Netværkscafeer er kommet for at blive


Der blev taget godt imod Amgros’ nye dialogbaserede mødekoncept med netværkscafeer ved det årlige orienteringsmøde for lægemiddelleverandører

Nyhedsoversigt
26. MAJ 2023

Amgros’ årlige orienteringsmøde for lægemiddelleverandører løb af stablen den 9. maj. Temaet i år var Samarbejde – Netværk – Fremsyn.

Viden, dialog og samarbejde er nogle af Amgros’ vigtigste værktøjer. Derfor havde vi i år inviteret leverandørerne til dialog og debat om udvalgte emner med en kombination af plenumoplæg og netværkscaféer.

Leverandørerne kunne blandt andet høre oplæg om, hvordan Amgros ser fremtiden udvikle sig, bæredygtighed i udbud, ændringer til de nye udbudsaftaler samt etablering af strategisk lager af lægemidler.

Udover plenumoplæg kunne leverandørerne deltage i netværkscaféer om alt fra EU’s lægemiddelstrategi, kritiske lægemidler, fjern den fysiske indlægsseddel, sygehusapotekernes arbejdsgange og meget mere.

Dagen var præget af livlig debat og stor spørgelyst ved både plenumindlæg og netværkscaféer. Og leverandørernes efterfølgende tilbagemeldinger vidner også om stor tilfredshed med dagen.

”Super godt med blanding af indlæg og netværkscafeer. Spændende og højaktuelle emner valgt.”

”Godt med korte indslag og afveksling mellem indslag og netværk”

- Vi er i Amgros meget glade for den positive modtagelse af det nye set up, fortæller Ulrik Wøldike, chef for Udbud. Og som en ekstra gevinst har vi med leverandørernes tilbagemeldinger fået læring og nyttig viden til at planlægge næste års orienteringsmøde for leverandører. Og et er sikkert – netværkscaféer er kommet for at blive, understreger han.

Se mere på LinkedIn

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.

 

Ulrik Wøldike

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.