Glædelig jul og godt nytår


Tak for året, der er gået. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2023.

19. DECEMBER 2022

Kære alle

Lige om lidt står der 2023 i kalenderen. Og når vi kigger på året, der snart er gået, har det endnu engang været et år, der har budt på helt andre udfordringer end dem, vi lige havde forestillet os.

Det skete blandt andet med krigen i Ukraine og regeringens ønske om at hjælpe det krigshærgede land med lægemidler. Her har Amgros i tæt samarbejde med både EU, Lægemiddelstyrelsen, leverandører og grossister været med til at sende flere hundrede paller med lægemidler af sted til det ukrainske folk.

Det kunne lade sig gøre, fordi vi under pandemien etablerede et nyt, større nationalt lager, der skulle sikre, at vi også i Danmark havde tilstrækkeligt med medicin til de danske hospitalspatienter. Et lager, som er kommet for at blive, da det at kunne have varer på egne hylder er med til sikre forsyningen af lægemidler i en verden, hvor forsyningen er blevet mere ustabil og uforudsigelig.

Selv om det er vores opgave sammen med sygehusapotekerne at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige hospitaler, er vi blevet mere og mere bevidste om, at det skal ske på en bæredygtig måde.

Sammen med vores kollegaer i Norge og Island har vi i 2022 afsluttet vores andet fælles nordiske udbud på lægemidler – denne gang med miljøkrav som et af kriterierne. For det arbejde blev vi i september belønnet med en ny international pris: European Healthcare Procurement Awards 2022.

2022 blev også året, hvor vi færdiggjorde vores første nationale udbud af lægemidler, hvor vi ud over pris også vægtede miljø. Kriterierne blevet formuleret i tæt dialog med vores leverandører, som bakkede flot op om udbuddet ved at give tilbud på alle udbuddene.

Bæredygtighed bliver helt sikkert et område, der også kommer til at fylde meget i året, der kommer. Med et stærkere samarbejde med de europæiske lande, vil også vores internationale arbejde fylde meget i det kommende år.

Men uanset hvilke opgaver og udfordringer, vi kommer til at beskæftige os med i 2023, ser vi frem til at løse dem i god dialog med vores samarbejdspartnere.

Her og nu vil vi gerne benytte anledningen til at takke for året, der er snart gået. Og ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår.

På vegne af alle os

Direktionen i Amgros

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.