Glædelig jul samt et godt nytår


Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2022.

Oversigt over alle artikler
20. DECEMBER 2021

2021 er ved at gå på hæld. Og vi kan se tilbage på et år, hvor corona-pandemien fortsat har sat sit præg på Amgros. Det store sikkerhedslager af lægemidler, som vi opbyggede sammen med sygehusapotekerne sidste år, fylder stadig i vores hverdag. For nye arbejdsgange og krav giver også nye udfordringer. Men med dialog og et tæt samarbejde mellem sygehusapoteker, leverandører, grossister, klinikere og myndigheder finder vi de bedste balancerede løsninger.

Noget af det nye, som 2021 har budt på, er et stærkere fokus på bæredygtighed. Den tid er forbi, hvor forsyningen alene handlede om pris og levering. Amgros har et klart ønske om at være en del af den bæredygtige udvikling. Derfor har vi i år publiceret det første nationale udbud med miljøkriterier. Og vores fælles nordiske udbud har også miljø som et af kriterierne denne gang.

I 2021 er vi blevet en del af vores tekniske gæld kvit. Vi har opdateret eller udskiftet ældre IT-systemer, så vi kan tilbyde jer en bedre brugeroplevelse og et endnu højere sikkerhedsniveau. Vi har derudover taget fat på at fremtidssikre Amgros’ digitale forretningssystem og alle de systemer, som knytter sig til det.

Det internationale arbejde fylder mere og mere i Amgros, for markedet for medicin går på tværs af landegrænser. Vi bruger vores nationale erfaringer til at udvikle samarbejdet med andre lande. Og vores internationale indsigt og udsyn deler vi gerne, så vi sammen kan finde de løsninger, der er bedst for det danske sundhedsvæsen.

Tak for samarbejdet og jeres vilje til sammen at finde veje, der sikrer, at de nødvendige lægemidler er til rådighed for patienter på de offentlige danske hospitaler.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2022.

Glædelig jul samt et godt nytår.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.