Nååå, det er det, I laver i Amgros


Amgros har fået ny profilbrochure. Her kan du læse mere om de mange forskellige opgaver, vi løser i tæt dialog med vores samarbejdspartnere. Og om den rolle, Amgros spiller i det danske sundhedsvæsen.

Øvrige artikler fra Amgros
29. JUNI 2020

Amgros udvikler hele tiden sin forretning. Vi har derfor lavet en ny profilbrochure, hvor vores samarbejdspartnere og andre interessenter hurtigt kan få et indblik i vores forretning og de opgaver, vi løser.

Læs om, hvordan vi med vores samarbejdspartnere sikrer forsyningen af lægemidler til de danske hospitaler. Hvordan vi understøtter Medicinrådet med prisforhandlinger. Eller hvordan vi sikrer borgere med nedsat høretab adgang til ny teknologi.

Profilbrochuren er både lavet i en dansk og en engelsk version. Den findes både som trykt og elektronisk eksemplar, som du kan se ved at klikke her.

Ønsker du at få tilsendt et eksemplar af vores nye profilbrochure, kan du skrive en mail til kommunikation@amgros.dk

BLIVER OPDATERET ÅRLIGT MED FAKTAARK MED NYE NØGLETAL

Profilbrochuren er lavet med et faktaark som indstik. Faktaarket viser udvalgte nøgletal for Amgros. Faktaarket vil blive opdateret årligt.

Der er desuden planlagt en opdatering af selve profilbrochuren ved udgangen af 2020.

Her overgår Medicinrådet til at benytte QALY som effektmål, og det får betydning for Amgros’ opgaver på det sundhedsøkonomiske område. Det skal vores profilbrochure naturligvis også afspejle.

God læselyst.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.