Negativ vækst i medicinudgifter bremser op


Den negative vækst i udgifterne til medicin, som vi så i første halvår af 2019, bremser op i årets tredje kvartal. Årets omsætning falder dog stadig samlet set med 3 %. Det skyldes i altovervejende grad biosimilære introduktioner, viser den nyeste Markedsovervågning fra Amgros.

Se alle artikler
18. OKTOBER 2019

Næsten status quo. Sådan ser det ud, når vi ser på, hvordan udgifterne til sygehusmedicin i 3. kvartal har udviklet sig i forhold til 3. kvartal sidste år. I tredje kvartal 2019 beløb de samlede udgifter til sygehusmedicin sig til cirka 2,13 milliarder kroner mod 2,14 milliarder kroner i tredje kvartal sidste år.

Samlet set er udgifterne til medicin faldet med 3,1 procent i årets første tre kvartaler. Udgifterne til lægemidler er dermed faldet med 191 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år.

I alt har Amgros omsat for 8,7 milliarder kroner de seneste 12 måneder.

BESPARELSEN STEG IGEN

Den totale besparelse er i årets første tre kvartaler steget med 43,5 % svarende til cirka 1,2 milliarder kroner. Det skal ses i sammenhæng med, at besparelsen steg med 30,3 % i samme periode sidste år. For de seneste 12 måneder er den totale besparelse steget med 44,9 %.

De store besparelser skyldes flere forskellige faktorer. En stor del skyldes patentudløb på det tidligere mest sælgende lægemiddel Humira og den efterfølgende introduktion af biosimilære lægemidler. Det samme gør sig gældende for patentudløbet på Herceptin og biosimilære introduktioner her. Derudover har vi oplevet øget konkurrence på området for hepatitis C, hvilket har bidraget til markant lavere priser.

Når 2019 er omme, forventer Amgros, at den samlede vækst i udgifterne til sygehusmedicin vil beløbe sig til cirka en procent.

Læs mere i Markedsovervågningen for 3. kvartal 2019

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.