Brug af QALY er en naturlig videreudvikling


At Danske Regioners bestyrelse har besluttet at indføre QALY som metodegrundlag for at vurdere nye behandlinger i Danmark, ser vi i Amgros som en naturlig videreudvikling af processen i Medicinrådet.

28. OKTOBER 2019

Medicinrådet vil fra oktober næste år bruge QALY til at vurdere, om hospitalerne skal tage ny medicin i brug som standardbehandling. 

- De nye tiltag støtter op om medicinrådets formål om hurtig og ensartet ibrugtagning af nye lægemidler og bedre priser. Vi mener derfor, at ændringerne er en naturlig videreudvikling af processen i Medicinrådet, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Ved at indføre brugen af QALY vil vi fremover bedre kunne sammenligne effekten af ny medicin på tværs af forskellige sygdomme. På den måde kan QALY samtidig være med til at sikre større gennemsigtighed i Medicinrådets afgørelser.

I Amgros vil vi nu sætte os godt ind i beslutningen fra Danske Regioners bestyrelse. Vi ser frem til fortsat at bidrage til at skabe gode resultater i det fremtidige set up, siger Flemming Sonne. Amgros vil fortsætte samarbejdet med Medicinrådet, og supplerer ved at bringe vores markedsmæssige udsyn og kommercielle viden i spil.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.