Knoglemarvskræft koster måske snart samfundet en milliard


Udviklingen inden for behandlingen af knoglemarvskræft er gået stærkt de senere år. Og det ser ud til, at den rivende udvikling fortsætter. Det påvirker udgifterne til lægemidlerne betydeligt, viser den seneste Markedsovervågning fra Amgros.

Oversigt over alle artikler
10. NOVEMBER 2021

Når vi betragter udviklingen i de samlede medicinudgifter på hospitalerne over tid, er der et behandlingsområde, som i stigende grad tiltrækker sig opmærksomheden. Det drejer sig om lægemidler til behandling af knoglemarvskræft, som involverer de dyreste lægemidler på området, nemlig Darzalex og Revlimid.

Det betyder, at vi ser en stærk stigning i udgifterne til lægemidler på dette område.

FRA 63 TIL 792 MILLIONER PÅ TI ÅR

Udgifterne til lægemidler, som anvendes til behandling af knoglemarvskræft, er vokset fra at udgøre cirka 63 millioner kroner tilbage i 2010 til at udgøre hele 792 millioner kroner i 2020.

I 2021 er udgifterne efter årets tre første kvartaler allerede løbet op i 535 millioner kroner.

Amgros har dog via udbudsaftaler opnået lidt bedre priser på området i år. Det kan måske få den eksplosive vækst i udgifterne til at stagnere lidt. Så selv om forbruget opgjort i mængder fortsætter med at stige, kan de lidt lavere priser betyde, at vi måske kan se frem til, at den samlede udgift stagnerer i indeværende år.

Læs mere i Markedsovervågningen 3. kvartal 2021.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.