Glædelig jul og godt nytår


Tak for året, der er gået. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2021.

Se oversigt over alle artikler fra Amgros
18. DECEMBER 2020

2020 er ved at rinde ud. Et år, som har budt på helt andre udfordringer, end vi forestillede os, da vi trådte ind i det nye år.

Corona-pandemien har for Amgros’ vedkommende blandt andet betydet, at vi på kort tid har skullet opbygge et stort lager af lægemidler for at sikre, at patienterne på de danske sygehuse kan få de lægemidler, som de har behov for.

Det har været en stor opgave, men det er lykkedes – blandt andet takket været et tæt samarbejde mellem sygehusapoteker, leverandører, grossister, klinikere og myndigheder.

Og nu står vi her, på tærsklen til et nyt år, som med garanti også vil byde på nye opgaver og udfordringer.

Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at sige tak for året, der er gået. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2021.

Glædelig jul samt et godt nytår.

Fra alle os i Amgros

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.