Amgros bidrager til første lærebog om det danske lægemiddelmarked


Hvordan kommer et lægemiddel på markedet? Og hvordan foregår det mere præcist i Danmark? Det er det grundlæggende spørgsmål i en ny lærebog, der som den første af sin slags beskriver det unikke set up i Danmark. Amgros’ bidrag er centreret omkring samarbejdet mellem sygehusapoteker, Medicinrådet, leverandører, myndigheder og Amgros.

Artikler
11. OKTOBER 2019

Bogen er skrevet af flere forfattere. Fra Amgros har viceadministrerende direktør Trine Kart været pennefører for kapitlet The hospital medicine market in Denmark. Det er et ganske interessant marked, fordi det ifølge forordet fra professor i sundhedsøkonomi, Jacob Kjelberg, udgør 60% af de samlede medicinudgifter i Danmark. Amgros står her for indkøb af næsten alle de lægemidler, som de offentlige danske hospitaler bruger.

- I Amgros har vi både indsigt i hospitalsmarkedet og de processer, der ligger til grund for, at et lægemiddel kommer ind på markedet i Danmark. Og vores indsigt bygger på mere end 25 års erfaring, som både omfatter tiden med RADS og KRIS og nu også Medicinrådet. Vi har derfor kunnet bidrage med den lange røde tråd, siger Trine Kart.

SÆRLIGE DANSKE SET UP

Mere generelt har Amgros bidraget med tal og fakta til nogle af de forskellige kapitler. Således har vi i kapitlet The cost of medicine in Denmark bidraget med data, som viser udviklingen af medicinudgifterne i både den primære og sekundære sektor. Og vi har leveret data, som viser udviklingen i forbruget af medicin inden for begge sektorer. 

- Amgros ligger inde med store datakilder, som ingen andre har. Og meget af vores datasæt er også historisk, så vi kan beskrive udviklingen inden for en ti-årig periode. Det er jeg meget glad for, at vi har kunnet bidrage med.

Bogen er først og fremmest skrevet til studerende på medicin og farmakologi. Men bogen vil også kunne være udbytterig at læse for leverandører, ansatte i administrationen samt beslutningstagere i regioner og Folketinget.  

Bogen giver en god forståelse af et meget komplekst marked. Mere præcist beskriver den, hvordan vi i Danmark lykkes med at have et centralt set up, hvor regionerne har samlet arbejdet med at købe lægemidler til de offentlige hospitaler ét sted. Og hvor indkøbskraften styrkes ved, at anbefalingerne om ibrugtagning af nye lægemidler som standardbehandling og vurderingen af hvilke lægemidler, man kan anvende til behandling af samme sygdom, også gøres tværregionalt i regi af Medicinrådet. 

- Det betyder, at man som leverandør – især udenlandsk - vil kunne blive bedre klædt på til at finde vej ind på markedet. Og til at gå i dialog med henholdsvis Medicinrådet og Amgros. Men også det politisk administrative-niveau vil kunne have glæde af at læse bogen. Fordi den giver en indsigt, som gør dem i stand til at træffe endnu bedre beslutninger, siger Trine Kart. 

Bogen, der har titlen Introduction to Medical Market Access in Denmark, er udgivet på Djøfs forlag.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.