Forsyning af lægemidler under Corona-pandemien


Forsyningen af lægemidler sker i tæt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.

Se vores andre artikler her
25. MARTS 2020

Under Corona-pandemien er det naturligvis essentielt, at vi fortsat kan sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitaler.

Derfor har vi i Amgros arbejdet på højtryk, allerede inden vi i Danmark diagnosticerede den første borger smittet med Covid-19.

Det aktuelle arbejde med at sikre forsyningen af lægemidlerne foregår som altid i tæt samarbejde med sygehusapotekerne, leverandører og grossister. Men denne gang nu også i meget tæt og stærkt samarbejde med klinikere på sygehusene, Danske Regioner – og ikke mindst med Lægemiddelstyrelsen, som i den konkrete situation styrer den overordnede indsats med at sikre forsyningen af både lægemidler og medicinsk udstyr.

Sammen følger vi alle udviklingen tæt og er i løbende dialog med hinanden. I den forbindelse er det godt at se, hvordan alle er ivrige efter at bidrage og hjælpe til. Det er tydeligt, at vi alle har et fælles mål for øje: At sikre, at patienterne på de danske hospitaler kan få den nødvendige behandling.

I Amgros er flest mulige medarbejdere sendt på hjemmearbejde. Men vi er til rådighed og tilgængelige på telefon og mail.

Pressen henvises til Lægemiddelstyrelsen.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.