyningen svigter. Ud over de udbudte lægemidler har vi indgået direkte aftaler på to ældre lægemidler, der ligeledes er gået af patent, men hvor der ikke var konkurrence med andre lægemidler. 

NORGE OGSÅ TILFREDS MED RESULTATET

De senere år har Amgros set større og større udfordringer med at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitaler – især inden for ældre lægemidler, som har været på markedet i lang tid. Det har været den bærende årsag til, at vi sammen med Norge og Island ville skabe et større og dermed forhåbentligt mere attraktivt marked for leverandører af denne type af lægemidler. Det er nemlig en global og grænseoverskridende udfordring, som alle lande i dag lever med. Og grænseoverskridende udfordringer kræver grænseoverskridende løsninger.

- I Norge har vi haft udfordringer med at tiltrække tilbud fra leverandører af generika. Her er vi med det fælles nordiske udbud rent faktisk lykkedes med også at modtage tilbud. Det er virkeligt positivt og vil på sigt kunne få stor betydning for forsyningen af lægemidler i Norge, hvis vi på denne måde bliver i stand til at tiltrække flere spillere inden for markedet af generiske lægemidler. For at gøre det nordiske marked endnu mere attraktivt vil vi arbejde på at inkludere andre kriterier end bare pris i fremtidige udbud. Her har vi i Norge stort fokus på at inkludere leveringssikkerhed og miljø, siger indkøbsdirektør Bente Hayes, Norge Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler.

MANGE STEN PÅ VEJEN

Et år og to måneder. Så lang tid endte hele forløbet med dette første fælles nordiske udbud at tage. Der har været mange sten, der skulle ryddes af vejen. En af de større var at fjerne de politiske og juridiske hindringer ved at lave et grænseoverskridende udbud. Her fik vi stor hjælp af sundhedsministrene fra både Norge og Danmark, som tilbage i september 2018 underskrev en fælles intentionsaftale. Og i april 2019 underskrev også den islandske sundhedsminister aftalen. I praksis viste det sig, at selv om de tre lande adskiller sig på en række punkter i forhold til det organisatoriske, det udbudsmæssige, det regulative set-up og selve logistikken, er det muligt at finde en fælles løsning. 

- Det har været en lang og lærerig proces, som viste sig at kræve flere ressourcer, end vi først havde estimeret. Men når vi til sidst lykkedes med at komme i mål, skyldes det ikke mindst det tætte og gode samarbejde med vores nordiske kollegaer - og den politiske opbakning i landene, siger Flemming Sonne.

ISLAND SÆRLIGT UDFORDRET

Island viste sig ved dette første fælles nordiske udbud at være særligt udfordret. Allerede tidligt meldte flere leverandører ud, at det ikke ville være økonomisk fordelagtigt for dem at ansøge om markedsføringstilladelse til et så lille marked som det islandske. Og leverandører, som allerede havde markedsføringstilladelse til deres lægemidler, oplyste, at de på grund af særlige aftaler med agenter på Island ikke kunne deltage i udbuddet.

- De tre lande besluttede derfor, at leverandørerne selv kunne vælge, om Island skulle være omfattet af deres tilbud. Det betød, at Island alene modtog tilbud fra ét firma, som allerede havde markedsføringstilladelse på Island. Alligevel har dette første fælles udbud mellem de tre nordiske lande været en positiv læring for Island, og vi er nu gået i gang med at gennemgå alle de forhindringer, vi har mødt, siger Hulda Harðardóttir , Project Manager for Pharmaceutical Procurement, Procurement Department Landspítali, Island.

TAK TIL LEVERANDØRERNE

Men også leverandørerne har haft mange betænkeligheder og indvendinger. Derfor valgte vi fra starten af at inddrage leverandørerne i hele arbejdet med at udvikle det samlede og endelige udbudsmateriale.

- Der er ingen tvivl om, at det også har været en udfordring for vores leverandører at blive klar til at deltage i vores fælles nordiske udbud. Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke industrien for så massivt at bakke op omkring disse første fælles nordiske udbud. Vi forsøger altid at lytte og lære. Og der er ingen tvivl om, at leverandørerne med deres engagement og mange input har været med til at kvalificere både processen og det endelige udbudsmateriale. Og hjulpet os til at blive klogere, siger Flemming Sonne.

NU VIL LANDENE FØLGE UDVIKLINGEN

De aftaler, som vi i Amgros har indgået med leverandørerne, træder i kraft den 1. februar 2020. Så nu begynder det praktiske arbejde med at indsamle erfaringer fra aftalerne. Her vil vi i Amgros helt klart fortsætte den tætte dialog med leverandørerne.

- Formålet med udbuddet har været at sikre forsyningen på ældre lægemidler til landenes hospitaler. Nu vil vi følge udviklingen tæt for at se, om vi har fundet en rigtig vej og se på, hvad der naturligt skal tilrettes fremadrettet i nye fælles udbud. Forhåbentligt vil det vise sig, at vi her har taget det første skridt mod et forhåbentligt større og tættere samarbejde med vores nordiske samarbejdspartnere, siger Flemming Sonne.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.