Forhandlinger åbner op for ny type aftale


Ved god dialog og forhandling med leverandør er det lykkedes Amgros at indgå en ny type prisaftale. På den baggrund har Medicinrådet kunnet godkende lægemiddel til at behandle mod sygdom, der kan gøre patienter blinde.

Øvrige artikler fra Amgros
15. maj 2020

Medicinrådet har for nyligt anbefalet Luxurna som mulig standardbehandling på de danske hospitaler. Forud er gået en række forhandlinger om prisen mellem producenten af lægemidlet, Novartis, og Amgros. 

- En af udfordringerne ved dette nye lægemiddel har været, at dokumentationen alene har omfattet en lille gruppe af patienter. Derfor har det været nødvendigt at finde frem til en aftale, der kunne tage højde for denne usikkerhed. Her er vi så nået frem til ny type aftale, hvor betalingen er opdelt i rater og afhænger af den effekt, vi ser af lægemidlet, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Det har kunnet lade sig gøre, fordi det i den pågældende situation drejer sig om få patienter; fordi leverandøren har lavet en klar beskrivelse af, hvordan vi følger op på, om lægemidlet virker; og fordi de ude på klinikken, har de data, vi skal bruge for at kunne følge op.

- I Amgros udvikler vi løbende vores forretning i takt med, at omverdenen forandrer sig, og der opstår behov for nye løsninger. I den forbindelse er vi i dialog med industrien omkring ideer til nye typer af kontrakter. Vi er glade for, at det i den konkrete sag er lykkedes os at indgå denne aftale med Novartis. Nu vil vi samle erfaringerne - herunder vurdere omkostningerne ved at administrere denne type aftale. På den baggrund vil vi beslutte, om det er en vej, vi vil bevæge os videre ud af, siger Flemming Sonne.

Læs om Medicinrådets afgørelse her: https://medicinraadet.dk/nyheder/2020/medicinradet-anbefaler-luxturna-som-standardbehandling

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.