Forsyning af lægemidler under Corona-pandemien


Forsyningen af lægemidler sker i tæt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.

Se vores andre artikler her
25. MARTS 2020

Under Corona-pandemien er det naturligvis essentielt, at vi fortsat kan sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitaler.

Derfor har vi i Amgros arbejdet på højtryk, allerede inden vi i Danmark diagnosticerede den første borger smittet med Covid-19.

Det aktuelle arbejde med at sikre forsyningen af lægemidlerne foregår som altid i tæt samarbejde med sygehusapotekerne, leverandører og grossister. Men denne gang nu også i meget tæt og stærkt samarbejde med klinikere på sygehusene, Danske Regioner – og ikke mindst med Lægemiddelstyrelsen, som i den konkrete situation styrer den overordnede indsats med at sikre forsyningen af både lægemidler og medicinsk udstyr.

Sammen følger vi alle udviklingen tæt og er i løbende dialog med hinanden. I den forbindelse er det godt at se, hvordan alle er ivrige efter at bidrage og hjælpe til. Det er tydeligt, at vi alle har et fælles mål for øje: At sikre, at patienterne på de danske hospitaler kan få den nødvendige behandling.

I Amgros er flest mulige medarbejdere sendt på hjemmearbejde. Men vi er til rådighed og tilgængelige på telefon og mail.

Pressen henvises til Lægemiddelstyrelsen.

Se opdateret engrosforhandlertilladelse her/Wholesale Distribution Authorisation